Τρόποι για την πρόσθεση και μέτρηση δεδομένων του Excel

Η πρόσθεση και μέτρηση δεδομένων αποτελεί τη βάση της ανάλυσης δεδομένων, όπως όταν προσπαθείτε να βρείτε τον αριθμό των εργαζόμενων σε έναν οργανισμό, να βρείτε το επιμέρους σύνολο των πωλήσεων για τη βορειοδυτική περιοχή ή να αθροίσετε τις εισπράξεις για την εβδομάδα. Το Microsoft Excel περιλαμβάνει οδηγίες για διάφορους τρόπους πρόσθεσης και μέτρησης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να βρείτε ένα θέμα βοήθειας με εξηγήσεις για το πώς να κάνετε ό,τι θέλετε. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εμφανές ποιο θέμα πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Για να σας βοηθήσουμε ώστε να κάνετε τη σωστή επιλογή, παραθέτουμε μια ολοκληρωμένη σύνοψη των συνδέσεων σε κάθε θέμα βοήθειας που αφορά την πρόσθεση και τη μέτρηση. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει έναν πίνακα για να βρείτε γρήγορα τις πληροφορίες που αναζητάτε.

Συμβουλή: Μην ξεχάσετε να προσθέσετε αυτό το άρθρο στη λίστα με τα αγαπημένα σας, ώστε να βασίζεστε πάντα σε αυτό όταν θέλετε να βρείτε ό,τι αναζητάτε.

Πρόσθεση αριθμών

Μέτρηση αριθμητικών τιμών και τιμών κειμένου

Πρόσθεση αριθμών

Οι παρακάτω ενότητες συνοψίζουν τις ενέργειες για την πρόσθεση αριθμών, την καλύτερη δυνατότητα του Office Excel για κάθε εργασία και μια σύνδεση σε ένα ή περισσότερα θέματα βοήθειας για συγκεκριμένα παραδείγματα και πληροφορίες.

Απλή πρόσθεση

Εάν θέλετε να κάνετε

Ανατρέξτε στο θέμα

Σχόλια

Πρόσθεση τιμών σε ένα κελί με χρήση τύπου

Πρόσθεση αριθμών
(ενότητα "Πρόσθεση αριθμών σε ένα κελί")

Κάντε το Excel αριθμομηχανή

Εισάγετε έναν τύπο σε ένα κελί και χρησιμοποιήστε τον ως μικρο-αριθμομηχανή.

Πρόσθεση τιμών σε στήλη ή γραμμή με το κουμπί αυτόματης άθροισης

Πρόσθεση αριθμών
(ενότητα "Πρόσθεση όλων των συνεχόμενων αριθμών σε γραμμή ή στήλη")

Κάντε το Excel αριθμομηχανή

Συχνά, αρκεί να κάνετε κλικ στο κουμπί "Αυτόματη Άθροιση" για να αποκτήσετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Πρόσθεση τιμών σε μια περιοχή με τη συνάρτηση SUM

Πρόσθεση αριθμών
(ενότητα "Πρόσθεση μη συνεχών αριθμών")

SUM

Η συνάρτηση SUM είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε τιμές από διαφορετικές περιοχές ή να συνδυάσετε αριθμητικές τιμές με περιοχές αριθμών.

Πρόσθεση τιμών σε μια στήλη χρησιμοποιώντας διάρθρωση

Διάρθρωση μιας λίστας δεδομένων σε φύλλο εργασίας

Εισαγωγή μερικών αθροισμάτων σε μια λίστα δεδομένων σε φύλλο εργασίας

Κατάργηση μερικών αθροισμάτων

Υπολογισμός μερικών αθροισμάτων και εργασία με επίπεδα στο Excel (Στα Αγγλικά)

Εάν τα δεδομένα σας περιλαμβάνονται σε λίστα και μπορείτε να τα ομαδοποιήσετε με λογικό τρόπο κατά τιμές στηλών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διάρθρωση και να χρησιμοποιήσετε την εντολή Μερικά αθροίσματα από το μενού Δεδομένα για να διευκολύνετε την εργασία σας.

Πρόσθεση τιμών σε μια λίστα ή στήλη πίνακα του Excel χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SUBTOTAL

SUBTOTAL

Σύνολο δεδομένων πίνακα Excel

Η συνάρτηση SUBTOTAL μπορεί να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνονται ή όχι κρυφές γραμμές στα αποτελέσματα και παραβλέπει πάντα τις γραμμές στις οποίες έχει εφαρμοστεί φίλτρο.

