Ρυθμίσεις αναβάθμισης

Μόνο οι διαχειριστές διακομιστή (μέλη της τοπικής ομάδας διαχειριστών των διακομιστών Web ή μέλη της ομάδας Διαχειριστών συμπλέγματος στην Κεντρική διαχείριση) έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αναβάθμιση από τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0. Ωστόσο, η διαδικασία αναβάθμισης αφορά επίσης τους ιδιοκτήτες και τους σχεδιαστές τοποθεσίας. Αυτό το θέμα παρέχει πληροφορίες που βοηθούν τους σχεδιαστές και του ιδιοκτήτες τοποθεσίας να κατανοήσουν τι είναι μια αναβάθμιση, τους τύπους αναβάθμισης που υπάρχουν, καθώς και πώς μπορούν και αυτοί να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία αναβάθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0, ανατρέξτε στις σελίδες Βοήθειας Κεντρικής διαχείρισης και στις σελίδες των υπηρεσιώνWindows SharePoint Services στην τοποθεσία του Microsoft TechNet στο Web.

Επισκόπηση αναβάθμισης

Κατά τη διάρκεια μιας αναβάθμισης, η δομή και τα δεδομένα μιας τοποθεσίας Web διατηρούνται, και οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 εκτελούν τις ακόλουθες αλλαγές:

 • Αναβαθμίζουν την τεχνολογία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services στην τελευταία έκδοση

 • Αναβαθμίζουν τα δεδομένα στη διάταξη της βάσης δεδομένων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0

 • Ενημερώνουν τα δικαιώματα χρήστη, τις ομάδες τοποθεσιών και τις διατοποθεσιακές ομάδες με τα δικαιώματα χρήστη, τα επίπεδα δικαιωμάτων και τις ομάδες του SharePoint των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0.

 • Αναβαθμίζουν τις προσαρμογές Τμημάτων Web, αν χρειάζεται

 • Αναβαθμίζουν τις προσαρμογές τοποθεσιών που έχουν γίνει με ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web το οποίο είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, αν χρειάζεται.

  Σημείωση: Η απόφαση για τη διατήρηση ή την απόρριψη των προσαρμογών των Τμημάτων Web και των προσαρμογών τοποθεσίας λαμβάνεται μόνο κατά τη διάρκεια των σταδιακών αναβαθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους αναβάθμισης, δείτε την ενότητα Επιλογές αναβάθμισης.

Σημείωση: Η απευθείας αναβάθμιση από τις υπηρεσίες SharePoint Team Services της Microsoft στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 δεν είναι δυνατή. Για να κάνετε αναβάθμιση από τις υπηρεσίες SharePoint Team Services, θα πρέπει πρώτα να αναβαθμίσετε στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 2.0 και στη συνέχεια να αναβαθμίσετε στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0.

Επιλογές αναβάθμισης

Ο οδηγός εγκατάστασης των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0 παρέχει δύο τύπους αναβάθμισης: άμεση και σταδιακή αναβάθμιση. Μια άμεση αναβάθμιση χρησιμοποιείται για να αναβαθμίσει όλες τις τοποθεσίες SharePoint ταυτόχρονα. Είναι η πλέον κατάλληλη επιλογή για αναπτύξεις μεμονωμένου διακομιστή ή μικρού όγκου. Μια σταδιακή αναβάθμιση επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας αναβάθμισης μέσω της ταυτόχρονης αναβάθμισης μίας ή περισσοτέρων συλλογών τοποθεσιών. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα προκειμένου να παρέχετε σχόλια στο διαχειριστή του διακομιστή σας σχετικά με τον πιο κατάλληλο τύπο αναβάθμισης για τις δικές σας τοποθεσίες.

