Στόχος: Σχεδιασμός για ποιότητα

Πριν ξεκινήσει ένα έργο, πρέπει να εντοπίσετε τα πρότυπα ποιότητα που είναι απαραίτητα για να ολοκληρώσετε τους στόχους του έργου. Αφού καθορίσετε τα πρότυπα ποιότητας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πεδίο εφαρμογής, τους πόροι και το χρονοδιάγραμμα όπως είναι απαραίτητο για να επιτύχετε την ποιότητα που θέλετε.

Συμβουλή: Αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος μιας σειράς άρθρων στο Χάρτη Έργου (Στα Αγγλικά) που περιγράφουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διαχείρισης έργου. Ονομάζουμε αυτές τις δραστηριότητες "στόχους", επειδή οργανώνονται γύρω από τον κύκλο ζωής της διαχείρισης έργου: Εκπόνηση σχεδίου, παρακολούθηση και διαχείριση έργου και, τέλος, κλείσιμο του έργου.

Προηγούμενος στόχος  |  Επόμενος στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο Χάρτη Έργου (Στα Αγγλικά)

Στόχος χρήστη για ποιότητα

Αριθμός 1  Αναγνώριση των κατάλληλων προτύπων ποιότητας     Ίσως θελήσετε να συμπεριλάβετε στο έργο τους δείκτες για τον καθορισμό της επιτυχούς υλοποίησης ή του αποτελέσματος του έργου. Τα πρότυπα ποιότητας που ακολουθείτε πρέπει να βοηθήσουν την ομάδα ώστε να εκπληρώσει όλους τους στόχους του έργου, καθώς και αποτρέψει δαπανηρά σφάλματα.

 Περισσότερα . . .

Ένα πρότυπο ποιότητας αποτελεί δείκτη για να καθορίζετε την επιτυχημένη υλοποίηση ή το αποτέλεσμα ενός έργου.

Τα πρότυπα ποιότητας που ακολουθείτε πρέπει να βοηθούν την ομάδα ώστε να εκπληρώσει όλους τους στόχους του έργου, καθώς και να αποτρέπει δαπανηρά σφάλματα, να παρέχει τους πόροι που είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση του έργου, να τηρεί τους στόχους χρονοδιάγραμμα του έργου, να βελτιώνει την παραγωγικότητα και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πελάτη.

Τα πρότυπα ποιότητας που μπορείτε να εφαρμόσετε σε ένα έργο περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Την πολιτική ποιότητας του οργανισμού σας    Μια πολιτική ποιότητας εκφράζει τη δέσμευση του οργανισμού στην ποιότητα. Περιγράφει την προσπάθεια ποιότητας που περιμένει ένας οργανισμός από τους εργαζόμενους. Εάν ο οργανισμός σας δεν διαθέτει πολιτική ποιότητας, μπορείτε να τη δημιουργήσετε για το έργο.

  • Μια αναλυτική περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχεται από το έργο    Μια καλά οργανωμένη, ολοκληρωμένη περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας παρέχει ένα πρότυπο για εφαρμογή, καθώς και ένα σημείο αναφοράς για σύγκριση με κάτι που επιτεύχθηκε ήδη.

  • Πρότυπα που αφορούν το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται από το έργο    Κλαδικά πρότυπα υπάρχουν για πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν κατασκευάζετε αυτοκίνητα, πρέπει να τηρείτε τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ορίζονται από τη βιομηχανία και την κυβέρνηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα που αφορούν το έργο σας και βεβαιωθείτε ότι η ομάδα σας τα ακολουθεί.

  • Δήλωση παραδοτέων του έργου    Τα παραδοτέο έργου είναι τα εμφανή, απτά αποτελέσματα που παρέχετε στους πελάτες. Πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη. Η δήλωση παραδοτέων περιλαμβάνει τον τύπο, τον αριθμό και την ποιότητα των στοιχείων που έχουν συμφωνηθεί για παράδοση από την ομάδα έργου.

    Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία και διαχείριση παραδοτέων έργου.

