Ταμειακές ροές: Υπολογισμός του NPV και του IRR στο Excel

Μήπως έχετε χάσει τον ύπνο σας επειδή δεν μπορείτε να σκεφτείτε τον καλύτερο τρόπο για να μεγιστοποιήσετε την κερδοφορία σας και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο για την επένδυση της επιχείρησής σας; Μπορείτε να ηρεμήσετε καθώς υπάρχει λύση.

Ρίξτε μια ματιά στην ταμειακής σας ροή, με άλλα λόγια τι μπαίνει και τι βγαίνει από την επιχείρησή σας. Η θετική ταμειακή ροή είναι ένας δείκτης μέτρησης των εισερχόμενων χρημάτων (πωλήσεις, τόκοι, έκδοση μετοχών κ.ο.κ.), ενώ η αρνητική ταμειακή ροή είναι ένας δείκτης μέτρησης για τα εξερχόμενα χρήματα (αγορές, μισθοί, φόροι κ.ο.κ.). Η καθαρή ταμειακή ροή είναι η διαφορά μεταξύ της θετικής και της αρνητικής ταμειακής ροής και αποτελεί την απάντηση στα πιο θεμελιώδη ερωτήματα για την επιχείρηση: Πόσα χρήματα απομένουν στο ταμείο;

Για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, πρέπει να κάνετε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο επένδυσης των χρημάτων μακροπρόθεσμα. Το Microsoft Office Excel μπορεί να σας βοηθήσει να συγκρίνετε και να κάνετε τις σωστές επιλογές, έτσι μπορείτε να είστε ήρεμοι μέρα-νύχτα.

Σε αυτό το άρθρο

Ερωτήσεις σχετικά με τα έργα κεφαλαιακών επενδύσεων

Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του NPV και του IRR

Επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης του Excel

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις σχετικά με τα έργα κεφαλαιακών επενδύσεων

Εάν θέλετε να πάρετε τα χρήματά σας από το ταμείο, με άλλα λόγια να εκταμιεύσετε το κεφάλαιο κίνησης, και να τα επενδύσετε σε έργα για την επιχείρησή σας, πρέπει να κάνετε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα έργα:

  • Θα είναι επικερδές το νέο μακροπρόθεσμο έργο; Πότε;

  • Μήπως θα ήταν καλύτερη η επένδυση των χρημάτων σε άλλο έργο;

  • Μήπως πρέπει να επενδύσω περισσότερα σε υπάρχον έργο ή μήπως είναι καιρός να περιορίσω τις απώλειες;

Εξετάστε αναλυτικότερα κάθε έργο και θέστε τις εξής ερωτήσεις:

  • Ποιες είναι οι αρνητικές και θετικές ταμειακές ροές για αυτό το έργο;

  • Ποιον αντίκτυπο θα έχει μια μεγάλη αρχική επένδυση και ποιο ποσό είναι υπερβολικό;

Στο τέλος, αυτό που χρειάζεστε είναι νούμερα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συγκρίνετε τις επιλογές έργων. Όμως, για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, πρέπει να ενσωματώσετε την αξία των χρημάτων με την πάροδο του χρόνου στην ανάλυσή σας.

Ο πατέρας μου είχε πει κάποτε, "Γιέ μου, καλύτερα να πάρεις τα λεφτά σου το συντομότερο δυνατό και να τα κρατήσεις όσο περισσότερο γίνεται." Αργότερα στη ζωή, έμαθα το λόγο. Μπορείς να επενδύσεις αυτά τα χρήματα με ανατοκιζόμενο επιτόκιο, που σημαίνει ότι τα χρήματά σου θα παράγουν περισσότερα χρήματα — και ακόμα περισσότερα. Με άλλα λόγια, το πότε εισέρχονται ή εξέρχονται χρήματα είναι εξίσου σημαντικό με το πόσα χρήματα εξέρχονται ή εισέρχονται.

Αρχή της σελίδας

Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του NPV και του IRR

Υπάρχουν δύο χρηματοοικονομικές μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις: η καθαρή παρούσα αξία (NPV) και το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR). Τα NPV και IRR είναι γνωστά ως μέθοδοι ταμειακών ροών προεξόφλησης επειδή συνυπολογίζουν την αξία των χρημάτων με την πάροδο του χρόνου στην αξιολόγηση του έργου κεφαλαιακής επένδυσης. Τα NPV και IRR βασίζονται σε μια σειρά μελλοντικών πληρωμών (αρνητική ταμειακή ροή), εισοδήματος (θετική ταμειακή ροή), απωλειών (αρνητική ταμειακή ροή) ή "μηδενικού κέρδους" (μηδενική ταμειακή ροή).

