Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

CELL (Συνάρτηση CELL)

Η συνάρτηση CELL επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα ενός κελιού. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να επαληθεύσετε ότι ένα κελί περιέχει μια αριθμητική τιμή αντί για κείμενο πριν να πραγματοποιήσετε έναν υπολογισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τύπο:

= IF (CELL ("Type"; a1) = "v"; a1 * 2; 0)

Αυτός ο τύπος υπολογίζει το A1*2 μόνο εάν το κελί A1 περιέχει μια αριθμητική τιμή και επιστρέφει 0 εάν το κελί A1 περιέχει κείμενο ή εάν είναι κενό.

Σημείωση: Οι τύποι που χρησιμοποιούν το ΚΕΛΊ έχουν τιμές ορίσματος συγκεκριμένης γλώσσας και θα επιστρέφουν σφάλματα εάν υπολογίζονται χρησιμοποιώντας μια διαφορετική έκδοση γλώσσας του Excel. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε έναν τύπο που περιέχει ΚΕΛΊ κατά τη χρήση της Τσεχικής έκδοσης του Excel, αυτός ο τύπος θα επιστρέψει ένα σφάλμα εάν το βιβλίο εργασίας είναι ανοιχτό χρησιμοποιώντας τη γαλλική έκδοση.  Εάν είναι σημαντικό για τους άλλους χρήστες να ανοίγουν το βιβλίο εργασίας σας χρησιμοποιώντας διαφορετικές εκδόσεις γλώσσας του Excel, εξετάστε το ενδεχόμενο είτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές συναρτήσεις είτε να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να αποθηκεύουν τοπικά αντίγραφα στα οποία αναθεωρούν τα ορίσματα των ΚΕΛΙΏΝ ώστε να ταιριάζουν με τη γλώσσα τους.

Σύνταξη

CELL(τύπος_πληροφοριών; [αναφορά]

Η σύνταξη της συνάρτησης CELL περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

τύπος_πληροφοριών   

Απαιτείται

Πρόκειται για μια τιμή κειμένου που καθορίζει τον τύπο της πληροφορίας που επιθυμείτε να επιστραφεί. Η παρακάτω λίστα εμφανίζει τις πιθανές τιμές του ορίσματος τύπος_πληροφοριών και τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Αναφορά    

Προαιρετικό

Πρόκειται για το κελί για το οποίο θέλετε πληροφορίες. Εάν παραλειφθεί, επιστρέφονται οι πληροφορίες που καθορίζονται στο όρισμα info_type για το τελευταίο κελί που έχει αλλάξει. Εάν το όρισμα "αναφορά" είναι μια περιοχή κελιών, η συνάρτηση CELL επιστρέφει τις πληροφορίες μόνο για το επάνω αριστερό κελί της περιοχής.

τιμές info_type

Η παρακάτω λίστα περιγράφει τις τιμές κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το όρισμα info_type. Αυτές οι τιμές πρέπει να εισάγονται στη συνάρτηση CELL με εισαγωγικά ("").

τύπος_πληροφοριών

Επιστρέφει

"address"

Αναφορά του πρώτου κελιού στην αναφορά, με τη μορφή κειμένου.

"col"

Τον αριθμό στήλης του κελιού στην αναφορά.

"color"

Την τιμή 1 εάν το κελί είναι μορφοποιημένο με χρώμα για τις αρνητικές τιμές, διαφορετικά επιστρέφει 0 (μηδέν).

Σημείωση: Αυτή η τιμή δεν υποστηρίζεται στο Excel για το Web, το Excel Mobile και το Excel Starter.

"contents"

Την τιμή του επάνω αριστερά κελιού στην αναφορά, όχι τύπο.

"filename"

Το όνομα του αρχείου (με την πλήρη διαδρομή) του αρχείου που περιέχει την αναφορά, με τη μορφή κειμένου. Επιστρέφει κενό κείμενο ("") εάν το φύλλο εργασίας που περιέχει την αναφορά δεν έχει ακόμη αποθηκευτεί.

Σημείωση: Αυτή η τιμή δεν υποστηρίζεται στο Excel για το Web, το Excel Mobile και το Excel Starter.

"format"

Την τιμή κειμένου που αντιστοιχεί στη μορφή αριθμού του κελιού. Οι τιμές κειμένου για τις διάφορες μορφές εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Επιστρέφει "-" στο τέλος της τιμής κειμένου εάν το κελί είναι μορφοποιημένο με χρώμα για τις αρνητικές τιμές. Επιστρέφει "()" στο τέλος της τιμής κειμένου εάν το κελί είναι μορφοποιημένο με παρενθέσεις για τις θετικές ή για όλες τις τιμές.

Σημείωση: Αυτή η τιμή δεν υποστηρίζεται στο Excel για το Web, το Excel Mobile και το Excel Starter.

"parentheses"

Την τιμή 1 εάν το κελί είναι μορφοποιημένο με παρενθέσεις για τις θετικές ή για όλες τις τιμές, διαφορετικά επιστρέφει 0.

