Συμβουλές για τη βελτιστοποίηση μετεγκαταστάσεις IMAP

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν αναλαμβάνουν μια μετεγκατάσταση Πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Internet (IMAP) από μια εσωτερική Exchange Server στο Office 365, έχετε μερικές επιλογές για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων μετεγκατάστασης.

Βελτιστοποίηση μετεγκαταστάσεις IMAP

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για βελτιστοποίηση μια μετεγκατάσταση IMAP:

 • Αύξηση των ορίων σύνδεσης με το διακομιστή IMAP.      Πολλά τείχη προστασίας και διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν όρια ανά χρήστη, ανά IP address όρια και περιορισμοί συνολική σύνδεσης. Πριν από τη μετεγκατάσταση γραμματοκιβωτίων, βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας και IMAP διακομιστή έχουν ρυθμιστεί για να επιτρέψετε σε μια μεγάλη ή μέγιστο, αριθμός συνδέσεων για τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων με το διακομιστή IMAP.

  • Ο αριθμός των συνδέσεων από ένα συγκεκριμένο χρήστη. Αυτό είναι σημαντικό, εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό διαχειριστή στο αρχείο μετεγκατάστασης του διαχωρισμένων με κόμματα (CSV), επειδή όλες οι συνδέσεις στο διακομιστή IMAP πραγματοποιούνται από αυτόν το λογαριασμό χρήστη.

  • Ο αριθμός των συνδέσεων από μία διεύθυνση IP. Αυτό το όριο είναι συνήθως επιβάλλονται από το τείχος προστασίας ή το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Εάν ο διακομιστής IMAP εκτελείται Microsoft Exchange Server 2010 ή Exchange 2007, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για ορίων σύνδεσης είναι χαμηλή. Φροντίστε να αυξήσετε αυτά τα όρια πριν από τη μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από προεπιλογή, Exchange 2003 δεν περιορίζει τον αριθμό των συνδέσεων.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα:

 • Αλλάξτε τη ρύθμιση DNS Time-to-Live (TTL) στην την εγγραφή MX.      Πριν να ξεκινήσετε τη μετεγκατάσταση των γραμματοκιβωτίων, αλλάξτε τη ρύθμιση TTL συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) στην την τρέχουσα εγγραφή MX για μικρότερο χρονικό διάστημα, όπως 3.600 δευτερόλεπτα (μία ώρα). Στη συνέχεια, όταν αλλάζετε την εγγραφή MX για να κατευθύνει στον οργανισμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Office 365 μετά τη μετεγκατάσταση όλων των γραμματοκιβωτίων, την ενημερωμένη εγγραφή MX θα πρέπει να μεταδοθεί πιο γρήγορα εξαιτίας του χρονικού διαστήματος συντομευμένη TTL.

 • Εκτελέστε μία ή περισσότερες δέσμες μετεγκατάστασης δοκιμής.      Εκτελέστε μερικές δέσμες μετεγκατάστασης μικρές IMAP πριν από τη μετεγκατάσταση μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Σε μια μετεγκατάσταση δοκιμής, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Επαληθεύστε τη μορφή του αρχείου CSV.

  • Δοκιμάστε το τελικό σημείο μετεγκατάστασης που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με το διακομιστή IMAP.

  • Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να μετεγκαταστήσετε με επιτυχία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια διαχειριστή, εάν υπάρχει.

  • Καθορισμός του αριθμού βέλτιστη ταυτόχρονη συνδέσεων με το διακομιστή IMAP που ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην το εύρος ζώνης Internet.

  • Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εξαιρέσετε φακέλους δεν είναι μετεγκατασταθεί σε γραμματοκιβώτια Office 365.

  • Για να καθορίσετε πόσος χρόνος χρειάζεται για τη μετεγκατάσταση μια δέσμη των χρηστών.

  • Χρήση αρχείων CSV με τον ίδιο αριθμό γραμμών και να εκτελέσετε τις δέσμες την ίδια ώρα στη διάρκεια της ημέρας. Στη συνέχεια, συγκρίνετε το σύνολο εκτελείται χρόνο για κάθε δοκιμαστική δέσμη. Σύγκριση αυτή θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πόσος χρόνος θα χρειαστεί να μετεγκαταστήσετε όλα τα γραμματοκιβώτια, πόσο μεγάλο θα πρέπει να είναι κάθε δέσμη μετεγκατάστασης και πόσες ταυτόχρονες συνδέσεις με το διακομιστή IMAP θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να εξισορροπήσετε ταχύτητας μετεγκατάστασης και το εύρος ζώνης Internet.