NPV

Το NPV επιστρέφει την καθαρή αξία των ταμειακών ροών — σε σημερινά ευρώ. Λόγω της αξίας των χρημάτων με την πάροδο του χρόνου, εάν λάβετε ευρώ σήμερα, η αξία τους είναι μεγαλύτερη από το αν λάβετε ευρώ αύριο. Το NPV υπολογίζει την παρούσα αξία για κάθε σειρά ταμειακών ροών και τις προσθέτει για υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας.

Ο τύπος για το NPV είναι:

Εξίσωση

Όπου n είναι ο αριθμός των ταμειακών ροών και i  είναι το επιτόκιο ή το προεξοφλητικό επιτόκιο.

IRR

Το IRR βασίζεται στο NPV. Σκεφτείτε το ως μια ειδική περίπτωση του NPV, όπου ο συντελεστής απόδοσης που υπολογίζεται είναι το επιτόκιο που αντιστοιχεί σε 0 (μηδέν) καθαρή παρούσα αξία.

NPV(IRR(values),values) = 0

Όταν όλες οι αρνητικές ταμειακές ροές συμβούν προγενέστερα στην ακολουθία από όλες τις θετικές ταμειακές ροές, ή όταν η ακολουθία ταμειακών ροών ενός έργου περιέχει μόνο μία αρνητική ταμειακή ροή, το IRR επιστρέφει μία μοναδική τιμή. Τα περισσότερα έργα κεφαλαιακών επενδύσεων αρχίζουν με μια μεγάλη αρνητική ταμειακή ροή (την αρχική επένδυση) και ακολουθεί μια σειρά θετικών ταμειακών ροών, συνεπώς υπάρχει ένα μοναδικό IRR. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα αποδεκτά IRR, ή και κανένα.

Σύγκριση έργων

Το NPV καθορίζει εάν ένα έργο κερδίζει περισσότερο ή λιγότερο από την επιθυμητή απόδοση (ονομάζεται επίσης hurdle rate) και είναι κατάλληλο για να αξιολογηθεί η εν δυνάμει κερδοφορία του έργου. Το IRR πηγαίνει ένα βήμα μακρύτερα από το NPV και καθορίζει μια συγκεκριμένη απόδοση για ένα έργο. Τα NPV και IRR σάς δίνουν αριθμούς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συγκρίνετε τα ανταγωνιζόμενα έργα και να κάνετε την καλύτερη επιλογή για την επιχείρησή σας.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης του Excel

Ποια συνάρτηση του Office Excel μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υπολογίσετε τα NPV και IRR; Υπάρχουν πέντε: NPV, XNPV, IRR, XIRR και MIRR. Το ποια θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από τη χρηματοοικονομική μέθοδο που προτιμάτε, εάν οι ταμειακές ροές συμβαίνουν τακτικά και εάν είναι περιοδικές.

Σημείωση   Οι ταμειακές ροές καθορίζονται ως αρνητικές, θετικές ή μηδενικές τιμές. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις συναρτήσεις, πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο χειρισμού των άμεσων ταμειακών ροών που συμβαίνουν στην αρχή της πρώτης περιόδου και σε όλες τις άλλες ταμειακές ροές που συμβαίνουν στο τέλος των περιόδων.

Σύνταξη συνάρτησης

Χρησιμοποιήστε την όταν θέλετε να κάνετε τα εξής

Σχόλια

NPV(rate, value1, value2, …)

Να καθορίσετε την καθαρή παρούσα αξία χρησιμοποιώντας ταμειακές ροές που συμβαίνουν τακτικά, όπως κάθε μήνα ή έτος.

Κάθε ταμειακή ροή, η οποία καθορίζεται ως value, συμβαίνει στο τέλος μιας περιόδου.

Εάν υπάρχει πρόσθετη ταμειακή ροή στην αρχή της πρώτης περιόδου, πρέπει να προστεθεί στην τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση NPV. Δείτε το Παράδειγμα 2 στο θέμα βοήθειας NPV.

XNPV(rate, values, ημερομηνίες)

Να καθορίσετε την καθαρή παρούσα αξία χρησιμοποιώντας ταμειακές ροές που συμβαίνουν σε μη τακτικά διαστήματα.

Κάθε ταμειακή ροή, η οποία καθορίζεται ως value, συμβαίνει σε προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής.

