Στοίχιση ή κατανομή αντικειμένων

Μπορείτε να κάνετε στοίχιση ή κατανομή αντικειμένων μεταξύ τους ή σε σχέση με τους οδηγοί περιθωρίων.

Στοίχιση ή κατανομή αντικειμένων μεταξύ τους

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ σε όλα τα αντικείμενα, τα οποία θέλετε να ευθυγραμμίσετε.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στοίχιση ή κατανομή και μετά κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Στοίχιση αριστερά, για να ευθυγραμμίσετε τα αριστερά περιγράμματα των αντικειμένων.

  • Στοίχιση στο κέντρο, για να ευθυγραμμίσετε κάθετα τα κέντρα των αντικειμένων.

  • Στοίχιση δεξιά, για να ευθυγραμμίσετε τα δεξιά περιγράμματα των αντικειμένων.

  • Στοίχιση επάνω, για να ευθυγραμμίσετε τα επάνω περιγράμματα των αντικειμένων.

  • Στοίχιση στο μέσο, για να ευθυγραμμίσετε τα μέσα των αντικειμένων οριζοντίως.

  • Στοίχιση κάτω, για να ευθυγραμμίσετε τα κάτω περιγράμματα των αντικειμένων.

  • Οριζόντια κατανομή, για να τακτοποιηθούν οριζοντίως τα αντικείμενα σε ίσες αποστάσεις.

  • Κατακόρυφη κατανομή, για να τακτοποιηθούν καθέτως τα αντικείμενα σε ίσες αποστάσεις.

Στοίχιση ή κατανομή αντικειμένων σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ σε όλα τα αντικείμενα, τα οποία θέλετε να ευθυγραμμίσετε.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στοίχιση ή κατανομή και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων.

 3. Στο μενού Τακτοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στοίχιση ή κατανομή και μετά κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Στοίχιση αριστερά, για να ευθυγραμμίσετε το αριστερό περίγραμμα κάθε αντικειμένου με τον οδηγό του αριστερού περιθωρίου.

  • Στοίχιση στο κέντρο, για να ευθυγραμμίσετε το κέντρο κάθε αντικειμένου καθέτως προς το κέντρο των οδηγών περιθωρίου.

  • Στοίχιση δεξιά, για να ευθυγραμμίσετε το δεξιό περίγραμμα κάθε αντικειμένου με τον οδηγό του δεξιού περιθωρίου.

  • Στοίχιση επάνω, για να ευθυγραμμίσετε το επάνω περίγραμμα κάθε αντικειμένου με τον οδηγό του επάνω περιθωρίου.

  • Στοίχιση στο μέσο, για να ευθυγραμμίσετε το μέσο κάθε αντικειμένου οριζοντίως προς το κέντρο των οδηγών περιθωρίων.

  • Στοίχιση κάτω, για να ευθυγραμμίσετε τα κάτω περιγράμματα των αντικειμένων με τον οδηγό του κάτω περιθωρίου.

  • Οριζόντια κατανομή, για να τακτοποιηθούν τα αντικείμενα οριζοντίως και σε ίσες αποστάσεις σε σχέση με τους οδηγούς του δεξιού και του αριστερού περιθωρίου.

  • Κατακόρυφη κατανομή, για να τακτοποιηθούν τα αντικείμενα καθέτως και σε ίσες αποστάσεις σε σχέση με τους οδηγούς του επάνω και του κάτω περιθωρίου.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×