Συμβουλή: Για μεγαλύτερες αναπτύξεις των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0 η σταδιακή αναβάθμιση είναι η καλύτερη επιλογή επειδή επιτρέπει στο διαχειριστή να εκτελεί την αναβάθμιση με τρόπο τέτοιο ώστε να ελέγχει πόσες συλλογές τοποθεσιών θα αναβαθμίζονται κάθε φορά. Έτσι, καθίσταται δυνατή η σταδιακή αναβάθμιση μεγάλων αναπτύξεων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 σε διάρκεια αρκετών εβδομάδων, ενώ συνεχίζουν να φιλοξενούν τις τοποθεσίες προηγούμενης έκδοσης. Αυτό είναι δυνατό επειδή μπορείτε να συνεχίσετε να φιλοξενείτε τις τοποθεσίες οι οποίες δεν έχουν ακόμα αναβαθμιστεί στον ίδιο διακομιστή στον οποίο βρίσκονται οι αναβαθμισμένες τοποθεσίες.

Σε μια άμεση αναβάθμιση:

 • Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services 2.0 αντικαθίστανται από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 και οι βάσεις δεδομένων περιεχομένου αλλάζουν. Αυτό σημαίνει ότι μια άμεση αναβάθμιση είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία, και δεν έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση.

 • Μετά την αναβάθμιση, δεν είναι δυνατή η προβολή των αρχικών τοποθεσιών των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0.

 • Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, καμία τοποθεσία δεν είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες της τοποθεσίας.

 • Οι επισκέπτες της τοποθεσίας συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις ίδιες διευθύνσεις URL μετά την αναβάθμιση.

Σε μια σταδιακή αναβάθμιση:

 • Καθώς αναβαθμίζεται η κάθε ομάδα των συλλογών τοποθεσιών , τα δεδομένα των ομάδων αντιγράφονται από την αρχική βάση δεδομένων σε μια νέα βάση δεδομένων πριν τα δεδομένα αναβαθμιστούν στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0. Τα αρχικά δεδομένα των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 διατηρούνται στην αρχική βάση δεδομένων μέχρι να διαγραφούν ρητά από το διαχειριστή του διακομιστή. Η επαναφορά των αναβαθμισμένων τοποθεσιών στην προηγούμενη έκδοση, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, είναι ως εκ τούτου μια εύκολη διαδικασία.

 • Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης όλες οι τοποθεσίες είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες της τοποθεσίας.

 • Η διαδικασία αναβάθμισης ανακατευθύνει τις αρχικές διευθύνσεις URL στην αναβαθμισμένη έκδοση των τοποθεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις ίδιες διευθύνσεις URL που χρησιμοποιούσαν πριν την αναβάθμιση.

  Σημείωση: Οι διευθύνσεις URL που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην τοποθεσία SharePoint συνεχίζουν να λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης. Ωστόσο, επειδή κατά τη διάρκεια της σταδιακής αναβάθμισης γίνεται αντιστοίχιση των διευθύνσεων URL, οι χρήστες ενδέχεται να παρατηρήσουν ότι η αρχική διεύθυνση URL άλλαξε.

Διαδικασία αναβάθμισης

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας αναβάθμισης πραγματοποιείται στο επίπεδο του διακομιστή. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης και ο σχεδιαστής της τοποθεσίας μπορούν να παρέχουν δεδομένα εισόδου για τη διαδικασία στα ακόλουθα δύο στάδια:

 • Αφού ο διαχειριστής του διακομιστή εκτελέσει το εργαλείο προκαταρκτικής σάρωσης και πριν από την εκτέλεση της αναβάθμισης

 • Μετά την εκτέλεση της αναβάθμισης

Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν το υψηλότερο επίπεδο ροής εργασίας για τη διαδικασία αναβάθμισης, όπως ισχύει για το σχεδιαστή και τον κάτοχο της τοποθεσίας.

 1. Ο διαχειριστής του διακομιστή διενεργεί προκαταρκτικό έλεγχο σε όλους τους διακομιστές Web, ελέγχει τα αρχεία καταγραφής και είτε διορθώνει θέματα που περιγράφονται στα αρχεία καταγραφής είτε προωθεί αυτά τα θέματα στον αρμόδιο σχεδιαστή ή κάτοχο τοποθεσίας που θα πρέπει ενδεχομένως να τα λάβουν υπόψη τους πριν από την αναβάθμιση. Για παράδειγμα:

  • Ενδέχεται τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web μετά την αναβάθμιση να χρειαστούν εκ νέου ανάπτυξη.

