Συμβουλές για αποτελεσματικές αναζητήσεις

Μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε πιο εύκολα όταν αξιοποιείτε πλήρως τα εργαλεία αναζήτησης του Microsoft Search Server 2008. Οι συνηθισμένοι τρόποι για την εστίαση των αναζητήσεων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης περιλαμβάνουν τη ρύθμιση του εύρους αναζήτησης, τον ορισμό οικείων ονομάτων και διαδρομών στο περιεχόμενο, την αντιστοίχιση τιμών σε ιδιότητες και τη χρήση ιδιοτήτων σε ερωτήματα.

Σε αυτό το άρθρο

Συμβουλές για τη χρήση του πλαισίου αναζήτησης

Συμβουλές για τη χρήση της τοποθεσίας Κέντρου αναζήτησης

Συμβουλές για τη χρήση ιδιοτήτων

Συμβουλές για Σύνθετη αναζήτηση

Συμβουλές για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης

Συμβουλές για τη χρήση του πλαισίου αναζήτησης

Το πλαίσιο Αναζήτηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την υποβολή ερωτημάτων. Ακολουθούν μερικές πρακτικές τεχνικές για τη χρήση του πλαισίου Αναζήτηση.

 • Επιλογή εύρους αναζήτησης    Εάν εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε τη λίστα εύρους δίπλα από το πλαίσιο Αναζήτηση για να ρυθμίσετε το εύρος αναζήτησης. Ο περιορισμός του εύρους αναζήτησης σάς επιτρέπει να εστιάσετε στις πιθανές προελεύσεις των πληροφοριών που χρειάζεστε. Αντί να πραγματοποιείτε αναζήτηση σε μεγάλο εύρος, όπως σε Όλες τις τοποθεσίες, δοκιμάστε πιο συγκεκριμένο εύρος, όπως Αυτή η τοποθεσία ή Αυτή η λίστα.

 • Πληκτρολόγηση λέξων για "εύρεση όλων"    Όταν πληκτρολογείτε λέξεις στο πλαίσιο αναζήτησης, η αναζήτηση επιστρέφει περιεχόμενο εντός του επιλεγμένου εύρους που περιέχει όλες τις λέξεις που πληκτρολογήσατε, σε οποιαδήποτε σειρά. Για παράδειγμα, για να βρείτε και τις δύο λέξεις "μήλα" και "πορτοκάλια", πληκτρολογήστε μήλα πορτοκάλια και κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση Εικόνα κουμπιού .

 • Συμπερίληψη των φράσεων ακριβώς εντός εισαγωγικών    Για να βρείτε μια συγκεκριμένη φράση, περικλείστε την εντός εισαγωγικών ("). Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βρείτε στοιχεία που περιέχουν ένα έντυπο παραγγελίας εξαρτημάτων, πληκτρολογήστε "έντυπο παραγγελίας εξαρτημάτων" στο πλαίσιο αναζήτησης. Η αναζήτηση επιστρέφει περιεχόμενο εντός του επιλεγμένου πεδίου που περιέχει τη φράση ακριβώς.

 • Δοκιμάστε τις προτάσεις "Μήπως εννοείτε;"    Στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης εμφανίζεται η δυνατότητα Μήπως εννοείτε; πάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτή η δυνατότητα προτείνει εναλλακτικά ερωτήματα τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε. Κάθε πρόταση μορφοποιείται ως σύνδεσμος. Για να πραγματοποιήσετε ξανά αναζήτηση για ένα εναλλακτικό ερώτημα, απλά κάντε κλικ σε αυτό.

 • Προσάρτηση ιδιοτήτων αρχείου    Χρησιμοποιήστε ιδιότητες για να καθορίσετε το όνομα ή τον τύπο του αρχείου που θα επιστραφεί. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βρείτε αρχεία του Microsoft Office Word 2007 τα οποία περιλαμβάνουν τη λέξη "χρονοδιάγραμμα", πληκτρολογήστε χρονοδιάγραμμα filetype:docx στο πλαίσιο Αναζήτηση.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για τη χρήση ιδιοτήτων.

