Στοίχιση αντικειμένων

Μπορείτε να τακτοποιήσετε πλαίσια κειμένου, εικόνα, Αυτόματα Σχήματα και αντικείμενο σχεδίασης έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με μια γραμμή πλέγματος ή ένα εικόνασημάδι χάρακα. Μπορείτε, επίσης, να ευθυγραμμίσετε αντικείμενα που σχετίζονται μεταξύ τους, ώστε η τοποθέτησή τους να βασίζεται στη θέση ενός άλλου αντικειμένου, μιας ομάδας αντικειμένων ή των περιθωρίων.

Στοίχιση αντικειμένων σε μια γραμμή

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Στοίχιση ή κατανομή και μετά ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

  Συμβουλή

  Για να στοιχίσετε αντικείμενα στο κέντρο μιας σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

Στοίχιση ενός αντικειμένου με ένα άλλο αντικείμενο, γραμμή πλέγματος ή σημάδι του χάρακα

Με τις εντολές της δυνατότητας Συγκράτηση γίνεται ρύθμιση των αντικειμένων έτσι ώστε να λειτουργούν σαν μαγνήτες και να έλκουν τα διπλανά αντικείμενα.

 1. Στο μενού Τακτοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Συγκράτηση και μετά ενεργοποιήστε μια επιλογή.

 2. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε.

  Γύρω από το αντικείμενο θα εμφανιστούν λαβές επιλογής.

  Εικόνα από ένα τριαντάφυλλο που εμφανίζει την πράσινη λαβή περιστροφής

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο αντικείμενο μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης μετακίνησης Δείκτης μετακίνησης .

 4. Σύρετε το αντικείμενο μέχρι η άκρη του να συγκρατηθεί στον οδηγοί, στο αντικείμενο ή στο εικόνασημάδι χάρακα με βάση το οποίο θέλετε να γίνει η στοίχιση του αντικειμένου.

Σημείωση: 

 • Αν οι οδηγοί είναι κρυφοί, τα αντικείμενα θα συγκρατηθούν στους οδηγούς.

 • Αν έχετε ενεργοποιήσει όλες τις επιλογές συγκράτησης, ο Microsoft Publisher επιχειρεί πρώτα να συγκρατήσει τα αντικείμενα σε έναν κοντινό οδηγό. Αν δεν υπάρχει οδηγός, ο Publisher συγκρατεί τα αντικείμενα στο κοντινότερο αντικείμενο. Αν δεν υπάρχουν αντικείμενα, ο Publisher συγκρατεί τα αντικείμενα στο κοντινότερο σημάδι χάρακα.

Στοίχιση αντικειμένων με βάση το περιθώριο

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Στοίχιση ή κατανομή και μετά κάντε κλικ στην εντολή Σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων Button image .

 3. Ενεργοποιήστε μια άλλη επιλογή για τη Στοίχιση ή κατανομή.

  Συμβουλή

  Για να στοιχίσετε αντικείμενα στο κέντρο μιας σελίδας, κάντε τις επιλογές Σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων και Στοίχιση στο κέντρο.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×