Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

DATEDIF (Συνάρτηση DATEDIF)

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών, των μηνών ή των ετών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Προειδοποίηση: Το Excel παρέχει τη συνάρτηση DATEDIF προκειμένου να υποστηρίζει παλαιότερα βιβλία εργασίας από το Lotus 1-2-3. Η συνάρτηση DATEDIF μπορεί να υπολογίσει εσφαλμένα αποτελέσματα σε συγκεκριμένα σενάρια. Ανατρέξτε στην ενότητα "Γνωστά θέματα" αυτού του άρθρου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύνταξη

DATEDIF(ημερομηνία_έναρξης,ημερομηνία_λήξης,μονάδα)

Ημερομηνία_έναρξης     Μια ημερομηνία που αντιπροσωπεύει την πρώτη ημερομηνία ή ημερομηνία έναρξης, της περιόδου. Οι ημερομηνίες μπορούν να εισαχθούν ως συμβολοσειρές κειμένου μέσα σε εισαγωγικά (για παράδειγμα, "30/1/2001"), ως σειριακοί αριθμοί (για παράδειγμα, 36921, τιμή που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2001, εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα ημερομηνίας 1900) ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων (για παράδειγμα, DATEVALUE("30/1/2001")).

Ημερομηνία_λήξης     Μια ημερομηνία που αντιπροσωπεύει την τελευταία ημερομηνία ή ημερομηνία λήξης, της περιόδου.

Σημείωση: Αν το όρισμα Ημερομηνία_έναρξης είναι μεγαλύτερο από το Ημερομηνία_λήξης, το αποτέλεσμα θα είναι #ΑΡΙΘ!.

Μονάδα     Ο τύπος των πληροφοριών που θέλετε να επιστραφεί:

Τιμή

Επιστρέφει

"Y"

Ο αριθμός των ολόκληρων ετών της περιόδου.

"M"

Ο αριθμός των ολόκληρων μηνών της περιόδου.

"D"

Ο αριθμός των ημερών της περιόδου.

"MD"

Η διαφορά μεταξύ των ημερών της ημερομηνίας_έναρξης και της ημερομηνίας_λήξης. Οι μήνες και τα έτη των ημερομηνιών παραβλέπονται.

Σημαντικό: Δεν συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το όρισμα "MD", καθώς υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί με αυτό. Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα "Γνωστά ζητήματα".

"YM"

Η διαφορά μεταξύ των μηνών της ημερομηνίας_έναρξης και της ημερομηνίας_λήξης. Οι ημέρες και τα έτη των ημερομηνιών παραβλέπονται.

"YD"

Η διαφορά μεταξύ των ημερών της ημερομηνίας_έναρξης και της ημερομηνίας_λήξης. Τα έτη των ημερομηνιών παραβλέπονται.

Παρατηρήσεις

  • Οι ημερομηνίες αποθηκεύονται με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

  • Η συνάρτηση DATEDIF είναι χρήσιμη σε τύπους όπου πρέπει να υπολογίσετε μια ηλικία.

Παραδείγματα

Ημερομηνία_έναρξης

Ημερομηνία_λήξης

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

1/1/2001

1/1/2003

=DATEDIF(Ημερομηνία_έναρξης;Ημερομηνία_λήξης;"Y")

Δύο ολόκληρα έτη στην περίοδο (2)

1/6/2001

15/8/2002

=DATEDIF(Ημερομηνία_έναρξης;Ημερομηνία_λήξης;"D")

440 ημέρες μεταξύ 1 Ιουνίου 2001 και 15 Αυγούστου 2002 (440)

1/6/2001

15/8/2002

=DATEDIF(Ημερομηνία_έναρξης;Ημερομηνία_λήξης,"YD")

75 ημέρες μεταξύ 1 Ιουνίου και 15 Αυγούστου, παραβλέποντας τα έτη των ημερομηνιών (75)

Γνωστά θέματα

Το όρισμα "MD" μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έναν αρνητικό αριθμό, το μηδέν ή ένα ανακριβές αποτέλεσμα. Εάν προσπαθείτε να υπολογίσετε τις υπόλοιπες ημέρες μετά τον τελευταίο ολόκληρο μήνα, υπάρχει μια λύση:

=DATEDIF(D17;E17;"md") και αποτέλεσμα: 5

Αυτός ο τύπος αφαιρεί την πρώτη ημέρα του μήνα λήξης (1/5/2016) από την αρχική ημερομηνία λήξης στο κελί E17 (6/5/2016). Δείτε με ποιον τρόπο συμβαίνει αυτό: Πρώτα, η συνάρτηση DATE δημιουργεί την ημερομηνία 1/5/2016. Την δημιουργεί χρησιμοποιώντας το έτος στο κελί E17 και το μήνα στο κελί E17. Τότε, το 1 αντιπροσωπεύει την πρώτη ημέρα του μήνα. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης DATE είναι 1/5/2016. Στη συνέχεια, αυτό το αφαιρούμε από την αρχική ημερομηνία λήξης στο κελί E17, η οποία είναι 6/5/2016. 6/5/2016 μείον 1/5/2016 είναι 5 ημέρες.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×