 • Εξαίρεση ορισμένων αποτελεσμάτων αναζήτησης    Για να εξαιρέσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης που περιέχουν συγκεκριμένους όρους, χρησιμοποιήστε το πρόσημο πλην (-) μπροστά από τον όρο που θέλετε να εξαιρέσετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βρείτε στοιχεία που περιλαμβάνουν τη λέξη "δαπάνες" αλλά δεν περιλαμβάνουν τη λέξη "φόροι", πληκτρολογήστε δαπάνες -φόροι στο πλαίσιο Αναζήτηση.

  Σημείωση: Το ερώτημα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν όρο για εύρεση. Τα ερωτήματα που αποτελούνται μόνο από όρους για εξαίρεση θα παράγουν μήνυμα σφάλματος.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για τη χρήση της τοποθεσίας Κέντρου αναζήτησης

 • Χρήση συμβολοσειρών προθέματος    Τα ερωτήματα που αρχίζουν με έναν συγκεκριμένο όρο μπορούν να δρομολογηθούν σε μια εξωτερική τοποθεσία από το διαχειριστή. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα για τον καιρό σε έναν συγκεκριμένο ταχυδρομικό κώδικα μπορεί να αποσταλεί σε μια υπηρεσία δελτίων καιρού για να επιστραφεί η τοπική πρόβλεψη για τον ταχυδρομικό κώδικα στο ερώτημά σας.

 • Ταξινόμηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης    Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή κατά ημερομηνία τροποποίησης για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης σύμφωνα με το πόσο πρόσφατα τροποποιήθηκε κάθε εγγραφή. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποτελέσματα κατά συνάφεια για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα ανάλογα με το βαθμό συνάφειας ως προς το ερώτημα.

  Σημείωση: Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού της συνάφειας ενός αποτελέσματος. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής μπορεί να έχει ρυθμίσει μια αναζήτηση για τη βελτίωση της συνάφειας των αποτελεσμάτων από συγκεκριμένες τοποθεσίες, όπως από ομαδικές πύλες.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για τη χρήση ιδιοτήτων

Καθώς πληκτρολογείτε ερωτήματα στο πλαίσιο Αναζήτηση ή στην τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης, μπορείτε να ενισχύσετε τα αποτελέσματα πραγματοποιώντας αναζήτηση με βάση τις τιμές ιδιοτήτων, που πληκτρολογούνται με τη μορφή ιδιότητα:τιμή.

Οι ιδιότητες περιεχομένου και οι τιμές τους αποθηκεύονται καθώς δημιουργείται το ευρετήριο των τοποθεσιών. Ορισμένες αντιστοιχίζονται από το διαχειριστή της υπηρεσίας αναζήτησης σε διαχειριζόμενες ιδιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αναζητήσεις. Πρόκειται για ιδιότητες που μπορείτε να επιλέξετε από τις λίστες Επιλογή ιδιότητας στη Σύνθετη αναζήτηση ή μπορείτε να τις πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο αναζήτησης.

Περικλείστε μια τιμή ιδιότητας σε εισαγωγικά για να βρείτε αποτελέσματα που να ταιριάζουν ακριβώς ή αφήστε την τιμή χωρίς εισαγωγικά για να βρείτε συμφωνίες εν μέρει που αρχίζουν με τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Οι τιμές δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 • Αναζήτηση με βάση την ιδιότητα filename     Εάν είναι διαθέσιμη η ιδιότητα filename για αναζητήσεις, πληκτρολογήστε filename:"Budget" (με εισαγωγικά) για να βρείτε ένα αρχείο με το όνομα "Budget.xlsx" ή πληκτρολογήστε filename:budget (χωρίς εισαγωγικά) για να βρείτε τα "Budget_Current.xlsx" και "Budget_Next.xlsx."

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη Σύνθετη αναζήτηση για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση ένα μέρος του ονόματος αρχείου. Εάν η ιδιότητα Name είναι διαθέσιμη από τη λίστα Επιλογή ιδιότητας, πραγματοποιήστε αναζήτηση με βάση το Name Contains τιμή.

