Υπολογισμός ποσοστών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορισμένες φορές τα ποσοστά μπορεί να μας δυσκολεύουν, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να θυμηθούμε τι είχαμε μάθει στο σχολείο. Αφήστε το Excel Online να κάνει τους υπολογισμούς για λογαριασμό σας. Απλοί τύποι μπορούν να σας βοηθήσουν να υπολογίσετε το ποσοστό ενός συνόλου ή την ποσοστιαία διαφορά μεταξύ δύο αριθμών.

Υπολογισμός του ποσοστού ενός συνόλου

Ας υποθέσουμε ότι οι πωλήσεις της εταιρείας για αυτό το τρίμηνο ήταν 125.000 €, και πρέπει να υπολογίσετε τι ποσοστό επί του συνόλου εκπροσωπεί το ποσό 20.000 €.

  1. Για να το υπολογίσετε, διαιρείτε το ποσό των 20.000 € με το ποσό των 125.000 €. Αυτός είναι ο τύπος στο κελί C2: = B2/A2. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται ως 0,16, επειδή το κελί C2 δεν έχει μορφοποιηθεί ως ποσοστό.

    125.000 € στο κελί A2, 20.000 € στο κελί B2 και 0,16 στο κελί C3

  2. Για να μορφοποιήσετε την τιμή 0,16 ως ποσοστό, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Μορφή αριθμών > Ποσοστό.

    Τώρα βλέπουμε ότι τα 20.000 € είναι το 16% των 125.000 €.

    125.000 € στο κελί A2, 20.000 € στο κελί B2, και 16% στο κελί C2

Υπολογισμός του ποσοστού μεταβολής μεταξύ δύο αριθμών

Οι πωλήσεις μιας εταιρείας ανήλθαν σε 485.000 € το 2011 και σε 598.634 € το 2012. Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των δύο ετών;

  1. Πρώτα, κάντε κλικ στο κελί B3 για να εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστού στο κελί, κάνοντας κλικ στις επιλογές Κεντρική > Μορφή αριθμών > Ποσοστό.

Σημείωση: Όταν μορφοποιείτε ένα κενό κελί, το Excel Online θα θυμάται ότι το κελί περιέχει ένα ποσοστό και θα εμφανίσει τη μορφοποίηση όταν δώσετε αργότερα μια τιμή στο κελί.

  1. Στο κελί Β3, διαιρέστε τις πωλήσεις του δεύτερου έτους (598.634,00 €) με τις πωλήσεις του πρώτου έτους (485.000,00 €), και στη συνέχεια αφαιρέστε 1.

485.000 € στο κελί A2, 598.634 € στο κελί B2 και 23% στο κελί B3, το ποσοστό μεταβολής μεταξύ των δύο αριθμών

Αυτός είναι ο τύπος στο κελί C3. =(B2/A2)-1. Το ποσοστό αλλαγής μεταξύ των δύο ετών είναι 23%.

Παρατηρήστε τις παρενθέσεις στον τύπο (B2/A2). Το Excel Online κάνει πρώτα την πράξη στις παρενθέσεις και έπειτα αφαιρεί το 1.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×