Ταξινόμηση λίστας των δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα σε αυτό το θέμα μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για ορισμένες γλώσσες.

Στο Excel, μπορείτε να ταξινομήσετε αριθμούς, κείμενο, εργάσιμες ημέρες, μήνες ή στοιχείων από προσαρμοσμένες λίστες που δημιουργείτε. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε κατά χρώμα γραμματοσειράς, χρώμα κελιού ή εικονίδιο σύνολα.

Όταν ταξινομείτε μιας στήλης, μπορείτε να αναδιατάξετε τις γραμμές της στήλης. Όταν ταξινομείτε πολλές στήλες ή έναν πίνακα, μπορείτε να αναδιατάξετε όλες τις γραμμές με βάση τα περιεχόμενα μιας συγκεκριμένης στήλης.

Σημαντικό: Εάν οι στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε περιέχουν και των δύο αριθμών που είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί και οι αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί ως κείμενο, οι αριθμοί δεν θα ταξινομηθούν σωστά. Αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί ως κείμενο στοιχισμένο αριστερά αντί για δεξιά. Για να μορφοποιήσετε επιλεγμένο αριθμούς με συνέπεια, στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, στο πλαίσιο Μορφή αριθμών, επιλέξτε κείμενο ή αριθμό.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Ταξινόμηση στήλης

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μία από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

  Δεδομένα σε γειτονικές στήλες ταξινομούνται με βάση τη στήλη που μπορείτε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή ταξινόμησης.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

Για να ταξινομήσετε

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Οι μικρότερες τιμές στο επάνω μέρος της στήλης

Αύξουσα

Τις υψηλότερες τιμές στο επάνω μέρος της στήλης

Φθίνουσα

 1. Σημείωση: Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι το αναμενόμενο, ελέγξτε ότι όλοι οι αριθμοί αποθηκεύονται ως αριθμοί. Για παράδειγμα, οι αρνητικοί αριθμοί που έχουν εισαχθεί από ορισμένα λογιστικά συστήματα είναι αποθηκευμένοι ως κείμενο.

Ταξινόμηση λίστας κατά δύο ή τρεις στήλες

Μπορείτε να ταξινομήσετε με βάση πολλές στήλες με την προσθήκη επίπεδα ταξινόμησης κριτήριο. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ταξινομήσετε μια αναφορά Πωλήσεις ανά περιοχή, στη συνέχεια, κατά ημερομηνία και, στη συνέχεια, ανά πωλητή. Κάθε επίπεδο ταξινόμησης αντιπροσωπεύεται από μία γραμμή στο παράθυρο διαλόγου ταξινόμηση.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μία από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου   Κουμπί "Προσθήκη", πλαίσιο "Ταξινόμηση" .

  Εάν ο πίνακας έχει μια γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες. Αλλά, εάν ο πίνακας δεν έχει μια γραμμή κεφαλίδων, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Στην περιοχή στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή το κενό διάστημα δίπλα στο πλαίσιο Έπειτα κατά και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση.

 5. Στην περιοχή Ταξινόμηση με βάση στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή τιμές και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή τα κριτήρια που θέλετε.

 6. Στην περιοχή σειρά στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή A προς το Ω και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή τα κριτήρια που θέλετε.

  Εάν έχετε επιλέξει Το χρώμα γραμματοσειράς, Χρώμα κελιού ή Εικονίδιο κελιού στο βήμα 5, στη συνέχεια, στην περιοχή Εικονίδιο/χρώμα, κάντε κλικ στη γραμμή και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή τα κριτήρια που θέλετε.

 7. Για κάθε στήλη που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6.

Ταξινόμηση λίστας από τις γραμμές

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στη γραμμή που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 4. Στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση από αριστερά προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου   Κουμπί "Προσθήκη", πλαίσιο "Ταξινόμηση" .

 6. Στην περιοχή γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή το κενό διάστημα δίπλα στο πλαίσιο Έπειτα κατά και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να ταξινομήσετε Επόμενο.

