×
Αγγλικά
Λυπούμαστε. Αυτό το άρθρο δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας.

Enable the Report Message add-in

The Report Message add-in for Outlook enables people to easily report misclassified email, whether safe or malicious, to Microsoft and its affiliates for analysis. Microsoft uses these submissions to improve the effectiveness of email protection technologies.

If you're an individual user, you can enable the Report Message add-in for yourself.

If you're an Exchange Online administrator, you can enable the Report Message add-in for your organization.

In this article:

Get the Report Message add-in for yourself

 1. Go to https://store.office.com, and search for the Report Message add-in.

 2. Choose Get it now (or Add).

 3. Review the terms of use and privacy policy. Then choose Continue.

 4. Sign in to your Office 365 email using your work or school account (for business use) or your Microsoft account (for personal use).

Tips: After the add-in is installed and enabled, you'll see the following icons:

In Outlook:  Report Message add-in for Outlook

In Outlook on the web:  Report Message icon in Outlook on the web

Next, learn how to use the Report Message add-in.

Get and enable the Report Message add-in for your organization

You must be an Exchange Online Administrator to perform this task.

 1. Go to https://portal.office.com and sign in using your work or school account.

 2. Choose Admin to go to the Admin center.

 3. Choose Admin centers > Exchange to go to the Exchange admin center (EAC).

 4. Choose organization > add-ins.

 5. Choose + > Add from the Office Store.

 6. Search for Report Message.

 7. In the App results list, find Report Message, and then choose Get it now (or Add).

 8. Review the terms of use and privacy policy. Then choose Continue.

  Click Continue to accept the terms and privacy policy

 9. On the confirmation screen, choose Yes.

 10. After you have installed the Report Message add-in, you must enable it. To do that, follow these steps:

  1. Return to the EAC, and refresh your browser window.

  2. Choose organization > add-ins.

  3. In the list of add-ins, select Report Message.

   In the EAC, you can enable the Report Message add-in for Outlook

  4. Choose Edit, and select an option to enable the add-in.

   Enable the Report Message add-in in the EAC

  5. Choose Save.

Tips: After the add-in is installed and enabled, people in your organization will see the following icons:

In Outlook:  Report Message add-in for Outlook

In Outlook on the web:  Report Message icon in Outlook on the web

Next, learn how to use the Report Message add-in, and set up a rule to see reported email messages.

Set up a rule to get a copy of email messages reported by your users

You must be an Exchange Online Administrator to perform this task.

You can set up a rule to get a copy of email messages reported by users in your organization. You do this after you have downloaded and enabled the Report Message add-in for your organization.

 1. In the EAC, choose mail flow > rules.

 2. Choose + > Create a new rule.

 3. In the Name box, type a name, such as Submissions.

 4. In the Apply this rule if list, choose The recipient address includes....

 5. In the specify words or phrases screen, add junk@office365.microsoft.com and phish@office365.microsoft.com, and then choose OK.

  Specify the junk and phish email addresses for the rule

 6. In the Do the following... list, choose Bcc the message to....

 7. Add a global administrator, security administrator, and/or security reader who should receive a copy of each email message that people report to Microsoft, and then choose OK.

  Add a global or security administrator to receive a copy of each reported message

 8. Select Audit this rule with severity level, and choose Medium.

 9. Under Choose a mode for this rule, choose Enforce.

  Set up a rule to get a copy of each reported message

 10. Choose Save.

With this rule in place, whenever someone in your organization reports an email message using the Report Message add-in, your global administrator, security administrator, and/or security reader will receive a copy of that message. This information can enable you to set up or adjust policies, such as Office 365 ATP Safe Links policies.

Related topics

Use the Report Message add-in
Office 365 Advanced Threat Protection

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×