IRR(values, guess)

Να καθορίσετε το συντελεστή εσωτερικής απόδοσης χρησιμοποιώντας ταμειακές ροές που συμβαίνουν τακτικά, όπως κάθε μήνα ή έτος.

Κάθε ταμειακή ροή, η οποία καθορίζεται ως value, συμβαίνει στο τέλος μιας περιόδου.

Το IRR υπολογίζεται μέσω μιας διαδικασίας επαναληπτικής αναζήτησης που αρχίζει με μια εκτίμηση για το IRR — που καθορίζεται ως guess — και στη συνέχεια αλλάζει συνεχώς αυτή την τιμή μέχρι να βρει το σωστό IRR. Ο ορισμός του ορίσματος guess είναι προαιρετικός. Το Excel χρησιμοποιεί 10% ως προεπιλεγμένη τιμή.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία αποδεκτές απαντήσεις, η συνάρτηση IRR επιστρέφει μόνο την πρώτη τιμή που βρίσκει. Εάν το IRR δεν βρει απάντηση, επιστρέφει τιμή σφάλματος #NUM!. Χρησιμοποιήστε διαφορετική τιμή για το όρισμα guess εάν λάβετε σφάλμα ή εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο.

Σημείωση    Διαφορετική πρόβλεψη μπορεί να έχει διαφορετικά αποτελέσματα εάν υπάρχουν περισσότερoι από ένας δυνατοί συντελεστές εσωτερικής απόδοσης.

XIRR(values, ημερομηνίες, guess)

Να καθορίσετε το συντελεστή εσωτερικής απόδοσης χρησιμοποιώντας ταμειακές ροές σε μη τακτικά διαστήματα.

Κάθε ταμειακή ροή, η οποία καθορίζεται ως value, συμβαίνει σε προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής.

Το XIRR υπολογίζεται μέσω μιας διαδικασίας επαναληπτικής αναζήτησης που αρχίζει με μια εκτίμηση για το IRR — που καθορίζεται ως guess — και στη συνέχεια αλλάζει συνεχώς αυτή την τιμή μέχρι να βρει το σωστό XIRR. Ο ορισμός του ορίσματος guess είναι προαιρετικός. Το Excel χρησιμοποιεί 10% ως προεπιλεγμένη τιμή.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία αποδεκτές απαντήσεις, η συνάρτηση XIRR επιστρέφει μόνο την πρώτη τιμή που βρίσκει. Εάν το IRR δεν βρει απάντηση, επιστρέφει τιμή σφάλματος #NUM!. Χρησιμοποιήστε διαφορετική τιμή για το όρισμα guess εάν λάβετε σφάλμα ή εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο.

Σημείωση    Διαφορετική πρόβλεψη μπορεί να έχει διαφορετικά αποτελέσματα εάν υπάρχουν περισσότερoι από ένας δυνατοί συντελεστές εσωτερικής απόδοσης.

MIRR(values, επιτόκιο_χρηματοδότησης, επιτόκιο_επανεπένδυσης)

Να καθορίσετε τον τροποποιημένο συντελεστή εσωτερικής απόδοσης χρησιμοποιώντας ταμειακές ροές που συμβαίνουν σε τακτικά διαστήματα, όπως κάθε μήνα ή έτος, και να λάβετε υπόψη τόσο το κόστος της επένδυσης όσο και το επιτόκιο που λαμβάνεται για την επανεπένδυση των χρημάτων.

Κάθε ταμειακή ροή, που καθορίζεται ως value, συμβαίνει στο τέλος μιας περιόδου, εκτός από την πρώτη ταμειακή ροή που καθορίζει μια τιμή value στην αρχή της περιόδου.

Το επιτόκιο που πληρώνετε για τα χρήματα που χρησιμοποιούνται στις ταμειακές ροές καθορίζονται στο επιτόκιο_χρηματοδότησης. Το επιτόκιο που λαμβάνετε για τις ταμειακές ροές όταν τις επανεπενδύετε καθορίζεται στο επιτόκιο_επανεπένδυσης.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των NPV και IRR, ανατρέξτε στο Κεφάλαιοr 8, "Αξιολόγηση των επενδύσεων με κριτήρια καθαρής παρούσας αξίας" και Κεφάλαιοr 9 "Συντελεστής εσωτερικής απόδοσης" στο βιβλίο Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling του Wayne L. Winston. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Microsoft Learning (Στα Αγγλικά) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το βιβλίο.

Αρχή της σελίδας


Ισχύει για: Excel 2007Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Πόροι υποστήριξης

Αλλαγή γλώσσας