 7. Στην περιοχή Ταξινόμηση με βάση στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή τιμές και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή τα κριτήρια που θέλετε.

 8. Στην περιοχή σειρά στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή A προς το Ω και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή τα κριτήρια που θέλετε.

 9. Για κάθε γραμμή που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση, επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8.

Δημιουργία προσαρμοσμένης λίστας για να ταξινομήσετε με

Περιλαμβάνει προσαρμοσμένες λίστες που μπορείτε να ταξινομήσετε, το Excel: ημέρες της εβδομάδας και μήνες του έτους. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες λίστες, για παράδειγμα, βαθμού επίπεδα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως το πρώτο έτος, το δεύτερο έτος, τρίτο έτος και ανώτερων.

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, στην περιοχή τύποι και λίστες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένες λίστες   Κουμπί προσαρμοσμένης λίστας προτιμήσεων .

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 3. Πληκτρολογήστε τις καταχωρήσεις λίστας με τη σειρά που θέλετε ταξινομούνται. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ταξινόμηση κατά προσαρμοσμένη λίστα

Περιλαμβάνει προσαρμοσμένες λίστες που μπορείτε να ταξινομήσετε, το Excel: ημέρες της εβδομάδας και μήνες του έτους. Επιπλέον, την προηγούμενη διαδικασία εξηγεί πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες λίστες, για παράδειγμα, βαθμού επίπεδα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως το πρώτο έτος, το δεύτερο έτος, τρίτο έτος και ανώτερων.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μία από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου   Κουμπί "Προσθήκη", πλαίσιο "Ταξινόμηση" .

  Εάν ο πίνακας έχει μια γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες. Αλλά, εάν ο πίνακας δεν έχει μια γραμμή κεφαλίδων, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Στην ενότητα σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή της τρέχουσας σειράς ταξινόμησης, όπως από Α έως το Ω, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη λίστα.

 5. Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να ταξινομήσετε κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Η προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης ισχύει μόνο για τη στήλη που καθορίζεται στη στήλη. Για να ταξινομήσετε πολλές στήλες, εργάσιμη ημέρα, μήνα ή άλλη προσαρμοσμένη λίστα, χρησιμοποιήστε την προηγούμενη διαδικασία "Ταξινόμηση λίστας κατά δύο ή τρεις στήλες" για να ταξινομήσετε κάθε στήλη ξεχωριστά.

Ταξινόμηση ημερομηνιών ή ωρών

 1. Επιλέξτε μια στήλη ημερομηνιών ή ωρών σε μια περιοχή κελιών ή σε έναν πίνακα.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα ή Φθίνουσα.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

  Σημείωση: Εάν τα αποτελέσματα είναι δεν αναμενόμενο, η στήλη ενδέχεται να περιέχουν ημερομηνίες ή ώρες που έχουν αποθηκευτεί ως κείμενο ή αριθμούς, όχι ως ημερομηνίες ή ώρες. Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς σε μορφή ημερομηνίας ή ώρας, επιλέξτε τη στήλη, και στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, τοποθετήστε το δείκτη σε Μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ημερομηνίας ή ώρας.

Ταξινόμηση κατά χρώμα κελιού, χρώμα γραμματοσειράς ή εικονίδιο

Εάν υπάρχουν κελιά που έχουν μορφοποιηθεί με χρώμα κελιού ή γραμματοσειράς στη στήλη που έχει επιλεγεί για ταξινόμηση, μπορείτε να ταξινομήσετε με αυτά τα χρώματα. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε κατά σύνολο εικονιδίων που δημιουργήθηκε με χρήση μορφοποίησης υπό όρους. Επειδή δεν υπάρχει καμία προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης για το χρώμα κελιού, χρώμα γραμματοσειράς ή τα εικονίδια, πρέπει να ορίσετε τη δική σας σειρά για κάθε λειτουργία ταξινόμησης.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μία από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου   Κουμπί "Προσθήκη", πλαίσιο "Ταξινόμηση" .

