Τοποθέτηση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου στο Excel 2007

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Πλαίσια κειμένου και τα περισσότερα σχήματα (εκτός των γραμμών, γραμμών σύνδεσης και σχήματα ελεύθερη σχεδίαση ) μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο που συνδέεται με το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και είναι δυνατό να έχει τοποθετηθεί ή αναδίπλωση κειμένου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα περιθώρια των πλαισίων κειμένου και σχήματα για βέλτιστη απόσταση, αλλαγή μεγέθους των σχημάτων για μια καλύτερη προσαρμογή κειμένου ή αλλάξτε την κατεύθυνση του κειμένου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Τοποθέτηση κειμένου στο επάνω μέρος, στο μέσο ή στο κάτω μέρος ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Αλλαγή των περιθωρίων μεταξύ του κειμένου και της άκρης ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Προσαρμογή μεγέθους σχήματος στο μέγεθος του κειμένου

Καθορισμός κατεύθυνσης κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Τοποθέτηση κειμένου στο επάνω μέρος, στο μέσο ή στο κάτω μέρος ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Μπορείτε να ορίσετε κατακόρυφη στοίχιση για το κείμενο σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Μορφοποίηση σχήματος

 3. Στην περιοχή διάταξη κειμένου, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε στη λίστα Κατακόρυφη στοίχιση.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ορίσετε την κατακόρυφη στοίχιση των ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου στην ομάδα Στοίχιση στην καρτέλα αρχική.

Ομάδα "Στοίχιση"

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των περιθωρίων μεταξύ του κειμένου και της άκρης ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Το εσωτερικό περιθώριο είναι η μεταβλητή απόσταση μεταξύ του κειμένου και του εξωτερικού περιγράμματος ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή πλαισίου κειμένου για την οποία θέλετε να προσαρμόσετε το περιθώριο.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Μορφοποίηση σχήματος

 3. Στην περιοχή Εσωτερικό περιθώριο, κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες:

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του αριστερού περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Αριστερά.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του δεξιού περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Δεξιά.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του επάνω περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Επάνω.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του κάτω περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Κάτω.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή μεγέθους σχήματος στο μέγεθος του κειμένου

Μπορείτε να αυξήσετε αυτόματα το μέγεθος ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου κατακόρυφα ώστε να χωράει σε αυτό το κείμενο.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου, του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Μορφοποίηση σχήματος

 3. Στην περιοχή Αυτόματη προσαρμογή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή σχήματος στο μέγεθος κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός κατεύθυνσης κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου που περιέχει το κείμενο.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Μορφοποίηση σχήματος

 3. Στην περιοχή διάταξη κειμένου, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε στη λίστα κατεύθυνση κειμένου.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν θέλετε να περιστρέψετε ένα ολόκληρο το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου, αντί για αυτό περιστρεφόμενων μόνο του κειμένου στο εσωτερικό το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Περιστροφή ή αναστροφή μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt στο Excel 2007.

  • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές στο παράθυρο Πλαίσιο κειμένου του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια Εικόνα κουμπιού Βοήθειας στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

  • Μπορείτε επίσης να ορίσετε την κατεύθυνση του κειμένου για ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου στην ομάδα Στοίχιση στην κεντρική καρτέλα κάντε κλικ στην επιλογή Προσανατολισμός Προσανατολισμός , και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατεύθυνση που θέλετε.

   Ομάδα "Στοίχιση"

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×