Τοποθέτηση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου στο Word 2007

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Πλαίσια κειμένου και τα περισσότερα σχήματα (εκτός των γραμμών, γραμμών σύνδεσης και σχήματα ελεύθερη σχεδίαση ) μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο που συνδέεται με το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και είναι δυνατό να έχει τοποθετηθεί οριζόντια ή κατακόρυφα ή αναδίπλωση κειμένου. Μπορείτε να επίσης να αλλάξετε τα περιθώρια των πλαισίων κειμένου και σχήματα για βέλτιστη διάστημα, αλλαγή μεγέθους των σχημάτων για μια καλύτερη προσαρμογή κειμένου ή αλλάξτε την κατεύθυνση του κειμένου μέσα σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Τοποθέτηση κειμένου οριζόντια ή κατακόρυφα σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Αναδίπλωση κειμένου σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Αλλαγή των περιθωρίων μεταξύ του κειμένου και της άκρης ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Προσαρμογή μεγέθους σχήματος ή πλαισίου κειμένου στο μέγεθος του κειμένου

Αλλάξτε την κατεύθυνση του κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Τοποθέτηση κειμένου οριζόντια ή κατακόρυφα σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Μπορείτε να ορίσετε οριζόντια ή κατακόρυφη στοίχιση για το κείμενο σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

Οριζόντια στοίχιση

Οριζόντιο κείμενο σε σχήματα

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να τοποθετήσετε οριζόντια.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή στοίχισης που επιθυμείτε.

  Κορδέλα του Word

Κατακόρυφη στοίχιση

Σχήματα με κατακόρυφη στοίχιση κειμένου

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογήΜορφοποίηση Αυτόματου Σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

   Σημείωση: Η καρτέλα Πλαίσιο κειμένου είναι διαθέσιμη σε ένα σχήμα μόνο όταν αυτό περιέχει κείμενο.

  • Για πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, κατόπιν, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

 3. Στην ενότητα Κατακόρυφη στοίχιση, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αναδίπλωση κειμένου σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Όταν αναδιπλώνετε ένα κείμενο, το κείμενο εμφανίζεται σε πολλές γραμμές μέσα σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου που περιέχει το κείμενο το οποίο θέλετε να αναδιπλώσετε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογήΜορφοποίηση Αυτόματου Σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

   Σημείωση: Η καρτέλα Πλαίσιο κειμένου είναι διαθέσιμη σε ένα σχήμα μόνο όταν αυτό περιέχει κείμενο.

  • Για πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, κατόπιν, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

 3. Στην περιοχή Επιλογές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναδίπλωση του κειμένου στο αυτόματο σχήμα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των περιθωρίων μεταξύ του κειμένου και της άκρης ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Το εσωτερικό περιθώριο είναι η μεταβλητή απόσταση μεταξύ του κειμένου και του εξωτερικού περιγράμματος ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου που περιέχει το περιθώριο το οποίο θέλετε να προσαρμόσετε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογήΜορφοποίηση Αυτόματου Σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

   Σημείωση: Η καρτέλα Πλαίσιο κειμένου είναι διαθέσιμη σε ένα σχήμα μόνο όταν αυτό περιέχει κείμενο.

  • Για πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, κατόπιν, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

 3. Στην περιοχή Εσωτερικό περιθώριο, κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες:

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του αριστερού περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Αριστερά.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του δεξιού περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Δεξιά.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του επάνω περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Επάνω.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του κάτω περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Κάτω.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή μεγέθους σχήματος ή πλαισίου κειμένου στο μέγεθος του κειμένου

Αυτόματη μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος του ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου κατακόρυφα ώστε να χωράει το κείμενο μέσα σε αυτό.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου, του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογήΜορφοποίηση Αυτόματου Σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

   Σημείωση: Η καρτέλα Πλαίσιο κειμένου είναι διαθέσιμη σε ένα σχήμα μόνο όταν αυτό περιέχει κείμενο.

  • Για πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, κατόπιν, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

 3. Στην περιοχή Επιλογές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή αυτόματου σχήματος στο μέγεθος του κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Αλλάξτε την κατεύθυνση του κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση του κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου μεταξύ (αριστερά προς τα δεξιά) οριζόντια και κατακόρυφα (από επάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα επάνω).

 1. Κάντε διπλό κλικ το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου για να επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί Κατεύθυνση κειμένου Κατεύθυνση κειμένου . Μπορείτε να κάνετε κλικ Κατεύθυνση κειμένου από πολλές φορές για να μετακινηθείτε μεταξύ τις τρεις επιλογές.

Η ομάδα "Κείμενο" στην καρτέλα "Μορφή"

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×