Πρόσθεση τιμών σε στήλη ή γραμμή χρησιμοποιώντας Συγκεντρωτικό Πίνακα

Επισκόπηση των τιμών, προσαρμοσμένοι υπολογισμοί και τύποι σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Διαθέσιμες συναρτήσεις σύνοψης σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Πεδία μερικού αθροίσματος και αθροίσματος σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Προσαρμοσμένοι υπολογισμοί για πεδία δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή τύπου Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Αλλαγή της συνάρτησης σύνοψης ή του προσαρμοσμένου υπολογισμού για πεδίο σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες διαθέτουν ενσωματωμένες δυνατότητες που διευκολύνουν την πρόσθεση στηλών και γραμμών.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθεση με ένα ή περισσότερα κριτήρια

Εάν θέλετε να κάνετε

Ανατρέξτε στο θέμα

Σχόλια

Πρόσθεση τιμών σε μια περιοχή με βάση ένα κριτήριο χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις SUMIF, ή SUM και IF

SUMIF

IF
(Περιλαμβάνεται παράδειγμα για την πρόσθεση ή όχι τιμών)

Πρόσθεση αριθμών
(Ενότητα "Πρόσθεση αριθμών με βάση έναν όρο")

XL: Πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση SUM(IF()) αντί της συνάρτησης CountBlank() (Στα Αγγλικά)

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς με βάση ένα κριτήριο με τη συνάρτηση SUMIF, ωστόσο μερικές φορές συνιστάται η ένθεση των συναρτήσεων SUM και IF εάν χρειάζεστε μεγαλύτερη ευελιξία.

Πρόσθεση αριθμών σε στήλες με βάση ένα κριτήριο ή πολλά κριτήρια χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση βάσης δεδομένων DSUM

Πρόσθεση αριθμών
(ενότητα "Πρόσθεση αριθμών με βάση κριτήρια που είναι αποθηκευμένα σε μια ξεχωριστή περιοχή")

DSUM

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DSUM όταν έχετε μια λίστα στηλών και είναι ευκολότερο για εσάς να καθορίσετε τα κριτήρια σε μια ξεχωριστή περιοχή κελιών αντί να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση ένθεσης.

Πρόσθεση τιμών σε μια περιοχή με βάση πολλά κριτήρια χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό για άθροιση υπό όρους"

Πρόσθεση αριθμών
(ενότητα "Πρόσθεση αριθμών με βάση πολλούς όρους με τον "Οδηγό για άθροιση υπό όρους")

Θέλετε λιγότερη δουλειά; Αφήστε τον "Οδηγό άθροισης υπό όρους" (από την εντολή Άθροιση υπό όρους στο μενού Εργαλεία) να προσθέσει τιμές με βάση πολλά κριτήρια. Εάν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη, εγκαταστήστε και εκτελέστε το πρόσθετο Πακέτο Εργαλείων Ανάλυσης.

Τρόπος φόρτωσης του Πακέτου Εργαλείων Ανάλυσης

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel και κατόπιν κάντε κλικ στην κατηγορία Πρόσθετα.

  2. Στη λίστα Διαχείριση, επιλέξτε το στοιχείο Πρόσθετα Excel και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.

  3. Στη λίστα Διαθέσιμα πρόσθετα, επιλέξτε το πλαίσιο Πακέτο Εργαλείων Ανάλυσης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  4. Εάν χρειαστεί, ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος εγκατάστασης.

Πρόσθεση τιμών σε μια περιοχή με βάση πολλά κριτήρια χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις SUMIFS, ή SUM και IF

SUMIFS

Πρόσθεση αριθμών

(ενότητα "Πρόσθεση αριθμών με βάση πολλούς όρους")

XL: Τρόπος χρήσης ενός λογικού AND ή OR σε παράσταση SUM+IF στο Excel (Στα Αγγλικά)

XL: Πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση SUM(IF()) αντί της συνάρτησης CountBlank() (Στα Αγγλικά)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUMIFS με πολλές περιοχές και κριτήρια, ή να ενθέσετε τις συναρτήσεις SUM και IF.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθεση τετραγωνισμένων τιμών και τιμών πινάκων

Εάν θέλετε να κάνετε

Ανατρέξτε στο θέμα

Σχόλια

Πρόσθεση του γινομένου αντίστοιχων τιμών σε πολλούς πίνακες

SUMPRODUCT

Η συνάρτηση SUMPRODUCT είναι εξαιρετική για τιμές σε πίνακες με τις ίδιες διαστάσεις, αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUM με έναν τύπο πίνακα εάν χρειάζεστε περισσότερη ευελιξία.