  • Είναι ευκολότερο να δημιουργήσετε από την αρχή προσαρμοσμένα Τμήματα Web τα οποία έχουν δομηθεί στο Microsoft ASP.NET 1.1 και στα οποία έχει γίνει απόκρυψη πριν από την αναβάθμιση, παρά να επιχειρήσετε να τα αναπτύξετε εκ νέου μετά την αναβάθμιση.

 2. Οι ιδιοκτήτες τοποθεσίας επαληθεύουν οποιεσδήποτε προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένων προτύπων τοποθεσίας και αλλαγών σε αρχεία πυρήνα .aspx που υπάρχουν στις τοποθεσίες τους, και στη συνέχεια σημειώνουν τα αποτελέσματα.

 3. Οι κάτοχοι τοποθεσιών πρέπει να σημειώνουν το θέμα που συσχετίζεται τη δεδομένη στιγμή με την κάθε τοποθεσία, ώστε να μπορούν να το εφαρμόσουν εκ νέου μετά από την αναβάθμιση.

  Σημείωση: Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 δεν παρέχουν τα ίδια θέματα με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 2.0. Εάν θέλετε το θέμα σας να εμφανίζεται το ίδιο μετά από την αναβάθμιση, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο θέμα με τα χρώματα, τις γραμματοσειρές και τα στοιχεία που θέλετε να διατηρήσετε.

 4. Οι ιδιοκτήτες τοποθεσίας ενημερώνουν τους επισκέπτες της τοποθεσίας για αναμενόμενους χρόνους εκτός λειτουργίας.

 5. Μετά από την αναβάθμιση κάθε συλλογής τοποθεσιών, ο διαχειριστής του διακομιστή ειδοποιεί τον κατάλληλο σχεδιαστή και κάτοχο τοποθεσίας και αναφέρει αν η τοποθεσία ή οι τοποθεσίες του αναβαθμίστηκαν επιτυχώς και αν προέκυψαν ζητήματα τα οποία χρειάζονται την προσοχή τους.

  Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως με τα ορφανά αντικείμενα ή με τις κατεστραμμένες τοποθεσίες, αναμένεται ότι όλα τα αντικείμενα θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία αναβάθμισης με επιτυχία.

 6. Εάν έχει πραγματοποιηθεί σταδιακή αναβάθμιση, ο διαχειριστής του διακομιστή ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες τοποθεσίας σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου οι τοποθεσίες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 θα διατηρούνται πριν διαγραφούν.

  Μετά την αναβάθμιση μιας συλλογής τοποθεσιών με χρήση της επιλογής της σταδιακής αναβάθμισης, ο διαχειριστής του διακομιστή θα πρέπει για ένα διάστημα να διατηρεί τις τοποθεσίες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 σε σύνδεση. Οι σχεδιαστές και οι κάτοχοι τοποθεσίας έχουν έτσι στη διάθεσή τους το χρόνο για να κάνουν τα εξής:

  • Να συγκρίνουν τις τοποθεσίες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 με τις αναβαθμισμένες τοποθεσίες, αν χρειάζεται.

   Σημείωση: Επειδή οι διευθύνσεις URL των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 αλλάζουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, οι σχεδιαστές και οι κάτοχοι τοποθεσίας πρέπει να ζητούν από το διαχειριστή του διακομιστή τα νέα URL που χρειάζονται.

  • Να αντιγράφουν τα στοιχεία που λείπουν από τις τοποθεσίες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 στις αναβαθμισμένες τοποθεσίες.

  • Να ζητούν από το διαχειριστή του διακομιστή να επαναφέρει την τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 εάν αυτό είναι αναγκαίο.

