Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

CONFIDENCE.NORM (Συνάρτηση CONFIDENCE.NORM)

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας κανονική κατανομή.

Περιγραφή

Το διάστημα εμπιστοσύνης είναι μια περιοχή τιμών. Η μέση τιμή του δείγματός σας, x, βρίσκεται στο κέντρο αυτής της περιοχής και η περιοχή είναι x ± CONFIDENCE.NORM. Για παράδειγμα, εάν x είναι η μέση τιμή του δείγματος των χρόνων παράδοσης για προϊόντα που έχουν παραγγελθεί μέσω ταχυδρομείου, x ± CONFIDENCE.NORM είναι μια περιοχή μέσων τιμών πληθυσμού. Για κάθε μέση τιμή ενός πληθυσμού, μ0, σε αυτήν την περιοχή, η πιθανότητα να έχετε μέση τιμή δείγματος πού απέχει από το μ0 περισσότερο από ό,τι το x, είναι μεγαλύτερη του άλφα. Για κάθε μέση τιμή ενός πληθυσμού, μ0, που δεν βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή, η πιθανότητα να λάβετε μέση τιμή δείγματος πού απέχει από το μ0 περισσότερο από ό,τι το x, είναι μικρότερη του άλφα. Με άλλα λόγια, υποθέστε ότι χρησιμοποιούμε το x, την τυπική_απόκλιση και το μέγεθος για να δημιουργήσουμε έναν έλεγχο δίπλευρης κατανομής σε επίπεδο σημαντικότητας άλφα της υπόθεσης ότι η μέση τιμή του πληθυσμού είναι μ0. Στη συνέχεια, δεν θα απορρίψουμε την υπόθεση αυτή εάν το μ0 βρίσκεται στο διάστημα εμπιστοσύνης, ενώ θα την απορρίψουμε εάν το μ0 δεν βρίσκεται στο διάστημα εμπιστοσύνης. Το διάστημα εμπιστοσύνης δεν μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι υπάρχει πιθανότητα 1 - άλφα ο χρόνος παράδοσης του επόμενου πακέτου μας να βρίσκεται στο διάστημα εμπιστοσύνης.

Σύνταξη

CONFIDENCE.NORM(άλφα;τυπική_απόκλιση;μέγεθος)

Η σύνταξη της συνάρτησης CONFIDENCE.NORM περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Άλφα     Υποχρεωτικό. Το επίπεδο σημαντικότητας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επιπέδου εμπιστοσύνης. Το επίπεδο εμπιστοσύνης ισούται με 100*(1 - άλφα)%, δηλαδή, μια τιμή άλφα ίση με 0,05 υποδηλώνει επίπεδο εμπιστοσύνης 95 τοις εκατό.

 • Τυπική_απόκλιση     Υποχρεωτικό. Η τυπική απόκλιση της περιοχής δεδομένων του πληθυσμού, η οποία θεωρείται γνωστή.

 • Μέγεθος     Υποχρεωτικό. Το μέγεθος του δείγματος.

Παρατηρήσεις

 • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση CONFIDENCE.NORM επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν άλφα ≤ 0 ή άλφα ≥ 1, η συνάρτηση CONFIDENCE.NORM επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα τυπική_απόκλιση ≤ 0, η συνάρτηση CONFIDENCE.NORM επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα μέγεθος δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

 • Εάν το όρισμα μέγεθος < 1, η συνάρτηση CONFIDENCE.NORM επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν υποθέσουμε ότι το άλφα ισούται με 0,05, πρέπει να υπολογίσουμε την περιοχή κάτω από την τυπική κανονική καμπύλη που ισούται με (1 - άλφα), ή 95 τοις εκατό. Η τιμή αυτή είναι ±1,96. Το διάστημα εμπιστοσύνης είναι συνεπώς:

  Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,05

Επίπεδο σημαντικότητας

2,5

Τυπική απόκλιση του πληθυσμού

50

Μέγεθος δείγματος

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CONFIDENCE.NORM(A2;A3;A4)

Διάστημα βεβαιότητας του μέσου ενός πληθυσμού. Δηλαδή, το διάστημα εμπιστοσύνης για τον υποκείμενο μέσο πληθυσμού για τη διάρκεια διαδρομής προς την εργασία ισούται με 30 ± 0,692952 λεπτά ή 29,3 με 30,7 λεπτά.

0,692952

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×