Ρυθμίσεις πεδίου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου για να ελέγξετε τις διάφορες ρυθμίσεις μορφοποίησης, εκτύπωσης, μερικού αθροίσματος και φιλτραρίσματος για ένα πεδία σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Όνομα προέλευσης    Εμφανίζει το όνομα του πεδίου στην προέλευση δεδομένων.

Προσαρμοσμένο όνομα    Εμφανίζει το τρέχον όνομα πεδίου σε αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή το όνομα της προέλευσης, εάν υπάρχει προσαρμοσμένο όνομα. Για να αλλάξετε το Προσαρμοσμένο όνομα, κάντε κλικ στο κείμενο στο πλαίσιο και επεξεργαστείτε το όνομα.

Διάταξη & Εκτύπωση

Ενότητα διάταξης

Εμφάνιση ετικετών στοιχείων σε μορφή διάρθρωσης    Κάντε κλικ για να εμφανίσετε στοιχεία πεδίων σε μορφή διάρθρωσης.

Εμφάνιση ετικετών από το επόμενο πεδίο στην ίδια στήλη (συμπυκνωμένη μορφή)    Επιλέξτε το ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ετικέτες από το επόμενο πεδίο στην ίδια στήλη ή σε συμπυκνωμένη μορφή. Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συμπυκνωμένη μορφή για το επιλεγμένο πεδίο. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν έχετε επιλέξει την επιλογή Εμφάνιση στοιχείων σε μορφή διάρθρωσης.

Εμφάνιση μερικών αθροισμάτων στο επάνω μέρος κάθε ομάδας    Επιλέξτε το ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε τα μερικά αθροίσματα στο επάνω μέρος της κάθε ομάδας. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν έχετε επιλέξει την επιλογή Εμφάνιση στοιχείων σε μορφή διάρθρωσης.

Εμφάνιση ετικετών στοιχείων σε μορφή πίνακα    Κάντε κλικ για να εμφανίσετε τα στοιχεία πεδίου σε μορφή πίνακα. Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει μόνο πεδία της περιοχής ετικετών γραμμής.

Εισαγωγή κενής γραμμής μετά από κάθε στοιχείο    Επιλέξτε το για να έχετε περισσότερο χώρο μεταξύ των στοιχείων, όπως των υποσυνόλων, εισάγοντας μια κενή γραμμή μετά από κάθε στοιχείο. Καταργήστε την επιλογή από αυτό το στοιχείο ελέγχου για να εμφανίσετε τα στοιχεία πεδίου χωρίς κενές γραμμές.

Σημείωση: Μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση χαρακτήρων και κελιών σε κενές γραμμές, αλλά δεν μπορείτε να εισαγάγετε σε αυτές δεδομένα.

Εμφάνιση στοιχείων χωρίς δεδομένα    Επιλέξτε το ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα στοιχεία που δεν περιέχουν δεδομένα.

Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι διαθέσιμο για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Ενότητα εκτύπωσης

Εισαγωγή αλλαγής σελίδας μετά από κάθε στοιχείο    Επιλέξτε το ή καταργήστε την επιλογή για την εισαγωγή ή όχι αλλαγής σελίδας μετά από κάθε στοιχείο κατά την εκτύπωση της αναφοράς συγκεντρωτικού πίνακα.

Μερικά αθροίσματα και φίλτρα

Ενότητα μερικών αθροισμάτων

Επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Αυτόματη Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση προεπιλογή για το πεδίο.

  • Καμιά Εμφανίζει το πεδίο χωρίς υποσύνολο.

  • Προσαρμοσμένο Ενεργοποιεί την επιλογή μίας από τις εξής συναρτήσεις ως υποσύνολο.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Sum

Το άθροισμα των τιμών. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη συνάρτηση για αριθμητικές τιμές.

Count

Το πλήθος των τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNTA. Η συνάρτηση Count είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τιμές που δεν είναι αριθμοί.

Average

Το μέσο όρο των τιμών.

Max

Την μεγαλύτερη τιμή.

Min

Τη μικρότερη τιμή.

Product

Το γινόμενο των τιμών.

Count Nums

Το πλήθος των αριθμητικών τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count Nums λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNT.

StDev

Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

StDevp

Την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

Var

Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

Varp

Τη διακύμανση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός αποτελεί το σύνολο των τιμών που πρέπει να συνοψισθούν.

  • Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η χρήση μιας προσαρμοσμένης συνάρτησης με μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Φιλτράρισμα ενότητας

Συμπερίληψη νέων στοιχείων σε ένα μη αυτόματο φίλτρο    Επιλέξτε το ή καταργήστε την επιλογή για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε τυχόν νέα στοιχεία από την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα με εφαρμοσμένο φίλτρο.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×