 • Αναζήτηση κατά τύπο αρχείου     Ας υποθέσουμε ότι αναζητάτε υπολογιστικά φύλλα προϋπολογισμού που προετοιμάστηκαν στο Excel 2007. Προσαρτήστε το filetype:xlsx στο ερώτημα για να εμφανίζονται μόνο τα αποτελέσματα αναζήτησης που είναι βιβλία εργασίας του Excel 2007.

 • Αναζήτηση με βάση διαφορετικές ιδιότητες    Η υπηρεσία αναζήτησης ερμηνεύει το διάστημα μεταξύ όρων που χρησιμοποιούν διαφορετικές ιδιότητες ως AND. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση με βάση το title:budget filetype:xlsx, η αναζήτηση επιστρέφει μόνο τα βιβλία εργασίας του Excel 2007 με τίτλους που αρχίζουν με τη λέξη "Budget."

  Σημείωση: Περικλείστε σε εισαγωγικά τις τιμές που περιλαμβάνουν διαστήματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Σύνθετη αναζήτηση για να αναζητήσετε πολλές ιδιότητες και να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε έναν συγκεκριμένο τύπο αρχείου.

 • Αναζήτηση για εναλλακτικές τιμές για την ίδια ιδιότητα    Η υπηρεσία αναζήτησης ερμηνεύει το διάστημα μεταξύ όρων που χρησιμοποιούν την ίδια ιδιότητα ως OR. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση με βάση το author:"Renee Smith" author:"Aldon Schwimmer", η αναζήτηση επιστρέφει στοιχεία που δημιούργησε ένα από αυτά τα άτομα.

  Εάν ο διαχειριστής αντιστοίχισε ιδιότητες όπως "writer" ή "e-mail" στη διαχειριζόμενη ιδιότητα "author", τα αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης περιεχόμενο με αυτές τις ιδιότητες.

 • Εξαίρεση τιμών ιδιότητας    Για την εξαίρεση περιεχομένου που έχει σημειωθεί με μια συγκεκριμένη τιμή ιδιότητας , χρησιμοποιήστε ένα πρόσημο πλην (-) μπροστά από το όνομα της ιδιότητας.

  Για παράδειγμα, εάν είναι διαθέσιμη η ιδιότητα "technology" για αναζητήσεις, προσαρτήστε το -technology:mobile στο ερώτημα για να εξαιρέσετε περιεχόμενο σχετικά με τις τεχνολογίες φορητών συσκευών από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

  Σημείωση: Το ερώτημα πρέπει να περιλαμβάνει κάτι για εύρεση. Τα ερωτήματα που αποτελούνται μόνο από όρους για εξαίρεση θα παράγουν μήνυμα σφάλματος.

 • Εστίαση σε περιεχόμενο από συγκεκριμένη τοποθεσία    Εάν είναι διαθέσιμη η ιδιότητα "site" για αναζητήσεις, μπορείτε να προσαρτήσετε το site:όνομα_τοποθεσίας στο ερώτημα ώστε να εστιάσει την αναζήτηση σε περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί σε συγκεκριμένο διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για Σύνθετη αναζήτηση

Για να εμφανίσετε τη σελίδα σύνθετης αναζήτησης, κάντε κλικ στη σύνδεση Σύνθετη αναζήτηση δίπλα από το πλαίσιο Αναζήτηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σύνθετη αναζήτηση για να πραγματοποιήσετε μια λογική αναζήτηση με βάση λέξεις ή φράσεις, να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης κατά γλώσσα ή μορφή και να επιλέξετε ιδιότητες για συμφωνία.

 • Συμπερίληψη ή εξαίρεση λέξεων    Κάτω από την επικεφαλίδα Εύρεση εγγράφων με, μπορείτε να επιλέξετε ώστε να υπάρχει συμφωνία με όλες τις λέξεις ή με οποιαδήποτε λέξη πληκτρολογείτε, και τη συμπερίληψη ή την εξαίρεση του περιεχόμενου στα αποτελέσματα.

