Που είναι οι πίνακες επιλογών μου;

Στην Microsoft Office Access 2007, όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί σε μια προηγούμενη έκδοση της Access — και η βάση δεδομένων αυτή περιέχει έναν πίνακα επιλογών (μια φόρμα με κουμπιά ή συνδέσεις που σας επέτρεπαν να κάνετε περιήγηση στη βάση δεδομένων) — ορισμένες εντολές σε αυτόν τον πίνακα επιλογών ενδέχεται να μη λειτουργούν. Ειδικότερα, οι εντολές που εμφανίζουν το παράθυρο "Βάση δεδομένων" δεν λειτουργούν πλέον.

Η Office Access 2007 παρέχει μια νέα δυνατότητα που ονομάζεται Παράθυρο περιήγησης. Το παράθυρο αυτό αντικαθιστά το παράθυρο Βάση Δεδομένων, και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αντί του πίνακα επιλογών. Το Παράθυρο περιήγησης λειτουργεί με βάση το νέο μοντέλο περιβάλλοντος χρήστη που εφαρμόζεται από την Office Access 2007. Αυτό το μοντέλο (γνωστό ως μοντέλο περιβάλλοντος εργασίας μεμονωμένου εγγράφου) τοποθετεί οποιαδήποτε ανοιχτά αντικείμενα  — φόρμες, εκθέσεις και ούτω καθεξής — σε ένα μεμονωμένο παράθυρο και σημειώνει κάθε αντικείμενο με μια καρτέλα. Όταν ανοίγετε περισσότερα από ένα αντικείμενα, χρησιμοποιείτε αυτές τις καρτέλες για να μετακινείστε μεταξύ των ανοιχτών αντικειμένων. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ένα τυπικό σύνολο καρτελών.

Καρτέλες αντικειμένων σε μια βάση δεδομένων της Access 2007

Αντίθετα με τους πίνακες επιλογών, το Παράθυρο περιήγησης παραμένει ορατό εκτός και αν το αποκρύψετε. Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το παράθυρο χρησιμοποιώντας το κουμπί Άνοιγμα/Κλείσιμο γραμμής διαφράγματος Το κουμπί 'Άνοιγμα/κλείσιμο γραμμής χωρίσματος' του παραθύρου περιήγησης ή πατώντας το πλήκτρο F11. Αν θέλετε να εμποδίσετε την, από προεπιλογή, εμφάνιση του Παραθύρου περιήγησης όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων, θα πρέπει να ορίσετε μια επιλογή προγράμματος.

Σε αυτό το άρθρο

Επιλογές χρήσης για τους πίνακες επιλογών

Δημιουργία μιας προσαρμοσμένης ομάδας αντικειμένων στο Παράθυρο περιήγησης

Άνοιγμα και κλείσιμο του Παραθύρου περιήγησης

Απενεργοποίηση του Παραθύρου περιήγησης

Χρήση της Διαχείρισης πινάκων επιλογών για τη δημιουργία ή την αλλαγή ενός πίνακα επιλογών

Επιλογές χρήσης για τους πίνακες επιλογών

Μπορείτε να κάνετε μία από τις εξής ενέργειες με τους πίνακες επιλογών στην Office Access 2007:

 • Δημιουργία προσαρμοσμένων κατηγοριών και ομάδων αντικειμένων στο Παράθυρο περιήγησης    Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ομάδες που περιλαμβάνουν μόνο τους πίνακες, τις φόρμες, τις εκθέσεις και άλλα αντικείμενα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε μια δεδομένη στιγμή ή με μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ομάδας χωρίς να πρέπει να δημιουργήσετε μακροεντολές ή να γράψετε κώδικα Visual Basic for Applications (VBA). Οι πληροφορίες που παρέχονται πιο κάτω σε αυτό το άρθρο εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ομάδα αντικειμένων στο Παράθυρο περιήγησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Παραθύρου περιήγησης, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για το Παράθυρο περιήγησης.