Πρόσθεση του τετραγώνου κάθε τιμής σε μια περιοχή

SUMSQ

Αυτοί οι υπολογισμοί χρησιμοποιούνται συνήθως με στατιστικά στοιχεία και ανώτερα μαθηματικά.

Πρόσθεση του αθροίσματος των τετραγώνων των αντίστοιχων τιμών σε δύο πίνακες

SUMX2PY2

Πρόσθεση της διαφοράς των τετραγώνων των αντίστοιχων τιμών σε δύο πίνακες

SUMX2MY2

Πρόσθεση του τετραγώνου της διαφοράς των αντίστοιχων τιμών σε δύο πίνακες

SUMXMY2

Αρχή της σελίδας

Ειδικές περιπτώσεις (τρέχον άθροισμα, μοναδικές τιμές)

Εάν θέλετε να κάνετε

Ανατρέξτε στο θέμα

Σχόλια

Εκτέλεση τρέχοντος αθροίσματος με τη συνάρτηση SUM

Υπολογισμός ενός τρέχοντος υπολοίπου

Δείτε πώς γίνεται αμέσως πρόσθεση των αριθμών.

Πρόσθεση μοναδικών τιμών σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας μεγα-τύπο

Πρόσθεση αριθμών
(ενότητα "Πρόσθεση μοναδικών τιμών")

Αισθάνεστε δημιουργικοί; Ακολουθεί ένας έξυπνος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση FREQUENCY που σίγουρα θα έχει αποτελέσματα.

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση αριθμητικών τιμών και τιμών κειμένου

Οι παρακάτω ενότητες συνοψίζουν τις ενέργειες για τη μέτρηση αριθμητικών τιμών και τιμών κειμένου, την καλύτερη δυνατότητα του Office Excel για κάθε εργασία και μια σύνδεση σε ένα ή περισσότερα θέματα βοήθειας για συγκεκριμένα παραδείγματα και πληροφορίες.

Απλή μέτρηση

Εάν θέλετε να κάνετε

Ανατρέξτε στο θέμα

Σχόλια

Μέτρηση κελιών σε στήλη ή γραμμή με το κουμπί αυτόματης άθροισης

Υπολογισμός κελιών που περιέχουν αριθμούς
(ενότητα "Μέτρηση κελιών που περιέχουν αριθμούς σε συνεχόμενη γραμμή ή στήλη")

Συχνά, αρκεί να κάνετε κλικ στο κουμπί "Αυτόματη Άθροιση" για να αποκτήσετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Μέτρηση κελιών σε μια περιοχή με τη συνάρτηση COUNT

Υπολογισμός κελιών που περιέχουν αριθμούς
(ενότητα "Μέτρηση κελιών που περιέχουν αριθμούς που δεν βρίσκονται σε συνεχόμενη γραμμή ή στήλη")

COUNT

Η συνάρτηση COUNT είναι χρήσιμη όταν θέλετε να μετρήσετε τιμές από διαφορετικές περιοχές ή να συνδυάσετε ακριβείς τιμές με περιοχές τιμών.

Μέτρηση κελιών σε μια στήλη χρησιμοποιώντας διάρθρωση

Διάρθρωση μιας λίστας δεδομένων σε φύλλο εργασίας

Εισαγωγή μερικών αθροισμάτων σε μια λίστα δεδομένων σε φύλλο εργασίας

Κατάργηση μερικών αθροισμάτων

Υπολογισμός μερικών αθροισμάτων και εργασία με επίπεδα στο Excel (Στα Αγγλικά)

Εάν τα δεδομένα σας περιλαμβάνονται σε λίστα και μπορείτε να τα ομαδοποιήσετε με λογικό τρόπο κατά τιμές στηλών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διάρθρωση και να χρησιμοποιήσετε την εντολή Μερικά αθροίσματα από το μενού Δεδομένα για να διευκολύνετε την εργασία σας.

