Office Mobile για τηλέφωνα Android

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το Office Mobile για τηλέφωνα Android περιλαμβάνει το Word, το Excel και το PowerPoint.

Γιατί δεν μπορώ να επεξεργαστώ ορισμένα έγγραφα του Microsoft Office στο τηλέφωνό μου;

Ίσως να μην μπορείτε να ανοίξετε ή να επεξεργαστείτε ορισμένα έγγραφα στο τηλέφωνό σας ανάλογα με το περιεχόμενό τους ή τον τρόπο που αποθηκεύτηκαν την τελευταία φορά. Εδώ θα βρείτε ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες αιτίες που καθιστούν ένα έγγραφο μόνο για ανάγνωση στο τηλέφωνό σας.

Το αρχείο:

 • Είναι αποθηκευμένο ως παλιότερος τύπος έγγραφου του Microsoft Office, όπως έγγραφο του Microsoft Word 97-2003 (.doc), βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel 97-2003 (.xls) ή παρουσίαση του Microsoft PowerPoint 97-2003 (.ppt).

 • Διαθέτει ψηφιακή υπογραφή.

 • Έχει σημανθεί ως ολοκληρωμένο.

 • Προστατεύεται με την υπηρεσία διαχείρισης δικαιωμάτων.

 • Προστατεύεται με περιορισμένα δικαιώματα επεξεργασίας.

Τα έγγραφα του Microsoft Word είναι μόνο για ανάγνωση, εάν έχουν:

 • Ενεργοποιημένη την Παρακολούθηση αλλαγών.

 • Πλαίσια.

 • Προσαρμοσμένη σήμανση (προσαρμοσμένη XML, Δομημένες ετικέτες εγγράφου (SDT) ή έξυπνες ετικέτες).

 • Ετικέτες XML με μη υποστηριζόμενες τιμές.

Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε το έγγραφο του Word, αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ορισμένων ενοτήτων όπως:

 • Εάν μια επιλεγμένη ενότητα περιέχει εικόνα ή εικόνα clipart.

 • Πίνακες περιεχομένων.

Τα βιβλία εργασίας του Microsoft Excel είναι μόνο για ανάγνωση, εάν έχουν:

 • Συναρτήσεις που δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνο.

  Σημείωση: Παραθέτουμε όλες τις συναρτήσεις που υποστηρίζονται. Θα πρέπει να μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel που χρησιμοποιεί τις ακόλουθες συναρτήσεις: ABS, ACOS, AND, ASIN, ATAN, ATAN2, AVERAGE, CHOOSE, COLUMNS, CONCATENATE, COS, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, DATE, DATEVALUE, DAVERAGE, DAY, DCOUNT, DCOUNTA, DDB, DEGREES, DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR, DVARP, ERROR.TYPE, EXACT, EXP, FACT, FIND, FV, HLOOKUP, HOUR, IF, INDEX, INT, IRR, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISTEXT, LEFT, LEN, LN, LOG, LOG10, LOOKUP, LOWER, MATCH, MAX, MID, MIN, MINUTE, MOD, MONTH, N, NA, NOT, NOW, NPER, NPV, OR, PI, PMT, POWER, PRODUCT, PROPER, PV, RADIANS, RAND, RANK, RATE, REPLACE, REPT, RIGHT, ROUND, ROWS, SECOND, SIN, SLN, SQRT, STDEV, STDEVP, SUBSTITUTE, SUM, SUMIF, SUMPRODUCT, SYD, T, TAN, TIME, TIMEVALUE, TODAY, TRIM, TRUNC, UPPER, VALUE, VAR, VARP, VLOOKUP, YEAR, FALSE και TRUE.

 • Σενάρια.

 • Επικύρωση δεδομένων σε ένα ή περισσότερα κελιά.

 • Τύπους πίνακα.

 • Πίνακες δεδομένων.

 • Αναλυτές.

 • Ενεργοποιημένες μακροεντολές.

 • Στήλες ή γραμμές μεγάλου πλάτους.

 • Τύπους που περιέχουν συνδέσεις ή αναφορές σε άλλα βιβλία εργασίας.

 • Τύπους με δομημένες αναφορές.

 • Τύπους που περιέχουν αναφορές, περιεχόμενο ή μορφοποίηση πέρα από το κελί IV16384.

 • Τύπους που είναι μεγαλύτεροι από 512 χαρακτήρες ή περιλαμβάνουν περισσότερα από 30 ορίσματα.

 • Εντοπισμένες αλλαγές.

 • Φύλλα παραθύρων διαλόγου.

 • Σήμανση XML που δεν είναι μορφοποιημένη σωστά.

 • Αντικείμενα OLE ή στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Για παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο ορισμένους τύπους επεξεργασίας, όπως επεξεργασία κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου, προσθήκη ή επεξεργασία σημειώσεων, αλλαγή της σειράς των διαφανειών ή απόκρυψη διαφανειών.

Πώς μπορώ να κάνω κοινή χρήση εγγράφων;

Για να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου σας, στείλτε το ως συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Ανοίξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, στη γραμμή ενεργειών, πατήστε Μενού υπερχείλισης στα έγγραφα του Office >Κοινή χρήση.

Πώς μπορώ να λάβω έγγραφα από τον υπολογιστή στο τηλέφωνό μου;

Ο καλύτερος τρόπος για να λάβετε τα έγγραφα του Office στο τηλέφωνο είναι να αποθηκεύσετε πρώτα τα έγγραφα στο OneDrive από τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, να τα εμφανίσετε στο τηλέφωνό σας.

Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο OneDrive από τον υπολογιστή σας:

 1. Με ένα έγγραφο ανοιχτό σε ένα πρόγραμμα του Office, επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Αποθήκευση ως > OneDrive.