 • Να εκτελέσετε τους υπάρχοντες πίνακες επιλογών με το συνήθη τρόπο    Αν επιλέξετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους πίνακες επιλογών, θα πρέπει ίσως να απενεργοποιήσετε τυχόν ενέργειες που δεν υποστηρίζονται, όπως η εμφάνιση του παραθύρου Βάση δεδομένων. Αν ορίσετε τις παραμέτρους σε μια βάση δεδομένων ώστε, κατά την εκκίνηση να εμφανίζεται ένας πίνακας επιλογών, αυτός ο πίνακας επιλογών θα εμφανίζεται και θα εκτελείται κανονικά, εκτός από τις εντολές που η Office Access 2007 δεν υποστηρίζει πλέον. Επιπρόσθετα, μπορείτε να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση πίνακα επιλογών για τη δημιουργία, την αλλαγή και τη διαγραφή πινάκων επιλογών. Στα βήματα που υπάρχουν πιο κάτω σε αυτό το άρθρο, εξηγείται ο τρόπος χρήσης της Διαχείρισης πινάκων επιλογών.

 • Μη αυτόματη δημιουργία μιας φόρμας που λειτουργεί ως πίνακας επιλογών    Μπορείτε να προσθέσετε κουμπιά και ενσωματωμένες μακροεντολές, ανάλογα με τις ανάγκες, για να ξεκινήσετε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων σας και στη συνέχεια να καθορίσετε η φόρμα να εμφανίζεται κατά την εκκίνηση.

  Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενσωματωμένων μακροεντολών, ανατρέξτε στο άρθρο Βασικές αρχές μακροεντολών στην Access 2007. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία φόρμας, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία φόρμας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση μιας φόρμας εκκίνησης, ανατρέξτε στην επιλογή Εμφάνιση φόρμας, στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής του άρθρου Τρέχουσα κατηγορία βάσης δεδομένων (Επιλογές της Access).

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας προσαρμοσμένης ομάδας αντικειμένων στο Παράθυρο περιήγησης

Οι προσαρμοσμένες ομάδες αντικαθιστούν τόσο τους πίνακες επιλογών όσο και το παράθυρο Βάση δεδομένων στην Office Access 2007. Η διαδικασία δημιουργίας μιας προσαρμοσμένης ομάδας ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα:

 • Δημιουργείτε πρώτα μια προσαρμοσμένη κατηγορία. Η Access παρέχει μια κατηγορία για εσάς: Προσαρμοσμένη. Μπορείτε να μετονομάσετε αυτήν την κατηγορία και στη συνέχεια να προσθέσετε ή να καταργήσετε ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες σας, ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία ανά πάσα στιγμή.

 • Αφού δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία, δημιουργήστε μία ή περισσότερες ομάδες για αυτήν την κατηγορία.

 • Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης και, στο Παράθυρο περιήγησης, σύρετε ή αντιγράψτε και επικολλήστε τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων που θέλετε να εκχωρήσετε στην προσαρμοσμένη ομάδα. Το πλήρες σύνολο αντικειμένων βρίσκεται σε μια ομάδα που ονομάζεται Μη εκχωρημένα αντικείμενα. Η Access δημιουργεί αυτή την ομάδα για λογαριασμό σας όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη κατηγορία.

  Σημείωση: Όταν προσθέτετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων σε μια προσαρμοσμένη ομάδα, η Access δημιουργεί μια συντόμευση για αυτό το αντικείμενο. Δεν πρέπει να μετακινείτε ή να αντιγράφετε το ίδιο το αντικείμενο. Αν μετονομάσετε ή διαγράψετε μια συντόμευση σε μια προσαρμοσμένη ομάδα, αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν το ίδιο το αντικείμενο, αλλά μόνο τη συντόμευσή του.

 • Αφού ολοκληρώστε τη συμπλήρωση της προσαρμοσμένης ομάδας ή ομάδων σας, μπορείτε να αποκρύψετε την ομάδα Μη εκχωρημένα αντικείμενα και οποιεσδήποτε άλλες ομάδες δεν θέλετε να εμφανίζονται.

