Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Copy and paste in Office Web Apps

Εξαιτίας των περιορισμών της τεχνολογίας του προγράμματος περιήγησης Web, η αντιγραφή και η επικόλληση κειμένου στο Office για το Web διαφέρει από την αντιγραφή και την επικόλληση κειμένου στις εφαρμογές υπολογιστή του Office. Αυτό το άρθρο σάς παρέχει τα βήματα για την αντιγραφή και την επικόλληση σε κάθε ένα από τα Office Web Apps.

Η συμπεριφορά αντιγραφής και επικόλλησης διαφέρει ανάλογα με το εάν κάνετε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και εάν επικολλάτε περιεχόμενο από εξωτερικούς Word για το web.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε κείμενο σε ένα χαρακτήρα, μια λέξη, μια πρόταση ή ακόμα και μια γραμμή κάθε φορά, σύροντας το ποντίκι. Στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C (Windows) ή ⌘+C (Mac) για να αντιγράψετε κείμενο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου έξω από το έγγραφο. Όταν επικολλάτε το κείμενο, αυτό εισάγεται στη νέα θέση χωρίς τη μορφοποίησή του, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά αυτήν τη μορφοποίηση στη νέα θέση.

Συμβουλή: Για να επιλέξετε γρήγορα μια μεμονωμένη λέξη κειμένου, κάντε διπλό κλικ επάνω της με το ποντίκι.

Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Στην προβολή επεξεργασίας, μπορείτε να αποκόψετε, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο και εικόνες μέσα στο έγγραφο, επιλέγοντας κείμενο ή εικόνα όπως ακριβώς κάνετε στην Word εφαρμογή υπολογιστή. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac).

Επικόλληση από εξωτερικό Word για το web

Όταν επικολλάτε κείμενο εκτός Word για το web, Word επιχειρεί να διατηρήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης προέλευσης. Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, δεν διατηρούνται και πρέπει να τα εφαρμόσετε ξανά στο Word για το web.

Λίστες   Όταν επικολλάτε κείμενο που έχει μορφοποιηθεί εκτός Word για το web ως δευτερεύοντα στοιχεία σε μια λίστα, η ιεραρχική δομή δεν εμφανίζεται στο επικολλημένο κείμενο. Η βέλτιστη πρακτική είναι να επικολλήσετε αυτά τα στοιχεία κατά ένα επίπεδο κάθε φορά. Ή, κατά την επικόλληση μιας λίστας, καταργήστε τη μορφοποίηση αριθμών και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την ξανά στο Word για το web, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αρίθμηση και Αύξηση εσοχής (κεντρική καρτέλα) για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η συμπεριφορά αντιγραφής και επικόλλησης διαφέρει ανάλογα με το εάν κάνετε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και εάν επικολλάτε κείμενο εκτός Excel για το Web.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να επιλέξετε κελιά ακριβώς όπως κάνετε στην εφαρμογή Excel υπολογιστή. Στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C (Windows) ή ⌘+C (Mac) για να αντιγράψετε περιεχόμενα κελιών. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου έξω από το βιβλίο εργασίας. Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν επεξεργάζεστε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου εντός του βιβλίου εργασίας επιλέγοντας κελιά, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac). Όταν πραγματοποιείτε επικόλληση, τα περιεχόμενα του κελιού αποκτούν τα χαρακτηριστικά της νέας θέσης, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα.

Επικόλληση από εξωτερικό Excel για το Web

Όταν επικολλάτε κείμενο από το εξωτερικό Excel για το Web το κείμενο εισάγεται στο βιβλίο εργασίας ως απλό κείμενο. Με άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, δεν διατηρούνται και πρέπει να τα εφαρμόσετε ξανά στο Excel για το Web. Όταν επικολλάτε κελιά από ένα άλλο βιβλίο εργασίας ή πίνακα, η δομή γραμμών και στηλών των κελιών διατηρείται στο Excel για το Web.

Υπερ-συνδέσεις    Οι υπερ-συνδέσεις επικολλώνται ως στατικό κείμενο. Για να αναδομήσετε τη σύνδεση, κάντε τα εξής μετά την επικόλλησή της:

  1. Επιλέξτε το κείμενο.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή , κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

  3. Στο πλαίσιο διεύθυνση , πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web (URL) της σύνδεσης

  4. Στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο , πληκτρολογήστε το κείμενο της σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Η συμπεριφορά αντιγραφής και επικόλλησης διαφέρει ανάλογα με το εάν κάνετε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και εάν επικολλάτε κείμενο εκτός OneNote Online.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε ένα σημειωματάριο στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε κείμενο, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του OneNote. Στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C (Windows) ή ⌘+C (Mac) για να αντιγράψετε κείμενο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου έξω από το σημειωματάριο. Όταν επικολλάτε το κείμενο, αυτό εισάγεται στη νέα θέση χωρίς τη μορφοποίησή του, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά αυτήν τη μορφοποίηση στη νέα θέση.

Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο σημειωματάριο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Στην προβολή επεξεργασίας, μπορείτε να αποκόψετε, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο και εικόνες μέσα στο σημειωματάριο, επιλέγοντας κείμενο ή εικόνα όπως ακριβώς κάνετε στην OneNote εφαρμογή υπολογιστή. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac).

Επικόλληση από εξωτερικό OneNote Online

Όταν επικολλάτε κείμενο από το εξωτερικό OneNote Online το κείμενο εισάγεται στο σημειωματάριο ως απλό κείμενο. Με άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, δεν διατηρούνται και πρέπει να τα εφαρμόσετε ξανά στο OneNote Online.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η επικόλληση εικόνων σε σημειωματάρια εκτός OneNote Online χωρίς να τα αποθηκεύσετε πρώτα στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο θέμα εισαγωγή > εικόνας για να τα τοποθετήσετε στο σημειωματάριό σας.

Πίνακες και λίστες    Όταν επικολλάτε κείμενο που έχει μορφοποιηθεί εκτός OneNote Online ως γραμμές και στήλες ή ως δευτερεύοντα στοιχεία σε μια λίστα, ο πίνακας ή η ιεραρχική δομή δεν εμφανίζεται στο επικολλημένο κείμενο. Η βέλτιστη πρακτική είναι η επικόλληση τέτοιων στοιχείων κατά ένα κελί ή επίπεδο κάθε φορά. Ή, κατά την επικόλληση μιας λίστας, καταργήστε τη μορφοποίηση αριθμών και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την ξανά στο OneNote Online, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αρίθμηση και Αύξηση εσοχής (κεντρική καρτέλα) για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπερ-συνδέσεις    Οι υπερ-συνδέσεις επικολλώνται ως στατικό κείμενο. Για να αναδομήσετε τη σύνδεση, κάντε τα εξής μετά την επικόλλησή της:

  1. Επιλέξτε το κείμενο.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή , κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

  3. Στο πλαίσιο διεύθυνση , πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web (URL) της σύνδεσης

  4. Αφήστε το κείμενο στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο ως έχει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Δείτε επίσης

Αντιγραφή και επικόλληση στο PowerPoint για το Web

Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία του Office στο πρόγραμμα περιήγησης

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×