×
Αγγλικά
Λυπούμαστε. Αυτό το άρθρο δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας.

Decorate documents with backgrounds, borders, and text effects

Three documents with decorative borders

Your document is complete, but it's begging for some visual sparkle. Make it less plain and more polished using decorative elements in Microsoft Office Word 2007.

Start course button

About this course

This course includes:

 • Three practice sessions for hands-on experience. Practices require Word 2007.

 • A Quick Reference Card you can take away from the course.

Goals

After completing this course you will be able to:

 • Add a custom watermark to printed documents.

 • Add a colorful background to Web-based documents.

 • Add defining borders to pages, paragraphs, pictures, or tables.

 • Use shading to emphasize headings or paragraphs.

 • Give color and snap to shapes and tables.

 • Make headings more professional with text effects and WordArt.

Topics in this course

Lesson 1

Lesson 2

 1. Add a watermark or background

 2. Add a watermark to a printed document

 3. Add a picture watermark

 4. Add a background to a Web document

 5. Practice

 1. Add borders, shading, and styles

 2. Page borders

 3. Borders for pictures, text, and tables

 4. Shading

 5. Quick styles for tables

 6. Quick styles for shapes

 7. Practice

Lesson 3

 1. Use special text effects

 2. Create a drop cap

 3. Special font effects

 4. Add WordArt

 5. Practice

 6. Quick reference card

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×