 • Περιορισμός των αποτελεσμάτων σε ορισμένες γλώσσες    Κάτω από την επικεφαλίδα Περιορισμός της αναζήτησης, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα από τη φράση Μόνο οι γλώσσες για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο περιεχόμενο που έχει συνταχθεί στις γλώσσες που υποδεικνύονται.

  Σημείωση: Μπορούν να προστεθούν πλαίσια ελέγχου για πρόσθετες επιλογές γλωσσών στο Τμήμα Web σύνθετης αναζήτησης, με επεξεργασία της σελίδας Properties.xml και προσθήκη των όρων <Language> στη λίστα <Languages>. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τα θέματα βοήθειας στην ενότητα Δείτε επίσης.

 • Εμφάνιση μόνο αποτελεσμάτων συγκεκριμένου τύπου    Χρησιμοποιήστε τη λίστα Τύπος αποτελέσματος για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης από Όλα τα αποτελέσματα σε Έγγραφα ή σε ένα ορισμένο είδος εγγράφων ή παρουσίασης.

 • Αναζήτηση με βάση ιδιότητες    Για να βρείτε περιεχόμενο που έχει σημειωθεί με ορισμένες τιμές, χρησιμοποιήστε τα πεδία δίπλα από την επικεφαλίδα Όπου η ιδιότητα. Μπορείτε να επιλέξετε εν μέρει ή πλήρη συμφωνία με την τιμή της ιδιότητας, και τη συμπερίληψη ή την εξαίρεση του περιεχομένου από τα αποτελέσματα.

 • Αναζήτηση με βάση πολλές ιδιότητες     Επιλέξτε την τιμή της πρώτης ιδιότητας και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη ιδιότητας για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση μία ή περισσότερες από μία ιδιότητες, ή με βάση άλλη τιμή για την ίδια ιδιότητα. Για παράδειγμα, η αναζήτηση με

Τίτλος

Περιέχει

Έργο

Και

Περιγραφή

Περιέχει

Τρέχον

 • επιστρέφει περιεχόμενο που περιλαμβάνει τόσο "Έργο" στον Τίτλο όσο και "Τρέχον" στην Περιγραφή. Εάν αλλάξετε τον λογικό τελεστή σε Or, τα αποτελέσματα επεκτείνονται για τη συμπερίληψη περιεχομένου που περιλαμβάνει είτε "Έργο" στον Τίτλοή "Τρέχον" στην Περιγραφή.

 • Αναζήτηση κατά ημερομηνία    Εάν επιλέξετε μια ιδιότητα ημερομηνίας, όπως Ημερομηνία δημιουργίας ή Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης, οι επιλογές για τον λογικό τελεστή γίνονται Είναι ίσο με, Νωρίτερα από ή Αργότερα από. Πληκτρολογήστε την τιμή ημερομηνίας στη μορφή μμ/ηη/εεεε. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε αυτές τις τιμές

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης

Αργότερα από

01/05/2007

 • για την αναζήτηση περιεχομένου που έχει αλλάξει από τη 1 Μαΐου 2007.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης

Οι αναζητήσεις λειτουργούν καλύτερα όταν όσοι διαχειρίζονται, οργανώνουν και υποβάλλουν ερωτήματα για το ηλεκτρονικό περιεχόμενο του οργανισμού συνεργάζονται για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα ενεργειών για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης στον οργανισμό σας.

 • Χρήση αναγνωρίσιμων ονομάτων    Χρησιμοποιήστε οικείους τίτλους εγγράφων, ονόματα αρχείων και διαδρομές φακέλων για να αναγνωρίζετε το θέμα του περιεχομένου σας. Για παράδειγμα, όταν δημοσιεύετε το χρονοδιάγραμμα για μια επικείμενη μετακόμιση στην τοποθεσία Web της ομάδας σας, δώστε στη σελίδα ένα σαφή τίτλο, όπως Χρονοδιάγραμμα μετακόμισης ομάδας και δημοσιεύστε τη σε θέση που είναι εύκολο να τη θυμούνται οι χρήστες, όπως http://oursite/schedules.