Δημιουργία μιας προσαρμοσμένης κατηγορίας

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του Παραθύρου περιήγησης και κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές περιήγησης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης, στην ενότητα Κατηγορίες , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου. Μια νέα κατηγορία εμφανίζεται στην ενότητα.Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το παράθυρο Κατηγορίες με μια νέα προσαρμοσμένη κατηγορία

  Μια νέα προσαρμοσμένη κατηγορία στο Παράθυρο περιήγησης

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Αν είναι δυνατό, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ένα όνομα το οποίο να είναι κατανοητό στους χρήστες που χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων σας. Αφού δημιουργήσετε το όνομα, παρατηρήστε ότι η λεζάντα για την ενότητα Ομάδες για αλλάζει ώστε να συμφωνεί με αυτό το όνομα. Για παράδειγμα, εάν ονομάσετε τη νέα κατηγορία "Ο Πίνακας επιλογών μου," η λεζάντα διαβάζει Ομάδες για "Ο Πίνακας επιλογών μου". Επίσης, θα παρατηρήσετε ότι η ενότητα Ομάδες για περιέχει μια ομάδα που ονομάζεται Μη εκχωρημένα αντικείμενα. Η Access δημιουργεί αυτήν την ομάδα από προεπιλογή. Περιέχει όλα τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων σας, και χρησιμοποιείτε τα αντικείμενα αυτής της ομάδας για να συμπληρώσετε την προσαρμοσμένη ομάδα σας.

Αφού δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, δημιουργείτε μία ή περισσότερες ομάδες για αυτήν την κατηγορία. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες ομάδες θέλετε. Διατηρήστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης ανοιχτό και ακολουθήστε τα επόμενα βήματα.

Δημιουργία προσαρμοσμένης ομάδας

 1. Στην ενότητα Ομάδες για, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ομάδας, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσο συχνά χρειάζεται. Για παράδειγμα, η ομάδα Ο Πίνακας επιλογών μου μπορεί να περιέχει τρεις ομάδες — Φόρμες καταχώρησης δεδομένων, Εκθέσεις, και Ερωτήματα. Οι ανάγκες των χρηστών ή οι δικές σας προτιμήσεις θα πρέπει να ελέγχουν τις ομάδες που προσθέτετε σε αυτή τη φάση.

 2. Αφήστε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στην ομάδα Μη εκχωρημένα αντικείμενα επιλεγμένο και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η Access κλείνει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης και προσθέτει μια νέα προσαρμοσμένη ομάδα στο Παράθυρο περιήγησης, αλλά δεν μπορείτε να δείτε τη νέα ομάδα.

 3. Ακολουθήστε το επόμενο σύνολο βημάτων προκειμένου να καταστήσετε τη νέα ομάδα ορατή και να προσθέσετε αντικείμενα στην ομάδα.

Προσθήκη αντικειμένων σε μια προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Κάντε κλικ στο μενού που βρίσκεται επάνω από το Παράθυρο περιήγησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στη νέα κατηγορία σας. Η ομάδα ή οι ομάδες που δημιουργείτε για τη νέα σας κατηγορία εμφανίζονται στο μενού, μαζί με την ομάδα Μη εκχωρημένα αντικείμενα.

 2. Στην ομάδα Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην προσαρμοσμένη ομάδα και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα σε αυτήν την ομάδα. Η Access παρέχει πολλούς τρόπους για τη μετακίνηση των επιλεγμένων αντικειμένων. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Σύρετε και να μεταφέρετε τα στοιχεία ξεχωριστά.

  • Πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο CTRL, να κάνετε κλικ σε πολλαπλά στοιχεία και στη συνέχεια να τα σύρετε στην προσαρμοσμένη ομάδα.

  • Κάντε δεξιό κλικ σε ένα από τα επιλεγμένα στοιχεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκη στην ομάδα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα της προσαρμοσμένης ομάδας σας.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να αφήσετε την ομάδα Μη εκχωρημένα αντικείμενα ορατή στο Παράθυρο περιήγησης, ή μπορείτε να την αποκρύψετε.

