Ταξινόμηση δεδομένων σε πίνακα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αν έχετε εισαγάγει έναν πίνακα στις σημειώσεις σας, μπορείτε να ταξινομήσετε τις πληροφορίες αλφαβητικά ή αριθμητικά — είτε σε αύξουσα είτε σε φθίνουσα σειρά. 

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί στον πίνακά σας.

  2. Κάντε κλικ στις επιλογές Διάταξη > Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αύξουσα ταξινόμηση ή Φθίνουσα ταξινόμηση.

    Σημειώσεις: 

    • Για να ταξινομήσετε δύο ή περισσότερες γραμμές στον πίνακά σας και όχι ολόκληρο τον πίνακα ταυτόχρονα, επιλέξτε τις γραμμές που θέλετε να ταξινομήσετε και κάντε κλικ στις επιλογές Διάταξη > Ταξινόμηση > Ταξινόμηση επιλεγμένων γραμμών.

    • Για να ορίσετε μια συγκεκριμένη γραμμή στους πίνακές σας ως σημείο εκκίνησης για την ταξινόμηση, επιλέξτε τη γραμμή και κάντε κλικ στις επιλογές Διάταξη > Ταξινόμηση > Γραμμή κεφαλίδας.

Αν έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Excel 2013 στον ίδιο υπολογιστή με το OneNote 2013, μπορείτε να μετατρέψετε οποιονδήποτε πίνακα στις σημειώσεις σας σε υπολογιστικό φύλλο του Excel 2013. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις εντολές Διάταξη > Μετατροπή σε υπολογιστικό φύλλο του Excel. Όταν κάνετε διπλό κλικ στο κουμπί Επεξεργασία στο ενσωματωμένο υπολογιστικό φύλλο που εμφανίζεται, θα ανοίξει στο Excel 2013. 

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×