Συγχώνευση και κατάργηση συγχώνευσης κελιών

Δεν μπορείτε να διαιρέσετε ένα μεμονωμένο κελί, αλλά μπορείτε να το κάνετε να εμφανίζεται σαν να έχει διαιρεθεί συγχωνεύοντας τα κελιά που βρίσκονται επάνω από αυτό. Για παράδειγμα, θέλετε να διαιρέσετε το κελί A2 σε τρία κελιά που θα εμφανίζονται, το ένα δίπλα στο άλλο, κάτω από το κελί A1 (θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κελί A1 ως επικεφαλίδα). Δεν είναι δυνατή η διαίρεση του κελιού A2, αλλά μπορείτε να πετύχετε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα συγχωνεύοντας τα κελιά A1, B1 και C1 σε ένα ενιαίο κελί. Στη συνέχεια, εισάγετε τα δεδομένα σας στα κελιά A2, B2 και C2. Αυτά τα τρία κελιά εμφανίζονται σαν να είναι διαιρεμένα κάτω από ένα μεγαλύτερο κελί (A1) που λειτουργεί ως επικεφαλίδα.

Όταν συγχωνεύετε δύο ή περισσότερα συνεχόμενα οριζόντια ή κατακόρυφα κελιά, τα κελιά μετατρέπονται σε ένα μεγαλύτερο κελί που εμφανίζεται σε πολλές στήλες ή γραμμές. Στο παρακάτω παράδειγμα, με την εντολή Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο το κείμενο στο συγχωνευμένο κελί στοιχίζεται στο κέντρο.

Κείμενο μέσα σε συγχωνευμένο κελί

Σημαντικό:  Όταν συγχωνεύετε πολλά κελιά, τα περιεχόμενα ενός κελιού μόνο (του κελιού επάνω αριστερά για τις γλώσσες που διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά ή του κελιού επάνω δεξιά για τις γλώσσες που διαβάζονται από δεξιά προς τα αριστερά) εμφανίζονται στο συγχωνευμένο κελί. Τα περιεχόμενα των άλλων κελιών που συγχωνεύετε διαγράφονται.

Μετά τη συγχώνευση των κελιών, μπορείτε να διαιρέσετε ένα συγχωνευμένο κελί σε ξεχωριστά κελιά πάλι. Αν δεν θυμάστε πού έχετε συγχωνεύσει κελιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εύρεση για να εντοπίσετε γρήγορα τα συγχωνευμένα κελιά.

Σημείωση:  Δεν μπορείτε να διαιρέσετε ένα μη συγχωνευμένο κελί. Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαιρέσετε τα περιεχόμενα ενός μη συγχωνευμένου κελιού σε πολλά κελιά, ανατρέξτε στο θέμα Κατανομή των περιεχομένων ενός κελιού σε συνεχόμενες στήλες.

Τι θέλετε να κάνετε;

Συγχώνευση διπλανών κελιών

Διαίρεση ενός συγχωνευμένου κελιού

Εύρεση συγχωνευμένων κελιών

Συγχώνευση διπλανών κελιών

 1. Επιλέξτε τα δύο ή περισσότερα κελιά που θέλετε να συγχωνεύσετε.

  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίσετε στο συγχωνευμένο κελί περιέχονται στο επάνω αριστερό κελί της επιλεγμένης περιοχής. Μόνο τα δεδομένα του κελιού επάνω αριστερά θα παραμείνουν στο συγχωνευμένο κελί. Τα δεδομένα σε όλα τα άλλα κελιά της επιλεγμένης περιοχής θα διαγραφούν. Αντιγράψτε τυχόν άλλα δεδομένα που χρειάζεστε σε άλλη θέση στο φύλλο εργασίας πριν από την συγχώνευση.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στοίχιση, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Τα κελιά θα συγχωνευτούν σε μια γραμμή ή στήλη και το περιεχόμενο του κελιού θα τοποθετηθεί στο κέντρο του συγχωνευμένου κελιού. Για να συγχωνεύσετε κελιά χωρίς κεντράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην εντολή Σύγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο και στη συνέχεια κάντε κλικ στις επιλογές Συγχώνευση κατά πλάτος ή Συγχώνευση κελιών.

  Σημείωση: Αν δεν είναι διαθέσιμο το κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο, τα επιλεγμένα κελιά μπορεί να είναι σε κατάσταση επεξεργασίας, ή τα κελιά μπορεί να βρίσκονται μέσα σε πίνακα του Excel. Για να ακυρώσετε την κατάσταση επεξεργασίας, πιέστε το πλήκτρο Enter. Δεν μπορείτε να κάνετε συγχώνευση κελιών που βρίσκονται σε έναν πίνακα του Excel.

 3. Για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου στο συγχωνευμένο κελί, επιλέξτε το κελί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα κουμπιά στοίχισης στην ομάδα Στοίχιση στην Κεντρική καρτέλα.

  Σημείωση: 

 4. Οι αναφορές τύπων σε άλλα κελιά προσαρμόζονται αυτόματα έτσι ώστε να χρησιμοποιούν την αναφορά κελιού του συγχωνευμένου κελιού.

 5. Επειδή για την ταξινόμηση απαιτείται όλα τα κελιά που θα ταξινομηθούν να έχουν το ίδιο μέγεθος, δεν μπορείτε να ταξινομήσετε μια περιοχή που περιέχει ένα συνδυασμό συγχωνευμένων και μη συγχωνευμένων κελιών.

Αρχή της σελίδας

Διαίρεση ενός συγχωνευμένου κελιού

Για να διαιρέσετε ένα συγχωνευμένο κελί, πρέπει πρώτα να το επιλέξετε.

 1. Επιλέξτε το κελί του οποίου τη συγχώνευση θέλετε να αναιρέσετε.

  Όταν επιλέγετε ένα συγχωνευμένο κελί, το κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο εμφανίζεται Εικόνα κουμπιού επίσης επιλεγμένο στην ομάδα Στοίχιση στην Κεντρική καρτέλα.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Για να διαιρέσετε το συγχωνευμένο κελί, κάντε κλικ στο κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο Εικόνα κουμπιού ή κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναίρεση συγχώνευσης κελιών.

  Συμβουλή:  Αμέσως μετά τη συγχώνευση κελιών, μπορείτε επίσης να αναιρέσετε τη συγχώνευσή τους κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναίρεση στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Z.

  Το περιεχόμενο του συγχωνευμένου κελιού θα εμφανιστεί στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής των διαιρεμένων κελιών.

Αρχή της σελίδας

Εύρεση συγχωνευμένων κελιών

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση και επιλογή.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση.

 3. Στην καρτέλα Εύρεση, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μορφή.

 4. Στην καρτέλα Στοίχιση, στην περιοχή Έλεγχος κειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συγχώνευση κελιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

 6. Για να βρείτε την επόμενη εμφάνιση ενός συγχωνευμένου κελιού, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου.

Το Excel επιλέγει το επόμενο συγχωνευμένο κελί του φύλλου εργασίας.

 • Για να βρείτε όλα τα συγχωνευμένα κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση όλων.

Το Excel εμφανίζει μια λίστα με όλα τα συγχωνευμένα κελιά στην κάτω ενότητα του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση. Όταν επιλέξετε ένα συγχωνευμένο κελί από αυτήν τη λίστα, το Excel επιλέγει το συγκεκριμένο κελί στο φύλλο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×