Πραγματοποιήστε αυτόματα τον ορθογραφικό έλεγχο και εισαγάγετε κείμενο και σύμβολα, χρησιμοποιώντας λέξεις σε μια λίστα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Διόρθωσης για να διορθώσετε τυπογραφικά λάθη και ανορθόγραφες λέξεις, καθώς και να εισαγάγετε σύμβολα και άλλα κομμάτια κειμένου. Η Αυτόματη Διόρθωση ρυθμίζεται από προεπιλογή με μια λίστα τυπικών σφαλμάτων ορθογραφίας και συμβόλων, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα που χρησιμοποιεί η Αυτόματη Διόρθωση.

Σημειώσεις  

 • Η Αυτόματη Διόρθωση μπορεί, επίσης, να διορθώσει μια ανορθόγραφη λέξη, εάν η λέξη είναι παρόμοια με μια λέξη στο βασικό λεξικό ορθογραφικού ελέγχου. Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις προς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα στην ενότητα Δείτε επίσης.

 • Το κείμενο που περιλαμβάνεται σε υπερσυνδέσεις δεν διορθώνεται αυτόματα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση της λίστας Αυτόματης Διόρθωσης

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Κατανόηση της λίστας Αυτόματης Διόρθωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Διόρθωσης για να κάνετε τα ακόλουθα:

 • Αυτόματο εντοπισμό και διόρθωση τυπογραφικών λαθών και ανορθόγραφων λέξεων    Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε τη λέξη τνο και ένα διάστημα, η Αυτόματη Διόρθωση αντικαθιστά αυτό που πληκτρολογήσατε με τη λέξη τον. Εάν, πάλι, πληκτρολογήσετε τη φράση Αυτό είναι τοσ πίτι και ένα διάστημα, η Αυτόματη Διόρθωση αντικαθιστά αυτό που πληκτρολογήσατε με τη φράση Αυτό είναι το σπίτι.

 • Γρήγορη εισαγωγή συμβόλων     Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (c), για να εισαγάγετε το σύμβολο ©. Εάν η λίστα των ενσωματωμένων καταχωρήσεων Αυτόματης Διόρθωσης δεν περιέχει τα σύμβολα που θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε καταχωρήσεις.

 • Γρήγορη εισαγωγή μεγάλων τμημάτων κειμένου     Για παράδειγμα, εάν πρέπει να εισαγάγετε επανειλημμένα μια φράση όπως επιστροφή επένδυσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα να εισάγει αυτόματα αυτή τη φράση όταν πληκτρολογείτε τη λέξη εε.

Όλες αυτές οι χρήσεις της δυνατότητας Αυτόματης Διόρθωσης υποστηρίζονται από δύο παράλληλες λίστες λέξεων. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη που πληκτρολογείτε και η δεύτερη λέξη ή φράση είναι αυτό που καταχωρεί το πρόγραμμα για να αντικαταστήσει αυτήν τη λέξη.

Λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Η λίστα Αυτόματης Διόρθωσης είναι καθολική σε όλα τα προγράμματα του Office που υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι όταν προσθέτετε ή διαγράφετε μια λέξη από τη λίστα σε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office, τα άλλα προγράμματα του Office επηρεάζονται επίσης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συχνά πληκτρολογείτε ή γράφετε ανορθόγραφα — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη σηνύθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συχνά πληκτρολογείτε ή γράφετε ανορθόγραφα — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη σηνύθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

OneNote

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συχνά πληκτρολογείτε ή γράφετε ανορθόγραφα — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη σηνύθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές επεξεργασίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συχνά πληκτρολογείτε ή γράφετε ανορθόγραφα — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη σηνύθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συχνά πληκτρολογείτε ή γράφετε ανορθόγραφα — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη σηνύθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Project

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συχνά πληκτρολογείτε ή γράφετε ανορθόγραφα — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη σηνύθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συχνά πληκτρολογείτε ή γράφετε ανορθόγραφα — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη σηνύθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συχνά πληκτρολογείτε ή γράφετε ανορθόγραφα — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη σηνύθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Προαιρετικά, εάν θέλετε να προσθέσετε μια καταχώρηση μορφοποιημένου κειμένου, ανοίξτε το έγγραφο που περιέχει το κείμενο που έχει μορφοποιηθεί με τον τρόπο που εσείς θέλετε και επιλέξτε το κείμενο.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Word στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 4. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 5. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 6. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συχνά πληκτρολογείτε ή γράφετε ανορθόγραφα — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη σηνύθως.

 7. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης κατά τη διάρκεια ορθογραφικού ελέγχου

Εάν ενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο, σε ορισμένα προγράμματα του Office μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ σε μια λέξη που συνήθως πληκτρολογείτε ανορθόγραφα και να την προσθέσετε απευθείας στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης.

Σημείωση  Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στα Microsoft Office Outlook, Word και Visio.

Προσθήκη λέξης στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης από ανορθόγραφη λέξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο και πώς να τον ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

 1. Κάντε δεξιό κλικ σε μια λέξη που έχει κόκκινη κυματιστή υπογράμμιση.

 2. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διορθώσεις για την ανορθόγραφη λέξη.

  Δεν εμφανίστηκε μια λίστα με τις διορθώσεις για την ανορθόγραφη λέξη

  Μπορείτε να προσθέσετε τη λέξη με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης.

  Σημείωση  Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις προς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αντιμετώπιση προβλημάτων του αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου στην ενότητα Δείτε επίσης.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αυτόματη Διόρθωση του μενού συντόμευσης.

 4. Αν το μενού που εμφανίζεται δείχνει τη σωστή ορθογραφία της λέξης, κάντε κλικ σε αυτή. Έχετε ολοκληρώσει αυτή την εργασία. Εάν δεν διορθωθεί η λέξη, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

 5. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 6. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση που γράψατε ή πληκτρολογήσατε ανορθόγραφα — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη σηνύθως.

 7. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των περιεχομένων μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

OneNote

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές επεξεργασίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Project

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Word στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Εκτελέστε μία από τις εξής ενέργειες σε αυτά τα προγράμματα του Microsoft Office:

 5. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 6. Κάντε κλικ στην καταχώρηση στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 7. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Μετονομασία μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

OneNote

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές επεξεργασίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Project

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Δεν μπορώ να κάνω κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, διότι δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο, προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Word στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Χρήση της Αυτόματης Διόρθωσης στο InfoPath

Το Microsoft Office InfoPath αντικαθιστά αυτόματα τις λέξεις, χρησιμοποιώντας την καθολική λίστα Αυτόματης Διόρθωσης. Ωστόσο, διαφέρει σημαντικά από τα άλλα προγράμματα του Microsoft Office στον τρόπο με τον οποίο προσφέρει αυτή τη δυνατότητα:

 • Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

 • Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης, χρησιμοποιώντας το InfoPath. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα σε ένα από τα άλλα προγράμματα του Microsoft Office (ανατρέξτε στις παραπάνω ενότητες) και οι αλλαγές θα ισχύσουν στο InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Ισχύει για: Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Outlook 2007, Project Standard 2007, Project 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Access 2007, Publisher 2007Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Αλλαγή γλώσσας