Συγχώνευση και να καταργήσετε τη συγχώνευση κελιών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Δεν μπορείτε να διαιρέσετε ένα μεμονωμένο κελί, αλλά μπορείτε να κάνετε να εμφανίζεται σαν να έχει διαιρεθεί κατά τη συγχώνευση των κελιών επάνω από το κελί. Για παράδειγμα, που θέλετε να διαιρέσετε το κελί A2 σε τρία κελιά που θα εμφανίζονται δίπλα-δίπλα, κάτω από το κελί A1 (που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κελί A1 ως επικεφαλίδα). Δεν είναι δυνατή για να διαιρέσετε το κελί A2, αλλά μπορείτε να επιτύχετε παρόμοιο αποτέλεσμα κατά τη συγχώνευση κελιών A1, B1 και C1 σε μία, μόνο κελί. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε τα δεδομένα στα κελιά A2, B2 και C2. Αυτά τα τρία κελιά εμφανίζονται σαν αυτές έχουν χωριστεί σε ένα μεγαλύτερο κελί (A1) που λειτουργεί ως επικεφαλίδα.

Κατά τη συγχώνευση δύο ή περισσότερα συνεχόμενα οριζόντια ή κατακόρυφη κελιά, τα κελιά μετατρέπονται σε ένα μεγαλύτερο κελί που εμφανίζεται σε πολλές στήλες ή γραμμές. Στο παρακάτω παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την εντολή Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο κέντρα το κείμενο σε ένα συγχωνευμένο κελί.

Κείμενο μέσα σε συγχωνευμένο κελί

Σημαντικό: Κατά τη συγχώνευση πολλών κελιών, εμφανίζονται τα περιεχόμενα του μόνο ένα κελί (το επάνω αριστερό κελί για γλώσσες αριστερά προς τα δεξιά ή το κελί επάνω δεξιά για γλώσσες δεξιά προς τα αριστερά) στο συγχωνευμένο κελί. Τα περιεχόμενα των άλλων κελιών που συγχωνεύετε διαγράφονται.

Μετά τη συγχώνευση κελιών, μπορείτε να διαιρέσετε ένα συγχωνευμένο κελί σε χωριστά κελιά, ξανά. Εάν δεν θυμάστε όπου έχετε συγχωνευμένων κελιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εύρεση για να εντοπίσετε γρήγορα τα συγχωνευμένα κελιά.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαιρέσετε μια συγχώνευση κελιών. Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τη διαίρεση των περιεχομένων ενός κελιού μη συγχωνευμένη σε πολλά κελιά, ανατρέξτε στο θέμα κατανομή των περιεχομένων ενός κελιού σε διαδοχικές στήλες.

Συγχώνευση κελιών

Η συγχώνευση συνδυάζει δύο ή περισσότερα κελιά για να δημιουργήσει ένα νέο, μεγαλύτερο κελί. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργήσετε μια ετικέτα η οποία εκτείνεται σε πολλές στήλες. Για παράδειγμα, εδώ τα κελιά Α1, Β1 και C1 συγχωνεύθηκαν για να δημιουργήσουν την ετικέτα "Μηνιαίες πωλήσεις" που περιγράφει τις πληροφορίες στις γραμμές 2 έως 7.

Συγχώνευση κελιών επάνω από άλλα κελιά

 1. Επιλέξτε δύο ή περισσότερα γειτονικά κελιά που θέλετε να συγχωνεύσετε.

  Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα που θέλετε να καταλήξουν στο συγχωνευμένο κελί βρίσκονται στο επάνω αριστερό κελί. Όλα τα δεδομένα στα άλλα συγχωνευμένα κελιά θα διαγραφούν. Για να διατηρήσετε τα δεδομένα από τα άλλα κελιά, αντιγράψτε τα σε ένα άλλο σημείο στο φύλλο εργασίας πριν από τη συγχώνευση.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Κεντρική > Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο.

  Κουμπί "Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο"

  Αν το κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο είναι απενεργοποιημένο, βεβαιωθείτε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή δεν επεξεργάζεστε ένα κελί και ότι τα κελιά που θέλετε να συγχωνεύσετε δεν είναι μέσα σε πίνακα.

  Συμβουλή: Για να συγχωνεύσετε κελιά χωρίς στοίχιση στο κέντρο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση κατά πλάτος ή Συγχώνευση κελιών.

  Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε πάντα να διαιρέσετε τα κελιά που συγχωνεύσατε.

Διαίρεση συγχωνευμένων κελιών

Για να καταργήσετε τη συγχώνευση κελιών αμέσως μετά από τη συγχώνευσή τους πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z. Διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο για να διαιρέσετε συγχωνευμένα κελιά.

 1. Επιλέξτε το συγχωνευμένο κελί του οποίου τη συγχώνευση θέλετε να καταργήσετε.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε την εντολή Εύρεση για να βρείτε όλα τα συγχωνευμένα κελιά στο φύλλο εργασίας σας.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο.

Κουμπί "Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο"

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στην επιλογή Κατάργηση συγχώνευσης κελιών.