 • Χρησιμοποιήστε διαπιστευτήρια διαχειριστή στο αρχείο CSV για τη μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.      Αυτή η μέθοδος είναι λιγότερο ενοχλητικούς και ενοχλητικό για τους χρήστες και θα σας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσετε τα σφάλματα συγχρονισμού που προκαλούνται όταν οι χρήστες να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης για λογαριασμό εσωτερικής εγκατάστασης. Επίσης αποθηκεύει θα χρειαστεί να αποκτήσετε ή να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη. Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, φροντίστε να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός διαχειριστή που χρησιμοποιείτε έχει τα απαραίτητα δικαιώματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια στο οποίο γίνεται η μετεγκατάσταση.

  Σημείωση: Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τα διαπιστευτήρια χρήστη στο αρχείο CSV, εξετάστε το ενδεχόμενο καθολικά αλλαγή κωδικών πρόσβασης χρηστών και, στη συνέχεια, εμποδίζοντας τους χρήστες να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης για λογαριασμό εσωτερικής εγκατάστασης πριν από τη μετεγκατάσταση γραμματοκιβώτιά τους. Εάν οι χρήστες αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασής τους πριν από το γραμματοκιβώτιό μετεγκατάσταση στο γραμματοκιβώτιο που βασίζεται στο cloud, η μετεγκατάσταση θα αποτύχει. Εάν μπορούν να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασής τους μετά τη μετεγκατάσταση του γραμματοκιβωτίου, δεν θα να μετεγκαταστήσετε το νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στο γραμματοκιβώτιό τους στο διακομιστή IMAP γραμματοκιβώτιό τους Office 365.

 • Δεν διαγράψτε τα γραμματοκιβώτια ή να αλλάξετε τις διευθύνσεις SMTP κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης.      Το σύστημα μετεγκατάστασης θα αναφέρει ένα μήνυμα σφάλματος όταν δεν μπορεί να εντοπίσει ένα γραμματοκιβώτιο που έχει γίνει μετεγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι για την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης και να διαγράψετε τη δέσμη μετεγκατάστασης, πριν να διαγράψετε ή να αλλάξετε τη διεύθυνση SMTP ενός γραμματοκιβωτίου Office 365 ή εσωτερικής εγκατάστασης που έχει γίνει μετεγκατάσταση.

 • Επικοινωνία με τους χρήστες σας.      Ενημερώστε χρήστες εκ των προτέρων ότι που θα τη μετεγκατάσταση του περιεχομένου τους γραμματοκιβώτια εσωτερικής εγκατάστασης για την εταιρεία σας Office 365. Λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Ενημερώστε τους χρήστες που υπερβαίνουν τα 35 MB δεν θα μετεγκατασταθούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ζητήστε από τους χρήστες να αποθηκεύσετε πολύ μεγάλα μηνύματα και συνημμένα στον τοπικό υπολογιστή ή σε μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου USB.

  • Ζητήστε από τους χρήστες για να διαγράψετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παλιό ή δεν είναι απαραίτητες από τους γραμματοκιβώτια εσωτερικής εγκατάστασης πριν από την μετεγκατάσταση. Αυτό σας βοηθά να περιορίσετε την ποσότητα των δεδομένων που πρέπει να μετεγκατασταθούν και μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε το συνολικό χρόνο μετεγκατάστασης. Ή μπορείτε να εκκαθαρίσετε γραμματοκιβώτιά τους στον εαυτό σας.

  • Προτείνετε ότι οι χρήστες αντίγραφα ασφαλείας τα Εισερχόμενά τους.

  • Ενημερώστε τους χρήστες τους φακέλους που δεν θα μετεγκατασταθούν, εάν υπάρχει.

  • Δεν είναι η μετεγκατάσταση φακέλων με μια κάθετο (/) στο όνομα φακέλου. Εάν θέλετε οι χρήστες να μετεγκαταστήσετε φακέλους που περιέχουν καθέτους στα ονόματά τους, θα πρέπει να μετονομάσετε τους φακέλους ή αντικαταστήστε τις τελείες με ένα διαφορετικό χαρακτήρα, όπως ένα χαρακτήρα υπογράμμισης (_) ή μια παύλα (-).

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×