Πρέπει να συμπεριλάβετε πρότυπα ποιότητας στη διαδικασία σχεδιασμού του έργου, επειδή αυτά τα πρότυπα μπορεί να επηρεάσουν σημαντικές πτυχές του έργου, όπως το κόστος και το χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, για να επιτύχετε την επιθυμητή ποιότητα του προϊόντος, ίσως χρειαστεί να προσλάβετε ακριβοπληρωμένους ειδικούς ή να προσθέσετε περισσότερο χρόνο για δοκιμές στο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε πιο σύνθετες διαδικασίες στην αναζήτηση του οργανισμού για την πολυπόθητη ποιότητα χρησιμοποιώντας πρακτικές Six Sigma. Το Six Sigma είναι μια δυναμική, συστημική προσέγγιση για βελτίωση των διαδικασιών, ώστε τα πράγματα να γίνονται καλύτερα, πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε πτυχή της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, των ανθρώπινων πόρων, της καταχώρησης παραγγελιών, ακόμα και της τεχνικής υποστήριξης.

Αριθμός 2  Πώς η ποιότητα επηρεάζει το αντικείμενο     Για να προσαρμόσετε το σχέδιο του έργου ώστε να πληροί τους στόχους ποιότητας, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε στάδια για δοκιμές και έγκριση.

 Περισσότερα . . .

Όταν εξετάζετε τις επιπτώσεις της ποιότητας στο αντικείμενο του έργου, εξετάστε τα εξής:

  • Σκεφτείτε τον αντίκτυπο του αντικειμένου στην ποιότητα     Ίσως χρειαστεί να περιορίσετε το αντικείμενο ώστε να ανταποκρίνεται σε μια ημερομηνία ολοκλήρωσης ή τον προϋπολογισμός. Επίσης, αφού καταρτίσετε το σχέδιο του έργου, ίσως καταλήξετε με περισσότερο χρόνο ή χρήματα από ότι περιμένατε. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε το αντικείμενο του έργου. Όταν αποφασίσετε εάν και πώς θα αλλάξετε το αντικείμενο του έργου, λάβετε υπόψη ότι η ποιότητα και το αντικείμενο συσχετίζονται άμεσα. Εάν περιορίσετε το αντικείμενο, ίσως χρειαστεί να αποδεχθείτε χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας. Εάν επεκτείνετε το αντικείμενο, ενδεχομένως να αυξήσετε την ποιότητα του έργου και του τελικού προϊόντος.

  • Αλλαγή του αντικειμένου των εργασιών     Όταν περιορίζετε το αντικείμενο, συνήθως αφαιρείτε μερικές εργασίες ή ελαττώνετε τη διάρκεια των εργασιών. Οι εργασίες που αφαιρείτε μπορείτε να είναι όσες δεν επηρεάζουν το παραδοτέο αλλά μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο ποιότητας που έχει αποφασιστεί για το παραδοτέο. Εάν ελαττώσετε τη διάρκεια ορισμένων εργασιών, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι πόροι δεν έχουν αρκετό χρόνο για εργασία με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Ομοίως, εάν έχετε περισσότερο χρόνο ή προϋπολογισμό από το αναμενόμενο, μπορείτε να προσθέσετε εργασία ή να αυξήσετε τη διάρκεια της εργασίας. Η προσθήκη εργασιών ή η αύξηση της διάρκειας εργασιών μπορεί να αυξήσει το επίπεδο ποιότητας για το έργο σας.

  • Αλλαγή της ποιότητας πόρων     Εάν προσπαθείτε να περιορίσετε το κόστος ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας, μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα πιο ακριβό πόροι με άλλον, λιγότερο ακριβό. Οι πιο ποιοτικοί πόροι, όπως ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός ή υλικά, συχνά είναι και πιο ακριβοί. Εάν τους αντικαταστήσετε μια άλλους, λιγότερο ακριβούς, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι επιβράδυνση της εργασίας, λιγότερες ικανότητες ή χαμηλότερη βαθμός υλικών. Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο, μπορείτε να αντικαταστήσετε λιγότερο ακριβούς πόρους με πιο ακριβούς. Εάν αυξήσετε την ποιότητα πόρων, μπορείτε να αυξήσετε το ποιοτικό επίπεδο του έργου σας.

Προηγούμενος στόχος  |  Επόμενος στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο Χάρτη Έργου (Στα Αγγλικά)

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×