Ρυθμίσεις μετεγκατάστασης

Στο Windows SharePoint Services 3.0, είναι δυνατή η μετεγκατάσταση τοποθεσιών και τμημάτων τοποθεσιών όπως λίστες, στοιχεία λίστας, και φάκελοι σε άλλες τοποθεσίες Windows SharePoint Services 3.0. Αυτές οι άλλες τοποθεσίες είναι δυνατό να εκτελούνται στον ίδιο διακομιστή-πελάτη Web με την αρχική τοποθεσία, σε διαφορετικούς διακομιστές-πελάτες Web στο ίδιο σύμπλεγμα ή σε διακομιστές-πελάτες Web σε μια εντελώς διαφορετική ανάπτυξη του Windows SharePoint Services 3.0. Απαιτούνται διαφορετικά δικαιώματα για τις διάφορες μεθόδους μετεγκατάστασης τοποθεσιών.

Εάν είστε ο κάτοχος ή ο διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να εκτελέσετε κάποιες εργασίες μετεγκατάστασης. Οι άλλοι κάτοχοι και σχεδιαστές τοποθεσιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το άρθρο για να κατανοήσουν τη διαδικασία μετεγκατάστασης και να κάνουν καταχωρήσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση των τοποθεσιών τους. Για πληροφορίες σχετικά με τη μετεγκατάσταση για διαχειριστές διακομιστών, ανατρέξτε στη Βοήθεια της Κεντρικής διαχείρισης ή στις σελίδες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services στην τοποθεσία Web του Microsoft TechNet.

Μέθοδοι μετεγκατάστασης

Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 παρέχουν διαφορετικούς τρόπους για τη μετεγκατάσταση συλλογών τοποθεσιών, ή οποιουδήποτε συνδυασμού αντικειμένων μιας τοποθεσίας σε μια άλλη εφαρμογή Web του SharePoint η οποία επεκτείνεται με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0. Η μετεγκατάσταση εφαρμόζεται για τη μετακίνηση αντικειμένων μόνο από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0. Δεν είναι δυνατή η μετεγκατάσταση τοποθεσιών, περιεχομένου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου από προηγούμενες εκδόσεις των υπηρεσιών Windows SharePoint Services Windows SharePoint Services 3.0. Για πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνηση από μια έκδοση σε μια άλλη, δείτε το αρχείο Ρυθμίσεις αναβάθμισης.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει διαφορετικές μεθόδους για τη μετεγκατάσταση περιεχομένου.

Σημείωση: Η στήλη "Ελάχιστα δικαιώματα" στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζει τα δικαιώματα που απαιτούνται για κάθε μέθοδο μετεγκατάστασης. Αν δεν διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα, απευθυνθείτε στο αρμόδιο μέλος ομάδας προκειμένου να σας εκχωρήσει τα κατάλληλα δικαιώματα ή για να εκτελέσει τη μετεγκατάσταση για λογαριασμό σας.

Μέθοδος

Σχόλιο

Ελάχιστα δικαιώματα

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες αντιγράφων ασφαλείας –o και –o επαναφοράς του εργαλείου γραμμής εντολών stsadm.exe

Είναι η πλέον κατάλληλη επιλογή για τη μετεγκατάσταση μια ολόκληρης συλλογής τοποθεσιών, δεδομένου ότι είναι η μοναδική μέθοδος με την οποία μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση ροών εργασίας, ειδοποιήσεων, και μετα-δεδομένων στο επίπεδο της συλλογής τοποθεσιών.

Μέλος της τοπικής ομάδας διαχειριστών και μέλη της ομάδας διαχειριστών συμπλέγματος στο επίπεδο Κεντρικής διαχείρισης

Χρησιμοποιήστε τις συνδέσεις Εκτέλεση αντιγράφου ασφαλείας και Επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας στη σελίδα "Λειτουργίες" της Κεντρικής διαχείρισης.

Πρόκειται για τον ευκολότερο τρόπο μετεγκατάστασης μεμονωμένων τοποθεσιών.

Μέλος της ομάδας διαχειριστών συμπλέγματος στο επίπεδο Κεντρικής διαχείρισης

Χρησιμοποιήστε το μοντέλο αντικειμένου των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.

Πρόκειται για μια νέα και την πλέον ευέλικτη μέθοδο των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα API (περιβάλλοντα προγραμματισμού εφαρμογών) μετεγκατάστασης προκειμένου να εκτελέσετε μετεγκατάσταση τοποθεσιών και ενός οποιουδήποτε συνδυασμού αντικειμένων κάτω από το επίπεδο της τοποθεσίας.

Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών με κατάλληλα δικαιώματα για την ανάγνωση αντικειμένων τα οποία έχουν μετεγκατασταθεί και με δικαιώματα αλλαγής αντικειμένων στην τοποθεσία στην οποία γίνεται η μετεγκατάσταση

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ιστοσελίδων συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Είναι δυνατή μόνο η μετεγκατάσταση ολόκληρων τοποθεσιών Web. Να έχετε υπόψη σας ότι τα GUID (Globally Unique Identifiers) δεν μετεγκαθίστανται για οποιαδήποτε αντικείμενα, που σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα που μετεγκαθίστανται δεν θα είναι καθολικά μοναδικά.

Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών με κατάλληλα δικαιώματα για την ανάγνωση αντικειμένων τα οποία έχουν μετεγκατασταθεί και με δικαιώματα αλλαγής αντικειμένων στην τοποθεσία στην οποία γίνεται η μετεγκατάσταση

Διαδικασία μετεγκατάστασης (μοντέλο αντικειμένου)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο αντικειμένου των υπηρεσιών Windows SharePoint Services για τη μετεγκατάσταση αντικειμένων εντός του ίδιου διακομιστή Web, σε διακομιστές Web στο ίδιο σύμπλεγμα διακομιστών, ή σε συμπλέγματα διακομιστών. Η ενότητα αυτή περιγράφει ένα κοινό σενάριο που αφορά τη χρήση του μοντέλου αντικειμένου για τη μετεγκατάσταση τοποθεσιών και άλλων αντικειμένων από έναν διακομιστή δοκιμής σε έναν διακομιστή παραγωγής. Η χρήση του μοντέλου αντικειμένου θα πρέπει να γίνεται από έναν διαχειριστή διακομιστή τόσο στο διακομιστή δοκιμής όσο και στο διακομιστή παραγωγής. Ωστόσο, η κατανόηση αυτού του σεναρίου μετεγκατάστασης σε υψηλό επίπεδο ενδέχεται να είναι χρήσιμη για ιδιοκτήτες τοποθεσίας προκειμένου να μπορέσουν να συνεργαστούν με το άτομο που εκτελεί τη μετεγκατάσταση. Σε αυτό το σενάριο, όπως φαίνεται στην ακόλουθη απεικόνιση, ο διακομιστής δοκιμής χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τον έλεγχο των αλλαγών που γίνονται στις τοποθεσίες SharePoint μιας εταιρίας. Μετά τον έλεγχο των αλλαγών, οι αλλαγές αυτές μετεγκαθίστανται στο διακομιστή παραγωγής, από όπου οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην τοποθεσία.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο αντικειμένου για τη μετεγκατάσταση τοποθεσιών και άλλων αντικειμένων από το διακομιστή δοκιμής στο διακομιστή παραγωγής, θα πρέπει να διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα (παρατίθενται στο παραπάνω πίνακα) τόσο για το διακομιστή δοκιμής όσο και για το διακομιστή παραγωγής. Αν δεν διαθέτετε τα ελάχιστα απαραίτητα δικαιώματα, ζητήστε από το διαχειριστή του διακομιστή σας να σας εκχωρήσει τα απαραίτητα δικαιώματα ή να εκτελέσει τη μετεγκατάσταση για λογαριασμό σας.

Μετεγκατάσταση ροής εργασίας με χρήση του PRIME.

1. Ο διαχειριστής διακομιστή, αφού συνδεθεί στο διακομιστή δοκιμής γράφει και εκτελεί μια δέσμη ενεργειών με την οποία επιτυγχάνεται πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου που εκτελείται στο διακομιστή δοκιμής. Η δέσμη ενεργειών που εκτελείται στο διακομιστή δοκιμής δημιουργεί το πακέτο μετεγκατάστασης με μορφή ενός αρχείου .cab σε ένα κοινόχρηστο κατάλογο αρχείων.

Σημείωση: Το άτομο που δημιουργεί αυτό το αρχείο .cab θα πρέπει να διαθέτει δικαιώματα εγγραφής και το άτομο που εισαγάγει το αρχείο .cab θα πρέπει να έχει δικαιώματα ανάγνωσης σε αυτόν τον κοινόχρηστο κατάλογο αρχείων.

2. Ο διαχειριστής διακομιστή συνδέεται στο διακομιστή παραγωγής και χρησιμοποιεί τα API για την ανάπτυξη του πακέτου μετεγκατάστασης στο διακομιστή παραγωγής.

Μετά τη μετεγκατάσταση του πακέτου στο διακομιστή παραγωγής, ο διαχειριστής διακομιστή επιβεβαιώνει ότι η μετεγκατάσταση της τοποθεσίας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Αυτή η επιβεβαίωση περιλαμβάνει έλεγχο των συνδέσεων, επαλήθευση των ρυθμίσεων ασφαλείας, και της λειτουργικότητας των Τμημάτων Web.

Επειδή το μοντέλο αντικειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή οποιουδήποτε συνδυασμού αντικειμένων θέλετε, από το επίπεδο τοποθεσίας και κάτω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετεγκατάσταση μόνο των στοιχείων τα οποία έχουν αλλάξει στο διακομιστή προέλευσης.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×