Συμπίεση εικόνας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι επιλογές συμπίεσης στο Microsoft Office Picture Manager μείωση τόσο αρχείο μέγεθος και εικόνα τις διαστάσεις με βάση τον τρόπο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα, όπως σε ιστοσελίδες ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να συμπιέσετε.

  Πώς γίνεται;

  1. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται οι φάκελοι που περιέχουν τις εικόνες που θέλετε να εργαστείτε στο τμήμα παραθύρου Συντομεύσεων εικόνας. Εάν δεν είναι στη λίστα των φακέλων, προσθέστε τους στο τμήμα παραθύρου.

   Πώς γίνεται;

   1. Στο παράθυρο Συντομεύσεις εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη συντόμευσης εικόνας.

   2. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για το.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

    Η νέα συντόμευση εμφανίζεται στη λίστα Συντομεύσεις εικόνων.

  2. Επιλέξτε τους φακέλους που περιέχουν εικόνες με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε.

   Πώς γίνεται;

   Στη λίστα Συντομεύσεις εικόνων κάντε ένα από τα εξής:

   1. Για να εργαστείτε με εικόνες σε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο.

   2. Για να εργαστείτε με εικόνες σε πολλούς φακέλους που βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο, επιλέξτε το φάκελο στην ομάδα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και στη συνέχεια επιλέξτε τον τελευταίο φάκελο στην ομάδα.

   3. Για να εργαστείτε με εικόνες σε πολλούς φακέλους που δεν βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, επιλέξτε ένα φάκελο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κατόπιν επιλέξτε κάθε πρόσθετο φάκελο που θέλετε να εργαστείτε.

    Σημείωση: Όταν είναι επιλεγμένοι πολλοί φάκελοι, όλες οι εικόνες των επιλεγμένων φακέλων εμφανίζονται με τη σειρά που είναι ταξινομημένοι στο παράθυρο προεπισκόπησης.

  3. Επιλέξτε τις εικόνες με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε.

   Πώς γίνεται;

   Στο παράθυρο προεπισκόπησης, κάντε ένα από τα εξής:

   1. Για να επιλέξετε μια εικόνα, κάντε κλικ στην εικόνα. Στην προβολή μικρογραφίας ή λωρίδας φιλμ, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη Εικόνα κουμπιού ή Προηγούμενη Εικόνα κουμπιού , για να αλλάξετε την επιλογή. Εάν εργάζεστε σε προβολή μεμονωμένης εικόνας, η τρέχουσα εικόνα είναι η προεπιλεγμένη.

   2. Για να επιλέξτε πολλές εικόνες που βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, σε προβολή μικρογραφίας ή φιλμ, επιλέξτε την πρώτη εικόνα της ομάδας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και στη συνέχεια επιλέξτε την τελευταία εικόνα της ομάδας.

   3. Για να επιλέξετε πολλές εικόνες που βρίσκονται δεν δίπλα στην άλλη, σε προβολή μικρογραφίας ή λωρίδας φιλμ, επιλέξτε μία εικόνα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, επιλέξτε κάθε επιπλέον εικόνα που θέλετε να εργαστείτε με.

   4. Για να επιλέξετε όλες τις εικόνες, σε προβολή σμίκρυνσης ή φιλμ, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων στο μενού Επεξεργασία.

 2. Στο μενού Εικόνα, κάντε κλικ στην εντολή Συμπίεση εικόνων.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να συμπιέσετε τις εικόνες σας, ώστε να τις εισαγάγετε σε ένα έγγραφο, στην ενότητα Συμπίεση για, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα.

  2. Για να συμπιέσετε τις εικόνες σας, ώστε να τις δημοσιεύσετε σε μια ιστοσελίδα, στην ενότητα Συμπίεση για, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστοσελίδες.

  3. Για να συμπιέσετε τις εικόνες σας, ώστε να τις στείλετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ενότητα Συμπίεση για, κάντε κλικ στην επιλογή Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Μπορείτε να αναιρέσετε τη συμπίεση κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναίρεση συμπίεση εικόνας στο μενού Επεξεργασία. Συμπίεση αλλαγές δεν θα αποθηκευτούν μέχρι να τις αποθηκεύσετε ρητά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας συμπίεσης αμέσως μετά την εκτέλεση τους είτε ανά πάσα στιγμή, πριν να κλείσετε το Picture Manager.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×