Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

FORECAST.ETS.CONFINT (Συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT)

Επιστρέφει ένα διάστημα εμπιστοσύνης για την τιμή πρόβλεψης στην καθορισμένη ημερομηνία-στόχο. Ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95% σημαίνει ότι το 95% των μελλοντικών σημείων αναμένεται να εμπίπτει εντός αυτής της ακτίνας από το προβλεπόμενο αποτέλεσμα της συνάρτησης FORECAST.ETS (με κανονική κατανομή). Η χρήση του διαστήματος εμπιστοσύνης μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της ακρίβειας του προβλεπόμενου μοντέλου. Ένα μικρότερο διάστημα θα σήμαινε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην πρόβλεψη για αυτό το συγκεκριμένο σημείο.

Σύνταξη

FORECAST.ETS.CONFINT(ημερομηνία_στόχος; τιμές; λωρίδα χρόνου; [επίπεδο_εμπιστοσύνης]; [εποχικότητα]; [ολοκλήρωση_δεδομένων]; [συνάθροιση])

Η σύνταξη της συνάρτησης FORECAST.ETS.CONFINT έχει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Ημερομηνία_στόχος    Υποχρεωτικό. Το σημείο δεδομένων του οποίου την τιμή θέλετε να προβλέψετε. Η ημερομηνία_στόχος μπορεί να είναι ημερομηνία/ώρα ή αριθμός. Εάν η ημερομηνία-στόχος βρίσκεται χρονολογικά πριν από τη λήξη της ιστορικής λωρίδας χρόνου, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT επιστρέφει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

  • Τιμές    Υποχρεωτικό. Οι Τιμές είναι οι τιμές ιστορικού, για τις οποίες θέλετε να προβλέψετε τα επόμενα σημεία.

  • Λωρίδα χρόνου    Υποχρεωτικό. Ο ανεξάρτητος πίνακας ή η περιοχή αριθμητικών δεδομένων. Οι ημερομηνίες στη λωρίδα χρόνου, πρέπει να έχουν ένα συνεπές βήμα μεταξύ τους και δεν μπορεί να είναι μηδέν. Η λωρίδα χρόνου δεν χρειάζεται να ταξινομηθεί, καθώς η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα την ταξινομήσει σιωπηρά για υπολογισμούς. Εάν ένα βήμα σταθεράς δεν μπορεί να αναγνωριστεί στη λωρίδα χρόνου που παρέχεται, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!. Εάν η λωρίδα χρόνου περιέχει διπλότυπες τιμές, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!. Εάν οι περιοχές της λωρίδας χρόνου και οι τιμές δεν είναι του ίδιου μεγέθους, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα επιστρέψει το σφάλμα #Δ/Υ.

  • Επίπεδο_εμπιστοσύνης    Προαιρετικό. Μια αριθμητική τιμή μεταξύ 0 και 1 (αποκλειστική), που υποδεικνύει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης για το υπολογιζόμενο διάστημα εμπιστοσύνης. Για παράδειγμα, για διάστημα εμπιστοσύνης 90%, θα υπολογιστεί ένα επίπεδο εμπιστοσύνης 90% (το 90% των μελλοντικών σημείων θα βρίσκονται εντός αυτής της ακτίνας από πρόβλεψη). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 95%. Για αριθμούς εκτός της περιοχής (0,1), η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

  • Εποχικότητα     Προαιρετικό. Μια αριθμητική τιμή. Η προεπιλεγμένη τιμή 1 σημαίνει ότι το Excel εντοπίζει αυτόματα την εποχικότητα για την πρόβλεψη και χρησιμοποιεί θετικούς, ακέραιους αριθμούς για τη διάρκεια του εποχικού μοτίβου. Η τιμή 0 δείχνει ότι δεν υπάρχει εποχικότητα, γεγονός που σημαίνει ότι η πρόβλεψη θα είναι γραμμική. Οι θετικοί ακέραιοι αριθμοί θα υποδείξουν στον αλγόριθμο να χρησιμοποιήσει μοτίβα αυτής της διάρκειας ως εποχικότητα. Για οποιαδήποτε άλλη τιμή, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

    Η μέγιστη υποστηριζόμενη εποχικότητα είναι 8.760 (ο αριθμός των ωρών ενός έτους). Οποιαδήποτε εποχικότητα επάνω από αυτόν τον αριθμό θα έχει ως αποτέλεσμα το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

  • Ολοκλήρωση δεδομένων    Προαιρετικό. Παρόλο που η λωρίδα χρόνου απαιτεί ένα βήμα σταθεράς μεταξύ των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT υποστηρίζει έως 30% δεδομένων που λείπουν και προσαρμόζεται αυτόματα για αυτό. Το 0 θα υποδείξει στον αλγόριθμο να αντισταθμίσει τα σημεία που λείπουν με μηδενικά. Η προεπιλεγμένη τιμή 1 θα αντισταθμίσει τα σημεία που λείπουν συμπληρώνοντάς τα ώστε να είναι ο μέσος όρος των παρακείμενων σημείων.

  • Συνάθροιση    Προαιρετικό. Παρόλο που η λωρίδα χρόνου απαιτεί ένα βήμα σταθεράς μεταξύ των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα συναθροίσει πολλά σημεία που έχουν την ίδια χρονική σήμανση. Η παράμετρος συνάθροισης είναι η αριθμητική τιμή που υποδεικνύει ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για τη συνάθροιση πολλών τιμών με την ίδια χρονική σήμανση. Η προεπιλεγμένη τιμή 0 θα χρησιμοποιήσει τη συνάρτηση AVERAGE, ενώ άλλες επιλογές είναι οι συναρτήσεις SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Δείτε επίσης

Συναρτήσεις πρόβλεψης (αναφορά)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×