Τακτοποίηση αντικειμένων σχεδίασης

Ένα σκίτσο μπορεί να περιέχει έναν αριθμό επικαλυπτόμενων αντικειμένων. Καθώς δημιουργείτε το σκίτσο, μπορεί να θέλετε να τακτοποιήσετε τον τρόπο επικάλυψης αυτών των αντικειμένων. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε τη μεταφορά του αντικειμένου από το κάτω μέρος στο επάνω ή να τοποθετήσετε το αντικείμενο πρώτο, κάτω από άλλα αντικείμενα. Εναλλακτικά, μπορεί να θέλετε να μετακινήσετε αντικείμενα επάνω ή κάτω από ένα σύνολο από επικαλυπτόμενα αντικείμενα.

  1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να τακτοποιήσετε.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε:

    • Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο ή Μεταφορά στο φόντο για να τοποθετήσετε το αντικείμενο στο επάνω ή στο κάτω μέρος ενός συνόλου αντικειμένων.

    • Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός ή Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω για να μετακινήσετε το αντικείμενο προς τα επάνω ή προς τα κάτω, ανάμεσα στο σύνολο αντικειμένων.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×