Σφάλματα του Ελέγχου συμβατότητας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ο Έλεγχος συμβατότητας παραθέτει τα στοιχεία του εγγράφου σας που δεν υποστηρίζονται ή θα συμπεριφερθούν διαφορετικά σε μορφή Word 97-2003. Μερικές από αυτές τις δυνατότητες θα αλλάξουν μόνιμα και δεν θα μετατραπούν σε στοιχεία του Microsoft Office Word 2007, ακόμη και αν μετατρέψετε αργότερα το έγγραφο σε μορφή Office Word 2007 .

Στον έλεγχο συμβατότητας μπορείτε να αναθεωρήσετε μια σύνοψη στοιχείων που συμπεριφέρονται διαφορετικά σε προηγούμενες εκδόσεις του Word και στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Συνέχεια για να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μορφή Word 97-2003 ή να κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Δομικά στοιχεία

Οι καταχωρήσεις Μπλοκ δόμησης και Αυτόματου κειμένου ενδέχεται να χάσουν ορισμένες πληροφορίες.

Τα πρότυπα παρέχουν περιεχόμενο που εμφανίζεται σε συλλογές δομικών στοιχείων στο Word 2007. Όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο σε μορφή Word 97-2003, το περιεχόμενο από τις συλλογές Δομικά στοιχεία θα μετατραπεί μόνιμα σε στατικές καταχωρήσεις αυτόματου κειμένου. Δεν θα μπορείτε να μετατρέψετε το αυτόματο κείμενο πάλι σε δομικά στοιχεία ακόμη και αν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή Office Word 2007.

Το περιεχόμενο από τις παρακάτω συλλογές Δομικά στοιχεία θα μετατραπεί σε αυτόματο κείμενο:

 • Πίνακες

 • Κεφαλίδες

 • Υποσέλιδα

 • Αριθμοί σελίδων

 • Πλαίσια κειμένου

 • Εξισώσεις

 • Πίνακας περιεχομένων

 • Βιβλιογραφίες

 • Υδατογραφήματα

 • Προσαρμοσμένες συλλογές

Αναφορές και βιβλιογραφίες

Οι αναφορές και οι βιβλιογραφίες θα μετατραπούν σε στατικό κείμενο και δεν θα ενημερώνονται πλέον αυτόματα.

Στο Office Word 2007, οι αναφορές και οι βιβλιογραφίες ενημερώνονται αυτόματα όταν τροποποιείτε τις προελεύσεις τους ή εφαρμόζετε ένα νέο στυλ εγγράφου. Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο του Office Word 2007 σε μορφή Word 97-2003, οι αναφορές και οι βιβλιογραφίες μετατρέπονται σε στατικό κείμενο που δεν ενημερώνεται αυτόματα και οι προελεύσεις τους δεν θα είναι διαθέσιμες.

Εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή Office Word 2007, οι αναφορές και οι βιβλιογραφίες δεν θα ενημερώνονται αυτόματα. Για να ενημερώνονται αυτόματα οι αναφορές και βιβλιογραφίες, θα πρέπει να δημιουργήσετε τις προελεύσεις στο έγγραφο ξανά ή να τις αντιγράψετε στο στοιχείο Τρέχουσα λίστα, στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση προέλευσηςκαι στη συνέχεια να αντικαταστήσετε τις στατικές αναφορές και βιβλιογραφίες με τις νέες που δημιουργήσατε.

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου θα μετατραπούν σε στατικό περιεχόμενο.

Εάν αποθηκεύσετε ένα έγγραφο σε μορφή Word 97–2003, όλα τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου θα μετατραπούν σε απλό κείμενο και οι συσχετισμένες ιδιότητες θα χαθούν μόνιμα ακόμη και αν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή αρχείου Office Word 2007.

Για παράδειγμα, στο Word 97–2003, οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να βλέπουν στοιχεία σε μια αναπτυσσόμενη λίστα. Επίσης, οποιεσδήποτε ιδιότητες προστασίας (δηλαδή περιοχές που δεν είναι δυνατό να τις επεξεργαστείτε ή να τις διαγράψετε) δεν θα εφαρμόζονται πλέον και οι χρήστες θα μπορούν να διαγράφουν και να αλλάζουν το περιεχόμενο των στοιχείων ελέγχου.

Ενσωματωμένα αντικείμενα

Ενσωματωμένο αντικείμενο σε αυτό το έγγραφο που δημιουργήθηκε στο Microsoft Office Excel 2007. Δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε το αντικείμενο σε παλαιότερες εκδόσεις του Word.

Μπορείτε να μετατρέψετε τα ενσωματωμένα αντικείμενα, ώστε οι χρήστες προηγούμενων εκδόσεων του Word να μπορούν να τα επεξεργαστούν.

Μετατροπή ενσωματωμένων αντικειμένων του Office Excel 2007

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στην Επιλογή αντικείμενο φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε.