Μέτρηση κελιών σε στήλη ή γραμμή χρησιμοποιώντας Συγκεντρωτικό Πίνακα

Επισκόπηση των τιμών, προσαρμοσμένοι υπολογισμοί και τύποι σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Διαθέσιμες συναρτήσεις σύνοψης σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Πεδία μερικού αθροίσματος και αθροίσματος σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Προσαρμοσμένοι υπολογισμοί για πεδία δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή τύπου Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Αλλαγή της συνάρτησης σύνοψης ή του προσαρμοσμένου υπολογισμού για πεδίο σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες διαθέτουν ενσωματωμένες δυνατότητες που διευκολύνουν τη μέτρηση τιμών σε στήλες και γραμμές.

Μέτρηση κελιών σε μια λίστα ή στήλη πίνακα του Excel χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SUBTOTAL

SUBTOTAL

Σύνολο δεδομένων πίνακα Excel

Η συνάρτηση SUBTOTAL μπορεί να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνονται ή όχι κρυφές γραμμές στα αποτελέσματα και παραβλέπει πάντα τις γραμμές στις οποίες έχει εφαρμοστεί φίλτρο.

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση με ένα ή περισσότερα κριτήρια

Εάν θέλετε να κάνετε

Ανατρέξτε στο θέμα

Σχόλια

Μέτρηση κελιών σε μια περιοχή με βάση ένα κριτήριο χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση COUNTIF

COUNTIF

Υπολογισμός αριθμών μεγαλύτερων ή μικρότερων από έναν αριθμό

Μπορείτε να μετρήσετε εύκολα τα κελιά με βάση ένα κριτήριο χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση COUNTIF.

Μέτρηση κελιών σε μια στήλη με βάση ένα κριτήριο ή πολλά κριτήρια χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση βάσης δεδομένων DCOUNT

DCOUNT

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DCOUNT όταν έχετε μια λίστα στηλών και είναι ευκολότερο για εσάς να καθορίσετε τα κριτήρια σε μια ξεχωριστή περιοχή κελιών αντί να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση ένθεσης.

Μέτρηση κελιών σε μια περιοχή με βάση πολλά κριτήρια χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις COUNTIFS, ή COUNT και IF

COUNTIFS

Μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης μια τιμής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση COUNTIFS με πολλές περιοχές και κριτήρια, ή να ενθέσετε τις συναρτήσεις COUNT και IF.

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση με κενές τιμές

Εάν θέλετε να κάνετε

Ανατρέξτε στο θέμα

Σχόλια

Μέτρηση μη κενών κελιών σε μια περιοχή με τη συνάρτηση COUNT

Υπολογισμών μη κενών κελιών

COUNTA

Κατά τη μέτρηση κελιών, ορισμένες φορές θέλετε να αγνοήσετε τα κενά κελιά επειδή μόνο τα κελιά με τιμές έχουν νόημα. Για παράδειγμα, θέλετε να μετρήσετε όλους τους πωλητές που έχουν κάνει τουλάχιστον μία πώληση σε κάποια περιοχή.

Μέτρηση μη κενών κελιών σε μια λίστα με τη συνάρτηση DCOUNT

DCOUNTA

Μετρήστε τα μη κενά κελιά σε μια στήλη λίστας ή σε ολόκληρη τη λίστα.

Μέτρηση κενών κελιών σε μια συνεχόμενη περιοχή με τη συνάρτηση COUNTBLANK

COUNTBLANK

Όταν μετράτε κελιά, ορισμένες φορές θέλετε να συμπεριλάβετε κενά κελιά επειδή έχει νόημα για εσάς. Για παράδειγμα, θέλετε να μετρήσετε όλους τους πωλητές σε μια περιοχή, είτε έχουν κάνει πώληση είτε όχι.

Μέτρηση κενών κελιών σε μη συνεχόμενη περιοχή χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις SUM και IF

XL: Πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση SUM(IF()) αντί της συνάρτησης CountBlank() (Στα Αγγλικά)

Σύμφωνοι, δεν είναι εμφανές ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι συναρτήσεις SUM και IF αντί της COUNTBLANK, αλλά το θέμα εξηγεί πώς να το κάνετε.