Το περιεχόμενο των συγχωνευμένων κελιών μετακινείται στο επάνω αριστερό κελί όταν το συγχωνευμένο κελί διαιρείται.

Πριν και μετά την κατάργηση συγχώνευσης κελιών

Αρχή της σελίδας

Συγχώνευση γειτονικά κελιά

 1. Επιλέξτε δύο ή περισσότερα γειτονικά κελιά που θέλετε να συγχωνεύσετε.

  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίσετε στο συγχωνευμένο κελί περιέχεται στο επάνω αριστερό κελί της επιλεγμένης περιοχής. Μόνο τα δεδομένα στο επάνω αριστερό κελί θα παραμείνει στο συγχωνευμένο κελί. Δεδομένα σε όλα τα κελιά της επιλεγμένης περιοχής θα διαγραφούν. Αντιγραφή χρειάζεστε τα άλλα δεδομένα σε άλλη θέση του φύλλου εργασίας πριν από τη συγχώνευση.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Στοίχιση, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο.

  Κουμπί "Συγχώνευση" και στοίχιση στο κέντρο στην ομάδα "Στοίχιση"

  Τα κελιά θα συγχωνευτούν σε μια γραμμή ή στήλη και τα περιεχόμενα του κελιού θα κεντραρισμένη στο συγχωνευμένο κελί. Για να συγχωνεύσετε κελιά χωρίς στοίχιση στο κέντρο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση κατά πλάτος ή Συγχώνευση κελιών.

  Σημείωση: Εάν είναι διαθέσιμο το κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο, τα επιλεγμένα κελιά μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας ή τα κελιά μπορεί να είναι μέσα σε έναν πίνακα του Excel. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε κελιά που βρίσκονται μέσα σε έναν πίνακα του Excel.

 3. Για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου σε ένα συγχωνευμένο κελί, επιλέξτε το κελί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα κουμπιά στοίχισης στην ομάδα Στοίχιση στην καρτέλα αρχική.

  Σημείωση: 

 4. Οι αναφορές σε άλλα κελιά τύπων προσαρμόζονται αυτόματα για να χρησιμοποιήσετε την αναφορά κελιού στο συγχωνευμένο κελί.

 5. Επειδή η ταξινόμηση απαιτεί ότι όλα τα κελιά για να ταξινομηθούν χρησιμοποιούν το ίδιο μέγεθος, δεν μπορείτε να ταξινομήσετε μια περιοχή που περιέχει ένα συνδυασμό συγχωνευμένα και μη συγχωνευμένα κελιά.

Διαίρεση συγχωνευμένο κελί

Για να διαιρέσετε ένα συγχωνευμένο κελί, πρέπει να επιλέξετε το πρώτα.

 1. Επιλέξτε το συγχωνευμένο κελί που θέλετε να καταργήσετε τη συγχώνευση.

  Όταν επιλέγετε ένα συγχωνευμένο κελί, το κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο Εικόνα κουμπιού εμφανίζεται επίσης επιλεγμένο στην ομάδα Στοίχιση στην καρτέλα αρχική.

  Κουμπί "Συγχώνευση" και στοίχιση στο κέντρο στην ομάδα "Στοίχιση"

 2. Για να διαιρέσετε το συγχωνευμένο κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο Εικόνα κουμπιού , ή κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση συγχώνευσης κελιών.

  Συμβουλή: Αμέσως μετά τη συγχώνευση κελιών, μπορείτε να επίσης καταργήσετε τη συγχώνευσή τους κάνοντας κλικ στην επιλογή " Αναίρεση " στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z.

  Τα περιεχόμενα του στο συγχωνευμένο κελί θα εμφανιστεί στο το επάνω αριστερό κελί της περιοχής διαιρεμένων κελιών.

Εύρεση συγχωνευμένων κελιών

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Εύρεση & επιλογή.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Επιλέξτε Εύρεση.

 3. Στην καρτέλα Εύρεση, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί " Μορφοποίηση ", κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 4. Στην καρτέλα " Στοίχιση ", στην περιοχή Έλεγχος κειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συγχώνευση κελιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να βρείτε την επόμενη εμφάνιση συγχωνευμένο κελί, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου.

   Το Excel επιλέγει το επόμενο συγχωνευμένο κελί στο φύλλο εργασίας.

  • Για να βρείτε όλα τα συγχωνευμένα κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση όλων.

   Το Excel εμφανίζει μια λίστα με όλα τα συγχωνευμένα κελιά στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση. Όταν επιλέγετε ένα συγχωνευμένο κελί σε αυτήν τη λίστα, το Excel επιλέγει αυτό το συγχωνευμένο κελί στο φύλλο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Γνωρίζατε ότι...

Εάν δεν έχετε μια συνδρομή στο Office 365 ή την πιο πρόσφατη έκδοση του Office, μπορείτε να το δοκιμάσετε τώρα:

Δοκιμάστε το Office 365 ή την τελευταία έκδοση του Excel

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Excel και τα πλήκτρα λειτουργίας

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×