  Εάν ο πίνακας έχει μια γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες. Αλλά, εάν ο πίνακας δεν έχει μια γραμμή κεφαλίδων, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Στην περιοχή στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή το κενό διάστημα δίπλα στο πλαίσιο Έπειτα κατά και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση.

 5. Στην περιοχή Ταξινόμηση με βάση στην ίδια γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή τιμές και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα κελιού, Χρώμα γραμματοσειράς ή Εικονίδιο χρώματος.

 6. Για κάθε στήλη που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.

Ταξινόμηση μιας στήλης σε μια περιοχή κελιών, χωρίς να επηρεάζονται οι άλλες στήλες

Σημαντικό: Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση αυτής της δυνατότητας. Ταξινόμηση κατά μία στήλη σε μια περιοχή μπορεί να παράγει αποτελέσματα που δεν θέλετε, όπως η μετακίνηση κελιών στη στήλη μακριά από άλλα κελιά στην ίδια γραμμή.

 1. Επιλέξτε μια στήλη σε μια περιοχή κελιών που περιέχει δύο ή περισσότερες στήλες.

  Σημείωση: Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να εκτελεστεί σε έναν πίνακα.

 2. Επιλέξτε τα δεδομένα της στήλης που θέλετε να ταξινομήσετε.

 3. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή ταξινόμησης.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 4. Στην προειδοποίηση ταξινόμησης που εμφανίζεται, επιλέξτε συνέχεια με την τρέχουσα επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ταξινόμησης.

  Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση   Κουμπί "Αναίρεση" .

Ταξινόμηση κειμένου Κινέζικα με προφορά χαρακτήρων ή αριθμών περίγραμμα χαρακτήρων στο Excel

Μπορείτε να ταξινομήσετε κινεζικών κειμένου κατά την προφορά κινεζικών χαρακτήρων ή αριθμών μολυβιάς κινεζικών χαρακτήρων.

Σημαντικό: Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να πρώτα να ενεργοποιήσετε δυνατότητες γλώσσας για τα Κινεζικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση δυνατοτήτων γλώσσας για τα Κινεζικά.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί σε μία από τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ταξινόμηση και φίλτρο"

 3. Για να προσθέσετε ένα άλλο κριτήρια ταξινόμησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιπέδου   Κουμπί "Προσθήκη", πλαίσιο "Ταξινόμηση" .

  Εάν ο πίνακας έχει μια γραμμή κεφαλίδων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες. Αλλά, εάν ο πίνακας δεν έχει μια γραμμή κεφαλίδων, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου λίστας μου περιέχει κεφαλίδες.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης, στην ενότητα σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή της τρέχουσας σειράς ταξινόμησης, όπως από Α έως το Ω, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη λίστα.

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και κατόπιν κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

Για να

Κάντε το εξής

Ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω

Στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω.

Ταξινόμηση από αριστερά προς τα δεξιά

Στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση από αριστερά προς τα δεξιά.

Ταξινόμηση κατά την πληκτρολόγηση

Στην περιοχή μέθοδος, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση περιγράμματος.

Ταξινόμηση κατά συλλαβογραφικής

Στην περιοχή μέθοδος, κάντε κλικ στην επιλογή Συλλαβογραφικής.

 1. Επιλέξτε OK.

  Σημείωση: Η προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης ισχύει μόνο για τη στήλη που καθορίζεται στη στήλη. Για να ταξινομήσετε πολλές στήλες, εργάσιμη ημέρα, μήνα ή άλλη προσαρμοσμένη λίστα, χρησιμοποιήστε την προηγούμενη διαδικασία "Ταξινόμηση λίστας κατά δύο ή τρεις στήλες" για να ταξινομήσετε κάθε στήλη ξεχωριστά.

Δείτε επίσης

Σχετικά με την ταξινόμηση

Σχετικά με το φιλτράρισμα

Φιλτράρισμα λίστας των δεδομένων

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×