Τελεστής In

Καθορίζει αν η τιμή μιας παράστασης ισούται με κάποια τιμή της καθορισμένης λίστας.

Σύνταξη

παράσταση [Not] In(τιμή1, τιμή2, . . .)

Σχόλια

Η σύνταξη του τελεστή In αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

παράσταση

Παράσταση η οποία καθορίζει το πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να υπολογίσετε.

τιμή1, τιμή2

Παράσταση ή λίστα παραστάσεων βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η παράσταση.


Εάν η παράσταση βρεθεί στη λίστα των τιμών, ο τελεστής In επιστρέφει την τιμή True. Αλλιώς, επιστρέφει False. Μπορείτε να περιλάβετε τον λογικό τελεστή Not για να υπολογίσετε την αντίθετη συνθήκη (δηλαδή, αν η παράσταση δεν υπάρχει στην λίστα των τιμών).

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή In για να καθορίσετε ποιες παραγγελίες αποστέλλονται σε ένα σύνολο καθορισμένων περιοχών:

SELECT *
FROM Παραγγελίες
WHERE Περιοχή_αποστολής (‘Avon’,’Glos’,’Som’);Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×