 4. Επιλέξτε Το φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel στη λίστα Τύπος αντικειμένου.

Ενσωματωμένο αντικείμενο σε αυτό το έγγραφο που δημιουργήθηκε στο Microsoft Office PowerPoint 2007. Δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε το αντικείμενο σε παλαιότερες εκδόσεις του Word.

Μπορείτε να μετατρέψετε ενσωματωμένα αντικείμενα ώστε οι χρήστες προηγούμενων εκδόσεων του Microsoft Office να μπορούν να τα επεξεργαστούν. Για να μετατρέψετε αντικείμενα του PowerPoint στο Office Word 2007, κάντε ένα από τα εξής.

Μετατροπή ενσωματωμένων αντικειμένων διαφάνειας του Office PowerPoint 2007

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στην Επιλογή αντικείμενο διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο Διαφάνεια του Microsoft Office PowerPoint στη λίστα Τύπος αντικειμένου.

Μετατροπή ενσωματωμένων αντικειμένων παρουσίασης του Office PowerPoint 2007

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στην Επιλογή αντικείμενο παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο Παρουσίαση του Microsoft Office PowerPoint στη λίστα Τύπος αντικειμένου.

Ενσωματωμένο αντικείμενο σε αυτό το έγγραφο που δημιουργήθηκε στο Microsoft Office Word 2007. Δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε το αντικείμενο σε παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Office.

Μετατροπή ενσωματωμένων αντικειμένων του Office Word 2007

Μπορείτε να μετατρέψετε ενσωματωμένα αντικείμενα ώστε οι χρήστες προηγούμενων εκδόσεων του Word να μπορούν να τα επεξεργαστούν.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στην Επιλογή αντικείμενο εγγράφου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε.

 4. Στη λίστα Τύπος αντικειμένου, επιλέξτε το στοιχείο "Έγγραφο του Microsoft Office Word 97-2003.

Εξισώσεις

Οι εξισώσεις θα μετατραπούν σε εικόνες. Δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εξισώσεις έως ότου το έγγραφο μετατραπεί στη νέα μορφή αρχείου.

Εάν αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μορφή αρχείου του Word 97-2003, οι εξισώσεις θα μετατραπούν σε εικόνες που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε. Ωστόσο, εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή αρχείου του Office Word 2007, οι εξισώσεις θα μετατραπούν σε κείμενο και θα μπορείτε να τις επεξεργαστείτε.

Γραφικά SmartArt

Τα γραφικά SmartArt θα μετατραπούν σε ένα μεμονωμένο αντικείμενο που δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλιότερες εκδόσεις του Word.

Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο που περιέχει γραφικά SmartArt σε μορφή Word 97-2003, θα μετατραπούν σε στατικές εικόνες. Δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε κείμενο μέσα σε ένα γραφικό, αλλάξτε τη διάταξη ή να αλλάξετε την εμφάνισή του Γενικά.

Εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή Office Word 2007, το γραφικό θα αλλάξει πάλι σε αντικείμενο SmartArt.

Στηλοθέτες

Οι στηλοθέτες στοίχισης θα μετατραπούν σε παραδοσιακούς στηλοθέτες.

Στο Office Word 2007, οι στηλοθέτες στοίχισης χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση κειμένου σε σχέση με τα περιθώρια του εγγράφου σας ή μια περιοχή μέσα στο έγγραφο και να προσαρμόσουν τη θέση τους αν αλλάξετε περιθώρια.

Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μορφή Word 97-2003, οι στηλοθέτες στοίχισης θα αντικατασταθούν μόνιμα από παραδοσιακούς στηλοθέτες και δεν είναι πλέον αυτόματα θα προσαρμόσετε τη θέση τους αν αλλάξετε τα περιθώρια. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει στηλοθέτες στοίχισης για να δημιουργήσετε μια σύνθετη διάταξη, τις καρτέλες μπορεί να αλλάξουν θέση και να αλλάξετε την εμφάνιση του εγγράφου σας.

Πλαίσια κειμένου

Θα αλλάξει κάποια τοποθέτηση πλαισίου κειμένου.

Στα πλαίσια κειμένου, το κείμενο που είναι τοποθετημένο στο κέντρο κατακόρυφα ή στοιχισμένο στο κάτω μέρος, θα στοιχιστεί μόνιμα στο επάνω μέρος ακόμη και αν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή Office Word 2007.

Εντοπισμένες κινήσεις

Οι εντοπισμένες κινήσεις θα μετατραπούν σε διαγραφές και εισαγωγές.

Εάν αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μορφή Word 97-2003, οι εντοπισμένες κινήσεις θα μετατραπούν σε εντοπισμένες διαγραφές και εισαγωγές. Εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή Office Word 2007, οι εντοπισμένες εισαγωγές και διαγραφές δεν θα μετατραπούν ξανά σε εντοπισμένες κινήσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×