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση μοναδικών εμφανίσεων

Εάν θέλετε να κάνετε

Ανατρέξτε στο θέμα

Σχόλια

Μέτρηση μοναδικών τιμών σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας Συγκεντρωτικό Πίνακα

Μέτρηση συχνότητας εμφάνισης μιας τιμής
(ενότητα "Μέτρηση συχνότητας εμφάνισης πολλαπλών τιμών χρησιμοποιώντας Συγκεντρωτικό Πίνακα")

Χρησιμοποιήστε τα αθροίσματα και τις μετρήσεις μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα και είστε έτοιμοι.

Μέτρηση μοναδικών τιμών σε μια περιοχή με βάση ένα κριτήριο χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση COUNTIF

Μέτρηση συχνότητας εμφάνισης μιας τιμής
(ενότητα "Μέτρηση συχνότητας εμφάνισης μίας τιμής χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση")

Μπορείτε να μετρήσετε εύκολα τα μοναδικά κελιά με τη συνάρτηση COUNTIF.

Μέτρηση μοναδικών τιμών σε μια περιοχή με βάση πολλά κριτήρια χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις SUMIFS, ή SUM και IF

Μέτρηση συχνότητας εμφάνισης μιας τιμής
(ενότητα "Μέτρηση συχνότητας εμφάνισης πολλαπλών τιμών κειμένου ή αριθμητικών τιμών χρησιμοποιώντας συναρτήσεις")

XL: Χρήση της συνάρτησης SUM(IF()) ως συνάρτηση πίνακα αντί της συνάρτησης COUNTIF() με AND (Στα Αγγλικά)

XL: Τρόπος μέτρησης των εμφανίσεων ενός αριθμού ή κειμένου σε μια περιοχή (Στα Αγγλικά)

Δεν υπάρχει μία μοναδική συνάρτηση ή δυνατότητα για την εκτέλεση αυτής της εργασίας, έτσι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι η ένθεση των συναρτήσεων SUM και IF.

Μέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών σε μια στήλη λίστας χρησιμοποιώντας Σύνθετο φίλτρο

Μέτρηση μοναδικών τιμών από διπλότυπα
(περιοχή "Μέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας φίλτρο")

Ο πιο απλός τρόπος για να το κάνετε είναι χρησιμοποιώντας τη δευτερεύουσα εντολή Σύνθετο φίλτρο από το υπομενού Φίλτρο στο μενού Δεδομένα.

Μέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών σε μια περιοχή με ένα ή περισσότερα κριτήρια χρησιμοποιώντας έναν μεγα-τύπο

Μέτρηση μοναδικών τιμών από διπλότυπα
(περιοχή "Μέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας συναρτήσεις")

Τρόπος ορισμού του αριθμού μοναδικών στοιχείων σε μια λίστα (Στα Αγγλικά)

Πάρτε βαθιά αναπνοή, τεντωθείτε και αρχίστε να σκέφτεστε αυτόν τον μεγα-τύπο.

Αρχή της σελίδας

Ειδικές περιπτώσεις (τρέχουσα μέτρηση, μέτρηση όλων των κελιών, μέτρηση λέξεων)

Εάν θέλετε να κάνετε

Ανατρέξτε στο θέμα

Σχόλια

Εκτέλεση τρέχουσας μέτρησης χρησιμοποιώντας έναν τύπο

Υπολογισμός ενός τρέχοντος αθροίσματος

Δείτε πώς τα αθροίσματα σημειώνονται μπροστά στα μάτια σας.

Μέτρηση του συνολικού αριθμού κελιών σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις ROWS και COLUMNS

Μέτρηση όλων των κελιών σε μια περιοχή

Εντυπωσιάστε τους συναδέλφους σας γνωρίζοντας πάντα ακριβώς πόσα κελιά χρησιμοποιεί το υπολογιστικό φύλλο με τις μηνιαίες πωλήσεις.

Μέτρηση λέξεων σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας έναν μεγα-τύπο

Μέτρηση του αριθμού λέξεων σε ένα κελί ή περιοχή

Η μέτρηση λέξεων στο Office Excel είναι τόσο εύκολη όσο και στο Microsoft Office Word.

Αρχή της σελίδας

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!