Απόκρυψη της ομάδας "Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα"

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης.

 2. Στο παράθυρο Ομάδες γιακατηγορία, απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα.

Δημιουργία μιας νέας προσαρμοσμένης ομάδας χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο σε μια υπάρχουσα προσαρμοσμένη ομάδα

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνική, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία και στη συνέχεια να ομαδοποιήσετε αντικείμενα με βάση τα βήματα που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες.

 1. Με μια προσαρμοσμένη κατηγορία και μια ομάδα ανοιχτή στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ σε ένα αντικείμενο που θέλετε να τοποθετήσετε σε μια νέα ομάδα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκη στην ομάδα και κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα.

  Μια νέα ομάδα εμφανίζεται στο Παράθυρο περιήγησης. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται μια τυπική νέα ομάδα.

  Μια νέα προσαρμοσμένη ομάδα εμφανίζεται στο Παράθυρο περιήγησης

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ομάδα, πατήστε το πλήκτρο ENTER, και στη συνέχεια σύρετε πρόσθετες συντομεύσεις στη νέα ομάδα ανάλογα με τις ανάγκες.

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα και κλείσιμο του Παραθύρου περιήγησης

Από προεπιλογή, το Παράθυρο περιήγησης εμφανίζεται όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων στην Office Access 2007, συμπεριλαμβανομένων βάσεων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις της Access. Τα ακόλουθα σύνολα βημάτων εξηγούν τον τρόπο εκτέλεσης της κάθε ενέργειας.

Απόκρυψη ή εμφάνιση του παραθύρου.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα/Κλείσιμο γραμμής διαφράγματος στο Παράθυρο περιήγησης.

  Το κουμπί 'Άνοιγμα/κλείσιμο γραμμής χωρίσματος' του παραθύρου περιήγησης

  Συντόμευση πληκτρολογίου  Πιέστε το πλήκτρο F11.

Σημείωση: Όταν το Παράθυρο περιήγησης είναι κρυφό, μπορείτε επίσης να το εμφανίσετε κάνοντας κλικ στο κατακόρυφο κείμενο Παράθυρο περιήγησης:

Αρχή της σελίδας

Απενεργοποίηση του Παραθύρου περιήγησης

Σημείωση: Συνιστάται η απόκρυψη του Παραθύρου περιήγησης μόνον όταν διαθέτετε μια φόρμα, έναν παλαιότερο πίνακα επιλογών ή κάποια άλλη μέθοδο για την εκκίνηση των αντικειμένων στη βάση δεδομένων σας.

Αποτροπή της από προεπιλογή εμφάνισης του Παραθύρου περιήγησης

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές της Access.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Τρέχουσα βάση δεδομένων και, στην περιοχή Περιήγηση, επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση του Παραθύρου περιήγησης. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Παραθύρου περιήγησης, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για το Παράθυρο περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση της Διαχείρισης πινάκων επιλογών για τη δημιουργία ή την αλλαγή ενός πίνακα επιλογών

Χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση πινάκων επιλογών όταν χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν πίνακα επιλογών σε λιγότερο χρόνο και με μικρότερη προσπάθεια. Καθώς προχωρείτε, να θυμάστε ότι οι πίνακες επιλογών δεν παραμένουν ορατοί πάντοτε (ενδέχεται να αποκρύπτονται από άλλα παράθυρα), και ότι, αντίθετα από το Παράθυρο περιήγησης, δεν υποστηρίζουν το νέο μοντέλο εργασίας με ένα έγγραφο.

Τα βήματα στις παρακάτω ενότητες εξηγούν τον τρόπο δημιουργίας, προσαρμογής και διαγραφής ενός πίνακα επιλογών.

Δημιουργία πίνακα επιλογών

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εργαλεία βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πίνακα επιλογών.

