Τέλος και συγχώνευση

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα συγχωνευμένα έγγραφα ή να τα τροποποιήσετε μεμονωμένα. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αλλάξετε όλα ή μόνο ένα υποσύνολο των εγγράφων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή μεμονωμένων αντιγράφων του εγγράφου

Εκτύπωση των συγχωνευμένων εγγράφων

Αποθήκευση του κύριου εγγράφου

Αλλαγή μεμονωμένων αντιγράφων του εγγράφου

  1. Στην καρτέλα Στοιχεία αλληλογραφίας, στην ομάδα Ολοκλήρωση, κάντε κλικ στο στοιχείο Ολοκλήρωση & συγχώνευση και κατόπιν στο στοιχείο Επεξεργασία μεμονωμένων εγγράφων.

    Εικόνα κορδέλας του Word

  2. Επιλέξτε αν θέλετε να επεξεργαστείτε ένα ολόκληρο σύνολο εγγράφων,μόνο το αντίγραφο που εμφανίζεται ή ένα δευτερεύον σύνολο, το οποίο ορίζετε με τον αριθμό εγγραφής. Το Word αποθηκεύει τα αντίγραφα που θέλετε να επεξεργαστείτε σε ένα αρχείο, με αλλαγή σελίδας μεταξύ κάθε αντιγράφου του εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση των συγχωνευμένων εγγράφων

  1. Στην καρτέλα Στοιχεία αλληλογραφίας, στην ομάδα Ολοκλήρωση, κάντε κλικ στο στοιχείο Ολοκλήρωση & συγχώνευση και κατόπιν στο στοιχείο Εκτύπωση εγγράφων.

    Εικόνα κορδέλας του Word

  2. Επιλέξτε αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα ολόκληρο σύνολο εγγράφων,μόνο το αντίγραφο που εμφανίζεται ή ένα δευτερεύον σύνολο, το οποίο ορίζετε με τον αριθμό εγγραφής.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση του κύριου εγγράφου

Να θυμάστε ότι τα συγχωνευμένα έγγραφα που αποθηκεύετε είναι ξεχωριστά από το κύριο έγγραφο. Είναι καλό να αποθηκεύσετε το ίδιο το κύριο έγγραφο αν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μια άλλη συγχώνευση αλληλογραφίας.

Κατά την αποθήκευση του κύριου εγγράφου, μπορείτε να αποθηκεύσετε και τη σύνδεσή του με το αρχείο δεδομένων. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το κύριο έγγραφο,θα σας ζητηθεί να επιλέξετε αν θέλετε να συγχωνευτούν οι πληροφορίες από το αρχείο δεδομένων πάλι με το κύριο έγγραφο.

  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι, το έγγραφο ανοίγει με πληροφορίες από την πρώτη συγχωνευμένη έγγραφή.

  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Όχι, η σύνδεση μεταξύ του κύριου εγγράφου και του αρχείου δεδομένων διακόπτεται. Το κύριο έγγραφο μετατρέπεται σε ένα τυπικό έγγραφο του Word. Τα πεδία τα αντικαθιστούν μοναδικές πληροφορίες από την πρώτη εγγραφή.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×