 • Αντιστοίχιση τιμών ιδιοτήτων στο περιεχόμενό σας    Μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο κατά συντάκτη, τίτλο ή άλλες ιδιότητες μόνο εάν οι τιμές για αυτές τις ιδιότητες αντιστοιχίζονται σε στοιχεία του περιεχομένου από τους κατόχους τους. Όταν προσθέτετε περιεχόμενο, αντιστοιχίστε τιμές στις ιδιότητες που χρησιμοποιούνται συνήθως στις αναζητήσεις, όπως Author, Title, Description, και Technology.

  Συμβουλή: Οι κάτοχοι των βιβλιοθηκών εγγράφων μπορούν να ορίσουν τύπους περιεχομένου για τους οποίους οι χρήστες πρέπει να καταχωρήσουν τιμές για συγκεκριμένες ιδιότητες καθώς αναλαμβάνουν τον έλεγχο των αρχείων.

 • Αίτημα για ιδιότητες που θα χρησιμοποιηθούν σε αναζητήσεις    Όταν το περιεχόμενο περιλαμβάνεται σε ευρετήριο για αναζήτηση, οι ιδιότητες και οι τιμές του αποθηκεύονται επίσης. Ο διαχειριστής μπορεί να αντιστοιχίσει ιδιότητες περιεχομένου σε διαχειριζόμενες ιδιότητες που μπορείτε να επιλέξετε στη Σύνθετη αναζήτηση ή που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Αναζήτηση.

  Αυτό σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτησης σε συλλογές τοποθεσιών χρησιμοποιώντας τυπικά ονόματα ιδιοτήτων, όπως και αν έχουν ονομάσει τις ιδιότητες που αντιστοιχίζετε στο περιεχόμενο οι διάφορες συλλογές τοποθεσιών ή οι προελεύσεις δεδομένων. (Η εργασία διαχείρισης της αντιστοίχισης ιδιοτήτων μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα αναζήτησης με αυτό τον τρόπο.)

 • Αίτημα για προσαρμοσμένα εύρη    Εάν ο οργανισμός ή η ομάδα σας εκτελεί συχνά ερωτήματα σε ορισμένες τοποθεσίες ή διακομιστές, ή εάν χρησιμοποιεί περιεχόμενο που έχει σημειωθεί με ορισμένες τιμές ιδιοτήτων, ζητήστε από το διαχειριστή να καθορίσετε επιλογές εύρους που επικεντρώνονται σε αυτούς τους πόρους. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους κατόχους των τοποθεσιών Web που χρησιμοποιείτε πιο συχνά να παραθέσουν τις επιλογές εύρους δίπλα από τα πλαίσια αναζήτησης στις σελίδες τους.

  Σημείωση: Ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να τροποποιήσει και να προσθέσει επιλογές εύρους, και να τις οργανώσει σε ομάδες εμφάνισης. Οι κάτοχοι τοποθεσιών μπορούν να επεξεργαστούν τις εμφανίσεις στο Τμήμα Web πλαισίου αναζήτησης στις σελίδες τους, και να σντιστοιχίσουν μια ομάδα εμφάνισης για τη συμπλήρωση των λιστών εύρους με τις επιθυμητές επιλογές εύρους.

 • Πρόταση λέξεων-κλειδιών και βέλτιστων αντιστοιχίσεων    Όταν περιλαμβάνετε μια λέξη-κλειδί ή ένα συνώνυμό της σε ένα ερώτημα, στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης εμφανίζεται ο ορισμός της λέξης-κλειδιού και οι συνδέσεις βέλτιστων αντιστοιχίσεων, σε μια περιοχή δίπλα από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Καθώς ο διαχειριστής συνεχίζει να προσθέτει λέξεις-κλειδιά, μπορεί να δημιουργηθεί ένα αλληλεπιδραστικό γλωσσάριο όρων που κατευθύνουν προς τις συνιστώμενες προελεύσεις περιεχομένου και σας βοηθούν να βρείτε και να κατανοήσετε περίπλοκα έγγραφα.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×