Υπολογισμός δεδομένων σε λίστες ή βιβλιοθήκες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους και συναρτήσεις σε λίστες ή βιβλιοθήκες για να υπολογίσετε δεδομένα με πολλούς τρόπους. Προσθέτοντας μια στήλη υπολογισμού σε μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο ο οποίος περιλαμβάνει δεδομένα από άλλες στήλες και εκτελεί συναρτήσεις για τον υπολογισμό ημερομηνιών και ωρών, για την εκτέλεση μαθηματικών εξισώσεων ή το χειρισμό κειμένου. Για παράδειγμα, σε μια λίστα εργασιών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη για τον υπολογισμό των ημερών που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας, με βάση τις στήλες "Ημερομηνία έναρξης" και "Ημερομηνία ολοκλήρωσης". Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λίστες και τις βιβλιοθήκες, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη μιας υπολογιζόμενης στήλης σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Διαθεσιμότητα μιας υπολογιζόμενης στήλης σε άλλες λίστες και βιβλιοθήκες

Προσθήκη μιας υπολογιζόμενης στήλης τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Προσθήκη μιας υπολογιζόμενης στήλης σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Για να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, θα πρέπει να προσθέσετε μια υπολογιζόμενη στήλη στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και κατόπιν κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας.

 2. Στο μενού Ρυθμίσεις Settings menu , κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία στήλης.

 3. Στην ενότητα Όνομα και τύπος, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε στο πλαίσιο Όνομα στήλης.

 4. Στην ενότητα Ο τύπος των πληροφοριών σε αυτήν τη στήλη είναι, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός (ο υπολογισμός βασίζεται σε άλλες στήλες).

 5. Στην ενότητα Πρόσθετες ρυθμίσεις στήλης, πληκτρολογήστε τον τύπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο Τύπος. Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία από το πλαίσιο Εισαγωγή στήλης και στη συνέχεια να προσθέσετε συναρτήσεις, σταθερές και τελεστές στον τύπο.

 6. Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων που θέλετε να επιστρέψει ο τύπος και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Σημείωση: Ο τύπος σε μια υπολογιζόμενη στήλη τοποθεσίας μπορεί να αναφέρεται μόνο σε άλλες στήλες τοποθεσίας που βρίσκονται στην ίδια λίστα ή βιβλιοθήκη. Επομένως, όταν προσθέτετε την υπολογιζόμενη στήλη τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, πρέπει επίσης να προσθέσετε την στήλη της τοποθεσίας στην οποία γίνεται αναφορά στον τύπο. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα Διαθεσιμότητα μιας υπολογιζόμενης στήλης σε άλλες λίστες ή βιβλιοθήκες σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Διαθεσιμότητα μιας υπολογιζόμενης στήλης σε άλλες λίστες και βιβλιοθήκες

Εάν υπάρχει ένας τύπος που θέλετε να χρησιμοποιείτε συχνά σε πολλές λίστες ή βιβλιοθήκες, μπορείτε να προσθέσετε μια υπολογιζόμενη στήλη στη λίστα στηλών τοποθεσίας. Με τον τρόπο αυτό η στήλη και ο τύπος της είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε λίστα ή βιβλιοθήκη στην τοποθεσία ή τις δευτερεύουσες τοποθεσίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη με το όνομα "Ημερομηνία λήξης" χρησιμοποιώντας έναν τύπο που επιστρέφει την ημερομηνία 30 ημέρες μετά από την τιμή της στήλης "Ημερομηνία έναρξης" (=[Ημερομηνία_έναρξης]+30). Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τον τύπο χωρίς να τον δημιουργήσετε ξανά σε κάθε λίστα ή βιβλιοθήκη.

Σημειώσεις: 

 • Ο τύπος σε μια υπολογιζόμενη στήλη τοποθεσίας μπορεί να αναφέρεται μόνο σε άλλες στήλες τοποθεσίας που βρίσκονται στην ίδια λίστα ή βιβλιοθήκη. Επομένως, όταν προσθέτετε την υπολογιζόμενη στήλη τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, πρέπει επίσης να προσθέσετε την στήλη της τοποθεσίας στην οποία γίνεται αναφορά στον τύπο. Στο προηγούμενο παράδειγμα θα χρειαζόταν να προσθέσετε τις στήλες τοποθεσίας "Ημερομηνία λήξης" και "Ημερομηνία έναρξης" στη λίστα σας.

 • Εάν η νέα υπολογιζόμενη στήλη τοποθεσίας πρέπει να αναφέρεται σε άλλες στήλες της λίστας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αυτές τις στήλες τοποθεσίας για να τις χρησιμοποιήσετε στον τύπο.

Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

Σημείωση: Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 1. Στην στήλη Συλλογές, επιλέξτε Στήλες τοποθεσίας.

 2. Στη γραμμή εργαλείων λίστας, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

 3. Στην ενότητα Όνομα και τύπος, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε στο πλαίσιο Όνομα στήλης.

 4. Στην ενότητα Ο τύπος των πληροφοριών σε αυτήν τη στήλη είναι, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός (ο υπολογισμός βασίζεται σε άλλες στήλες).

 5. Στην ενότητα Πρόσθετες ρυθμίσεις στήλης, πληκτρολογήστε τον τύπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο Τύπος. Μπορείτε να επιλέξετε άλλες στήλες τοποθεσίας από το πλαίσιο Εισαγωγή στήλης και στη συνέχεια να προσθέσετε συναρτήσεις, σταθερές και τελεστές στον τύπο.

 6. Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων που θέλετε να επιστρέψει ο τύπος και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας υπολογιζόμενης στήλης τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Μετά από τη δημιουργία μιας υπολογιζόμενης στήλης τοποθεσίας, μπορείτε να την προσθέσετε σε οποιαδήποτε λίστα ή βιβλιοθήκη της τοποθεσίας ή των δευτερεύοντων τοποθεσιών.

Σημείωση: Εάν επεξεργαστείτε τον τύπο στήλης σε μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη, οι αλλαγές στον τύπο εφαρμόζονται μόνο στη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη.

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και κατόπιν κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας.

  Στο μενού Ρυθμίσεις Settings menu , κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις λίστας ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που ανοίγετε.

  Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην ενότητα Στήλες, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη από υπάρχουσες στήλες τοποθεσίας.

 3. Στην ενότητα Επιλογή στηλών, επιλέξτε την ομάδα που περιέχει τη στήλη τοποθεσίας από τη λίστα Επιλογή στηλών τοποθεσίας από.

 4. Στο πλαίσιο Διαθέσιμες στήλες τοποθεσίας, επιλέξτε τις στήλες που θα προσθέσετε στη λίστα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Σημείωση: Εάν η υπολογιζόμενη στήλη τοποθεσίας που προσθέτετε περιέχει άλλες στήλες τοποθεσίας, θα πρέπει να τις προσθέσετε στη λίστα. Μπορείτε να αποκρύψετε τις άλλες στήλες αργότερα αν δεν θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 5. Εάν δεν θέλετε να προστεθεί η στήλη στην προεπιλεγμένη προβολή της λίστας, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη προεπιλεγμένης προβολής.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×