Σελίδα ιδιοτήτων αναζήτησης

(Μόνο στον Microsoft SQL Server 2000). Αυτή η σελίδα ιδιοτήτων περιέχει ένα σύνολο ιδιοτήτων, το οποίο αναφέρεται στην αναζήτηση πεδίων. Αυτή η σελίδα αναζήτησης εφαρμόζεται σε πίνακες, προβολές και ενσωματωμένες συναρτήσεων.

Όνομα πίνακα

Εμφανίζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει το όνομα του πίνακα. Αν εργάζεστε σε διάγραμμα βάσης δεδομένων και είναι επιλεγμένοι περισσότεροι από ένας πίνακες, είναι ορατό μόνο το όνομα του πρώτου πίνακα.

Όνομα αντικειμένου

Εμφανίζεται μόνο εάν εργάζεστε σε προβολή ή ενσωματωμένη συνάρτηση. Εμφανίζει το όνομα της προβολής ή της συνάρτησης. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή την ιδιότητα.

Όνομα στήλης

Αν εργάζεστε σε πίνακα, εμφανίζει το όνομα μιας στήλης του πίνακα. Αν εργάζεστε σε προβολή ή ενσωματωμένη συνάρτηση, εμφανίζει το όνομα μιας στήλης εξόδου για αυτήν την προβολή ή τη συνάρτηση. Για να ελέγξετε τις ιδιότητες αναζήτησης για μια διαφορετική στήλη, επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Εμφάνιση στοιχείου ελέγχου

Εμφανίζει το προεπιλεγμένο στοιχείο ελέγχου προκειμένου, όταν συμπεριλαμβάνεται σε μια φόρμα, να εμφανίζονται τιμές για αυτήν τη στήλη.

Τύπος προέλευσης γραμμής

Λειτουργεί μαζί με την ιδιότητα RowSource (Προέλευσης σειράς). Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα, για να προσδιορίσετε τον τύπο της προέλευσης γραμμής (πίνακας/ερώτημα, λίστα τιμών, λίστα πεδίων ή συνάρτηση Visual Basic) και, στη συνέχεια, προσδιορίστε την πραγματική προέλευση γραμμής στην ιδιότητα RowSource.

Προέλευσης γραμμής

Αν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει ρυθμιστεί στην τιμή "Πίνακας/Ερώτημα", εμφανίζεται το όνομα του πίνακα, του ερωτήματος ή της πρότασης SQL. Παρόλο που οι αποθηκευμένες ιδιότητες δεν εμφανίζονται, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα μιας αποθηκευμένης διαδικασίας μίας πρότασης, η οποία δεν τροποποιεί δεδομένα.

Αν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει ρυθμιστεί στην τιμή "Λίστα τιμών", εμφανίζονται οι καταχωρίσεις της λίστας διαχωρισμένες με ελληνικό ερωτηματικό.

Αν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει ρυθμιστεί στην τιμή "Λίστα πεδίων", εμφανίζεται το όνομα του πίνακα ή του ερωτήματος.

Αν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει ρυθμιστεί στην τιμή "Όνομα συνάρτησης", η ιδιότητα Row Source είναι κενή.

Δεσμευμένη στήλη

Εμφανίζει τη δεσμευμένη στήλη στο υπογραμμισμένο πεδίο σε ένα πλαίσιο λίστας πολλαπλών δεσμευμένων στηλών, ή ένα σύνθετο πλαίσιο.

Πλήθος στηλών

Εμφανίζει το πλήθος των στηλών σε ένα πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο.

Πλάτη στηλών

Εμφανίζει το πλάτος κάθε στήλης, διαχωρισμένα με ερωτηματικά (;). Για να αποκρύψετε την εμφάνιση της δεσμευμένης στήλης, χρησιμοποιήστε ως τιμή πλάτους το μηδέν.

Γραμμές λίστας

Εμφανίζει το μέγιστο πλήθος γραμμών που θα εμφανίζονται στο τμήμα πλαισίου λίστας ενός σύνθετου πλαισίου.

Πλάτος

Εμφανίζει το πλάτος του τμήματος πλαισίου λίστας ενός σύνθετου πλαισίου.

Περιορισμός σε λίστα

Καθορίζει αν ένα σύνθετο πλαίσιο δέχεται την καταχώρηση οποιουδήποτε κείμενο ή μόνο κειμένου που συμφωνεί με μία από τις τιμές στη λίστα.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×