Σημείωση: Αυτή η τιμή δεν υποστηρίζεται στο Excel για το Web, το Excel Mobile και το Excel Starter.

"prefix"

Την τιμή κειμένου που αντιστοιχεί στο "πρόθεμα ετικέτας" του κελιού. Επιστρέφει ένα μονό εισαγωγικό (') αν το κελί περιέχει κείμενο με στοίχιση αριστερά, ένα διπλό εισαγωγικό (") εάν το κελί περιέχει κείμενο με στοίχιση δεξιά, ένα σύμβολο εκθέτη (^) εάν το κελί περιέχει κείμενο με στοίχιση στο κέντρο, ανάστροφη κάθετο (\) εάν το κελί περιέχει πλήρως στοιχισμένο κείμενο και κενό κείμενο ("") εάν το κελί περιέχει οτιδήποτε άλλο.

Σημείωση: Αυτή η τιμή δεν υποστηρίζεται στο Excel για το Web, το Excel Mobile και το Excel Starter.

"protect"

Την τιμή 0 εάν το κελί δεν είναι κλειδωμένο. Διαφορετικά επιστρέφει 1 εάν το κελί είναι κλειδωμένο.

Σημείωση: Αυτή η τιμή δεν υποστηρίζεται στο Excel για το Web, το Excel Mobile και το Excel Starter.

"row"

Τον αριθμό γραμμής του πρώτου κελιού στην αναφορά.

"type"

Την τιμή κειμένου που αντιστοιχεί στον τύπο δεδομένων μέσα στο κελί. Επιστρέφει "b" (κενό) εάν το κελί είναι κενό, "l" (ετικέτα) εάν το κελί περιέχει σταθερά κειμένου και "v" (τιμή) εάν το κελί περιέχει οτιδήποτε άλλο.

"width"

Επιστρέφει έναν πίνακα με 2 στοιχεία.

Το πρώτο στοιχείο στον πίνακα είναι το πλάτος της στήλης του κελιού, το οποίο στρογγυλοποιείται προς έναν ακέραιο. Κάθε μονάδα πλάτους στήλης είναι ίση με το πλάτος ενός χαρακτήρα στο προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς.

Το 2ο στοιχείο στον πίνακα είναι μια δυαδική τιμή, η τιμή είναι ΑΛΗΘΉς εάν το πλάτος της στήλης είναι το προεπιλεγμένο ή το ΨΕΥΔές εάν το πλάτος έχει οριστεί ρητά από το χρήστη. 

Σημείωση: Αυτή η τιμή δεν υποστηρίζεται στο Excel για το Web, το Excel Mobile και το Excel Starter.

Κωδικοί μορφοποίησης CELL

Η παρακάτω λίστα περιγράφει τις τιμές κειμένου που επιστρέφει η συνάρτηση CELL όταν το όρισμα τύπος_πληροφοριών είναι "format" και το όρισμα αναφορά είναι ένα κελί που μορφοποιείται με μια ενσωματωμένη μορφή αριθμού.

Εάν η μορφή του Excel είναι

Η συνάρτηση CELL επιστρέφει

Γενικά

"G"

0

"F0"

#,##0

",0"

0,00

"F2"

#,##0,00

",2"

$#.##0_);($#.##0)

"C0"

$#.##0_);[Κόκκινο]($#.##0)

"C0-"

$#.##0,00_);($#.##0,00)

"C2"

$#.##0,00_);[Κόκκινο]($#.##0,00)

"C2-"

0%

"P0"

0,00%

"P2"

0,00E+00

"S2"

# ?/? ή # ??/??

"G"

η/μ/εε ή η/μ/εε ω:λλ ή ηη/μμ/εε

"D4"

η-μμμ-εε ή ηη-μμμ-εε

"D1"

η-μμμ ή ηη-μμμ

"D2"

μμμ-εε

"D3"

μμ/ηη

"D5"

ω:λλ πμ/μμ

"D7"

ω:λλ:δδ πμ/μμ

"D6"

ω:λλ

"D9"

ω:λλ:δδ

"D8"

Σημείωση: Εάν το όρισμα info_type στη συνάρτηση CELL είναι "μορφή" και αργότερα εφαρμόσετε μια διαφορετική μορφή στο κελί που αναφέρεται, πρέπει να επαναλάβετε τον υπολογισμό του φύλλου εργασίας (πατήστε το πλήκτρο F9) για να ενημερώσετε τα αποτελέσματα της συνάρτησης Cell.

Παραδείγματα

Παραδείγματα συνάρτησης ΚΕΛΙΟΎ

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε σε έναν εμπειρογνώμονα στην κοινότητα του Excel Tech, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα απαντήσεωνή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στη φωνή χρήστη του Excel.

Δείτε επίσης

Αλλαγή της μορφής ενός κελιού
Δημιουργία ή αλλαγή αναφοράς κελιού
Συνάρτηση Address
Προσθήκη, αλλαγή, εύρεση ή απαλοιφή μορφοποίησης υπό όρους σε ένα κελί

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×