  Σημείωση: Εάν ερωτηθείτε από τη Microsoft Access για το αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν πίνακα επιλογών, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου πίνακα επιλογών και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η Microsoft Access προσθέτει τον πίνακα επιλογών στη λίστα του πλαισίου Σελίδες πίνακα επιλογών.

 4. Κάντε κλικ στο νέο πίνακα επιλογών και κατόπιν στην εντολή Επεξεργασία.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σελίδας πίνακα επιλογών.

 5. Κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείου πίνακα επιλογών.

 6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρώτο στοιχείο του πίνακα επιλογών, στο πλαίσιο Κείμενο και επιλέξτε μια εντολή από τη λίστα Εντολή.

  Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Στοιχεία πελάτη στο πλαίσιο Κείμενο και κατόπιν, στη λίστα Εντολή επιλέξτε Άνοιγμα φόρμας σε κατάσταση προσθήκης.

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα επιλογών που διακλαδώνεται σε άλλους πίνακες επιλογών, κάντε κλικ στην εντολή Μετάβαση σε πίνακα επιλογών από το πλαίσιο Εντολή και, στη συνέχεια, είτε επιλέξτε έναν πίνακα επιλογών από τη λίστα είτε εισαγάγετε το όνομα του άλλου πίνακα επιλογών.

 7. Ανάλογα με την εντολή που επιλέξατε, η Access εμφανίζει μια άλλη λίστα κάτω από τη λίστα Εντολή. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την εντολή Άνοιγμα έκθεσης, εμφανίζεται μια λίστα των εκθέσεων της ανοιχτής βάσης δεδομένων. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε ένα στοιχείο από αυτή τη λίστα.

 8. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 7, μέχρι να προσθέσετε στον πίνακα επιλογών όλα τα στοιχεία, και όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του πίνακα επιλογών, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Σημείωση: 

 • Για να ανοίγει ένας πίνακας επιλογών όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα επιλογών στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση πίνακα επιλογών και κατόπιν στην επιλογή Προεπιλογή.

 • Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα επιλογών με τη Διαχείριση πίνακα επιλογών, η Access δημιουργεί έναν πίνακα "Στοιχεία πίνακα επιλογών" που περιγράφει τι εμφανίζουν και τι κάνουν τα κουμπιά στη φόρμα. Εάν αλλάξετε τον πίνακα επιλογών με μη αυτόματο τρόπο, η εφαρμογή ενδέχεται να μη λειτουργεί πλέον.

Αλλαγή ενός πίνακα επιλογών

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εργαλεία βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πίνακα επιλογών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση πίνακα επιλογών, επιλέξτε τον πίνακα επιλογών που θέλετε να επεξεργαστείτε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο του πίνακα επιλογών που θέλετε να αλλάξετε, και κατόπιν κάντε ένα από τα εξής:

  Για να αλλάξετε το κείμενο του στοιχείου, την εντολή που εκτελείται από το στοιχείο ή το αντικείμενο που ανοίγει ή εκτελείται όταν κάνετε κλικ στο στοιχείο, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  Για να προσθέσετε στοιχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία, πληκτρολογήστε το κείμενο του στοιχείου και κατόπιν κάντε κλικ σε μια εντολή από το πλαίσιο Εντολή. Ανάλογα με την εντολή που επιλέξατε, η Microsoft Access εμφανίζει ένα άλλο πλαίσιο, κάτω από το πλαίσιο Εντολή. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο αυτού του πλαισίου. Για παράδειγμα, εάν κάντε κλικ σε μια από τις εντολές φόρμας του πλαισίου Εντολή, κάντε κλικ στο όνομα της φόρμας που θέλετε να ανοίξετε.

  Για να διαγράψετε ένα στοιχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

  Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, κάντε κλικ στην εντολή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στον πίνακα επιλογών, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Διαγραφή ενός πίνακα επιλογών

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εργαλεία βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πίνακα επιλογών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση πίνακα επιλογών, επιλέξτε τον πίνακα επιλογών που θέλετε να επεξεργαστείτε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×