Πολιτικές κλεισίματος τοποθεσίας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ακόμη και με ορθή διακυβέρνηση, οι τοποθεσίες του SharePoint μπορεί να αναπτυχθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην είναι πλέον δυνατός ο έλεγχός τους. Οι τοποθεσίες δημιουργούνται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, αλλά σπάνια διαγράφονται. Η διατήρηση τοποθεσιών που δεν είναι πλέον απαραίτητες δεσμεύει αποθηκευτικό χώρο και μπορεί να μην είναι επιθυμητή για λόγους συμμόρφωσης.

Για να ελέγξετε την ανάπτυξη των τοποθεσιών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχετικές πολιτικές. Μια πολιτική τοποθεσίας ορίζει τον κύκλο ζωής της τοποθεσίας, καθορίζοντας το χρόνο κατά τον οποίο θα κλείσει ή θα διαγραφεί.

Το κλείσιμο μιας τοποθεσίας υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν χρησιμοποιείται πλέον, επομένως μπορεί τελικά να διαγραφεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Οι κλειστές τοποθεσίες δεν εμφανίζονται σε άλλες θέσεις όπου υπάρχουν συγκεντρωμένες τοποθεσίες – για παράδειγμα, στο Outlook, το Outlook Web Access ή το Microsoft Project – ωστόσο οι χρήστες μπορούν να τροποποιούν μια κλειστή τοποθεσία και το περιεχόμενό της χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL για να έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

Μια πολιτική τοποθεσίας καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες κλείνει ή διαγράφεται αυτόματα μια τοποθεσία. Υπάρχουν τέσσερις επιλογές:

 • Να μην κλείσει ή να μην διαγραφεί αυτόματα η τοποθεσία. Εάν εφαρμοστεί μια πολιτική με αυτήν την επιλογή σε μια τοποθεσία, ο κάτοχος της τοποθεσίας πρέπει να τη διαγράψει με μη αυτόματο τρόπο.

 • Να διαγραφεί η τοποθεσία αυτόματα. Εάν εφαρμοστεί μια πολιτική με αυτήν την επιλογή σε μια τοποθεσία, ο κάτοχος τοποθεσίας πρέπει να κλείσει την τοποθεσία με μη αυτόματο τρόπο, αλλά στη συνέχεια η τοποθεσία θα διαγραφεί αυτόματα. Μια πολιτική που διαγράφει την τοποθεσία αυτόματα καθορίζει έναν κανόνα σχετικά με το χρόνο διαγραφής της τοποθεσίας και διαθέτει τις ακόλουθες επιλογές.

  • Την ενέργεια που αποτελεί το έναυσμα για τη διαγραφή της τοποθεσίας και το χρονικό διάστημα αναμονής μετά το έναυσμα και πριν από τη διαγραφή της τοποθεσίας. Το έναυσμα μπορεί να είναι είτε η δημιουργία είτε το κλείσιμο της τοποθεσίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πολιτική που θα διαγράφει μια τοποθεσία τρεις μήνες μετά το κλείσιμό της ή μια πολιτική που θα διαγράφει μια τοποθεσία ένα χρόνο μετά τη δημιουργία της.

  • Εάν θα αποστέλλεται ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το SharePoint στον κάτοχο της τοποθεσίας ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την προγραμματισμένη διαγραφή της τοποθεσίας.

  • Εάν θα επιτρέπεται στους κατόχους τοποθεσίας να αναβάλουν τη διαγραφή της τοποθεσίας.

 • Να κλείσει και να διαγραφεί αυτόματα η τοποθεσία. Αυτή η επιλογή επιτρέπει τις ίδιες επιλογές για τον τρόπο διαγραφής της τοποθεσίας, ενώ απαιτεί επίσης να καθορίσετε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από τη δημιουργία έως το κλείσιμο της τοποθεσίας.

  Σημείωση: Ο κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να ανοίξει ξανά μια κλειστή τοποθεσία από τη σελίδα Κλείσιμο και διαγραφή τοποθεσίας στο μενού Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 • Εκτέλεση μιας ροής εργασίας για να κλείσετε την τοποθεσία , και να διαγράψετε αυτόματα την τοποθεσία. Αυτή η επιλογή επιτρέπει την ίδια επιλογές για το πώς μπορείτε να διαγράψετε την τοποθεσία, αλλά επίσης απαιτεί να καθορίσετε μια ροή εργασίας για να εκτελέσετε για να κλείσετε την τοποθεσία. Όταν ολοκληρωθεί η ροή εργασίας, το SharePoint κλείνει την τοποθεσία. Μπορείτε να καθορίσετε το όνομα της ροής εργασίας, πόσος χρόνος μετά τη δημιουργία της τοποθεσίας για να εκτελέσετε τη ροή εργασίας και, εάν θέλετε να εκτελέσετε ξανά τη ροή εργασίας περιοδικά μέχρι την τοποθεσία είναι κλειστό.