 7. Να επαληθεύουν τη λειτουργικότητα των τοποθεσιών τους και να εφαρμόζουν εκ νέου τυχόν αναγκαίες προσαρμογές. Για κάθε αναβαθμισμένη τοποθεσία, θα πρέπει να εκτελούνται τα ακόλουθα:

  • Ελέγξτε όλες τις υπερ-συνδέσεις. Να έχετε υπόψη σας ότι μετά την αναβάθμιση, οι υπερ-συνδέσεις που περιέχονται στον κώδικα ενδέχεται να μην λειτουργούν πλέον.

  • Επαληθεύστε τη λειτουργικότητα σε όλα τα Τμήματα Web. Αναπτύξτε εκ νέου τα τμήματα Web που δεν λειτουργούν πλέον. Για Τμήματα Web τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένη προσαρμογή, όπως αυτά στα οποία έχει γίνει απόκρυψη, ίσως χρειαστεί να δομήσετε ξανά το Τμήμα Web και στη συνέχεια να το αναπτύξετε εκ νέου. Αυτό συμβαίνει διότι το εργαλείο απόκρυψης κώδικα που λειτουργούσε με το ASP.NET 1.1 δεν λειτουργεί με το Microsoft ASP.NET 2.0.

  • Επαληθεύστε ότι όλα τα στοιχεία είναι παρόντα. Αν κάποιο στοιχείο χαθεί κατά τη διαδικασία της αναβάθμισης, συνήθως μπορείτε να ανοίξετε την ιστοσελίδα των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ιστοσελίδων συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007 και να αντιγράψετε το στοιχείο στη νέα θέση. Αυτό δεν είναι δυνατόν εάν έχετε προηγουμένως εκτελέσει μια άμεση αναβάθμιση.

  • Εφαρμόστε ξανά τα θέματα.

   Σημείωση: Ο οδηγός αναβάθμισης επαναφέρει τα θέματα όλων των τοποθεσιών στο προεπιλεγμένο θέμα.

 8. Για τοποθεσίες οι οποίες έχουν προσαρμοστεί σε συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services πρόγραμμα σχεδίασης και όπου ο διαχειριστής του διακομιστή έχει επιλέξει τη διατήρηση των προσαρμογών κατά την αναβάθμιση, η κεντρική σας σελίδα θα έχει την ίδια εμφάνιση και στυλ με αυτήν της τοποθεσίας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 και όχι με την τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0 και δεν θα περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0. Ο κάτοχοι τοποθεσίας θα πρέπει να απορρίψουν τις προσαρμογές χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Επαναφορά στον ορισμό τοποθεσίας στις σελίδες "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" για τις συγκεκριμένες τοποθεσίες. Η ενέργεια αυτή επαναφέρει τις προσαρμοσμένες σελίδες στην προεπιλεγμένη και χωρίς προσαρμογή έκδοση της σελίδας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατοτήτων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0.

 9. Οι κάτοχοι και οι σχεδιαστές τοποθεσίας επιλύουν τυχόν ζητήματα τα οποία εντόπισαν στο προηγούμενο βήμα. Αν η επίλυση αυτών των ζητημάτων δεν είναι δυνατή, μπορείτε να ζητήσετε από το διαχειριστή του διακομιστή να επαναφέρει την αναβαθμισμένη τοποθεσία στην έκδοση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0, εάν έχει εκτελεστεί μια σταδιακή αναβάθμιση. Διαφορετικά, θα πρέπει να επιλύσετε όλα τα ζητήματα.

 10. Μετά την επαλήθευση όλων των αναβαθμισμένων τοποθεσιών και την εκτέλεση των απαραίτητων διορθώσεων, η ομάδα αναβάθμισης ενημερώνει τα μέλη και τους επισκέπτες της τοποθεσίας σχετικά με την κατάσταση των τοποθεσιών.

 11. Μετά από επιτυχημένη αναβάθμιση όλων των τοποθεσιών, ο διαχειριστής του διακομιστή μπορεί να καταργήσει την εγκατάσταση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×