  Αποθήκευση αρχείου στο OneDrive

 2. Αν δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο, κάντε το τώρα πατώντας Είσοδος.

  Εναλλακτικά, αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Microsoft, πατήστε Εγγραφή.

 3. Μετά την εγγραφή ή την είσοδό σας, αποθηκεύστε το έγγραφο στο OneDrive.

Για να συνδεθείτε στο OneDrive από το τηλέφωνό σας:

 1. Ανοίξτε το Office Mobile.

 2. Πατήστε Άνοιγμα >Προσθήκη θέσης.

 3. Επιλέξτε την υπηρεσία που χρησιμοποιήσατε για να αποθηκεύσετε τα έγγραφά σας και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε είσοδο με τη σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης.

 4. Πατήστε την υπηρεσία όπου είναι αποθηκευμένο το έγγραφό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το έγγραφο για να το ανοίξετε.

Ορισμένες φορές δεν μπορώ να ανοίξω ένα αρχείο από μια τοποθεσία του SharePoint. Τι συμβαίνει;

Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το αρχείο χρησιμοποιεί μια σύντομη διεύθυνση URL, η οποία δεν λειτουργεί σε τηλέφωνα Android. Μπορείτε να ανοίξετε μόνο τα αρχεία που εμφανίζουν την πλήρη διεύθυνση URL του SharePoint αναζητώντας κάτι σαν αυτό: <http://adatum.contoso.com/όνομα αρχείου/>.

Εάν δεν διαθέτετε την πλήρη διεύθυνση URL, προσπαθήστε να ανοίξετε αυτό το αρχείο σε άλλη συσκευή που δεν είναι Android.

Μπορώ να ανοίξω και να επεξεργαστώ έγγραφα του Office στον υπολογιστή μου αφού τα έχω χρησιμοποιήσει στο τηλέφωνό μου;

Ναι. Μετά τη λήψη των εγγράφων του Office στον υπολογιστή σας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, OneDrive ή Microsoft SharePoint), μπορείτε να συνεχίσετε από το σημείο όπου είχατε σταματήσει και να τα επεξεργαστείτε στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το Microsoft Office 2013 ή το Microsoft Office Online στο πρόγραμμα περιήγησης Web.

Από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα έγγραφά σας στο Microsoft OneDrive. Επίσης, εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί το Microsoft SharePoint, μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε έγγραφα στο τηλέφωνό σας από την τοποθεσία του SharePoint και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας στην τοποθεσία του SharePoint.

Μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι σε ένα έγγραφο που είναι αποθηκευμένο στο OneDrive όταν είμαι εκτός σύνδεσης;

Ναι, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε στο έγγραφο του Office όταν είστε εκτός σύνδεσης. Απλώς βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet όταν είστε έτοιμοι να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας στο OneDrive.

Πώς μπορώ να προσθέσω σχόλια;

Για να προσθέσετε σχόλια στο:

Κάντε το εξής:

Word

Πατήστε δύο φορές μια λέξη και, στη συνέχεια, πατήστε Κουμπί "Σχόλιο" στο Word .

Excel

Πατήστε για να επιλέξετε το κελί όπου θέλετε να προσθέσετε το σχόλιο και, στη συνέχεια, στη γραμμή ενεργειών, πατήστε Μενού υπερχείλισης στο Excel > Προσθήκη σχολίων.

Δεν μπορείτε να προσθέσετε σχόλια στο PowerPoint.

Τι τύπους αρχείων μπορώ να ανοίξω στο τηλέφωνό μου;

Εφαρμογή του Office

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων

Word

.doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm

Excel

.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm

PowerPoint

.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

Τι τύπους αρχείων μπορώ να επεξεργαστώ στο τηλέφωνό μου;

Εφαρμογή του Office

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων

Word

.docx, .dotx

Excel

.xls, .xltx

PowerPoint

.pptx, .pptm

Τι μπορώ να κάνω στο Word για Android;

Στο Word μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Άνοιγμα των τύπων αρχείων - .doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm

 • Επεξεργασία των τύπων αρχείων - .docx, .dotx

 • Προσθήκη, διαγραφή και εμφάνιση σχολίων

 • Κοινή χρήση αρχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Εύρεση κειμένου

 • Μορφοποίηση κειμένου

Τι μπορώ να κάνω στο Excel για Android;

Στο Excel μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Άνοιγμα των τύπων αρχείων -.xls, .xls, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm

 • Επεξεργασία των τύπων αρχείων - .xls, .xltx

 • Περιήγηση σε φύλλα στην προβολή διάρθρωσης

 • Εύρεση κειμένου μέσα σε ένα βιβλίο εργασίας

 • Εφαρμογή φίλτρου

 • Εμφάνιση του αθροίσματος, του μέσου όρου κ.λπ. μιας περιοχής με Αυτόματη Άθροιση

 • Ταξινόμηση επιλεγμένων δεδομένων

 • Προσθήκη, διαγραφή και εμφάνιση σχολίων

 • Μορφοποίηση κελιών

 • Απαλοιφή κελιών

 • Αναίρεση/Ακύρωση αναίρεσης

 • Κοινή χρήση αρχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τι μπορώ να κάνω στο PowerPoint για Android;

Στο PowerPoint μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Άνοιγμα των τύπων αρχείων -.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

 • Επεξεργασία των τύπων αρχείων - .pptx, .pptm

 • Προσθήκη και επεξεργασία σημειώσεων διαφάνειας

 • Περιήγηση στις διαφάνειες της προβολής μικρογραφιών

 • Κοινή χρήση της παρουσίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×