Μια πολιτική τοποθεσίας μπορεί επίσης να καθορίζει ότι, εάν εφαρμόζεται στη ριζική τοποθεσία μιας συλλογής τοποθεσιών, όταν η ριζική τοποθεσία κλείσει, η ίδια και όλες οι δευτερεύουσες τοποθεσίες θα γίνουν αυτόματα διαθέσιμες μόνο για ανάγνωση.

Για να καθορίσετε πολιτικές τοποθεσίας από τη ριζική τοποθεσία μιας συλλογής τοποθεσιών, χρησιμοποιήστε τη σελίδα Πολιτικές τοποθεσίας από το μενού Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών. Οι πολιτικές είναι στη συνέχεια διαθέσιμες σε κάθε τοποθεσία στη συλλογή τοποθεσιών. Οι κάτοχοι τοποθεσίας μπορούν να εφαρμόζουν μια πολιτική σε μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας τη σελίδα Κλείσιμο και διαγραφή τοποθεσίας από το μενού Ρυθμίσεις τοποθεσίας. Οι κάτοχοι τοποθεσίας μπορούν επίσης να κλείσουν μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας τη σελίδα Κλείσιμο και διαγραφή τοποθεσίας.

Σημείωση: Τις ημερομηνίες διαγραφής τοποθεσίας στη σελίδα φαίνεται παρακάτω και κλεισίματος τοποθεσίας είναι κατά προσέγγιση. Τοποθεσίες είναι κλειστό ή διαγραφεί από μια εργασία χρονομέτρησης που θα εκτελείται κάθε εβδομάδα από προεπιλογή. Επομένως, τοποθεσίες θα κλείσει ή διαγραφεί από μία εβδομάδα με τις ημερομηνίες που εμφανίζονται στη σελίδα κλεισίματος τοποθεσίας και διαγραφή.

Κλεισίματος τοποθεσίας και διαγραφή σελίδας που εμφανίζει ημερομηνίες

Για να διαγράψετε μια τοποθεσία με μη αυτόματο τρόπο, κάτοχος τοποθεσίας πρέπει να επιλέξετε Διαγραφή αυτής της τοποθεσίας σελίδας από το μενού Ρυθμίσεις τοποθεσίας . Το εμφανίζεται κλεισίματος τοποθεσίας και διαγραφή σελίδας όταν μια τοποθεσία θα διαγραφούν αυτόματα, αλλά δεν παρέχει μια επιλογή για τον κάτοχο της τοποθεσίας για να διαγράψετε την τοποθεσία με μη αυτόματο τρόπο.

Εάν η συλλογή τοποθεσιών στην οποία καθορίζετε πολιτικές τοποθεσίας είναι ένας διανομέας τύπων περιεχομένου, μπορείτε να δημοσιεύετε και να μοιράζεστε πολιτικές σε όλες τις συλλογές τοποθεσιών. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση και τους διανομείς τύπων περιεχομένου στην ενότητα "Δείτε επίσης".

Οι πολιτικές τοποθεσίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν συνδυάζονται με τη δυνατότητα δημιουργίας τοποθεσιών από το χρήστη. Εάν ο διαχειριστής συστοιχίας επιτρέψει τη δυνατότητα δημιουργίας τοποθεσιών από το χρήστη σε μια εφαρμογή Web, μπορεί να καθορίσει ότι οι χρήστες πρέπει να ταξινομούν κάθε νέα τοποθεσία που δημιουργείται επιλέγοντας μια πολιτική που θα εφαρμόζεται σε αυτήν. Ο διαχειριστής συστοιχίας μπορεί επίσης να καθορίσει εάν η ταξινόμηση τοποθεσιών θα είναι υποχρεωτική, προαιρετική ή δεν θα είναι ορατή για το χρήστη. Χρησιμοποιώντας τις πολιτικές τοποθεσίας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δημιουργίας τοποθεσιών από το χρήστη, επιτρέπετε στους χρήστες να δημιουργούν τις τοποθεσίες τους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζετε ότι οι τοποθεσίες θα διαγράφονται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×