Πλέγμα και οδηγοί.

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Καθώς παρέχουν μια οπτική ένδειξη σε σχέση με τα αντικείμενα στην παρουσίασή σας, οδηγοί και το πλέγμα μπορούν να διευκολύνουν για να στοιχίσετε σχήματα και άλλα αντικείμενα.

Οδηγοί και πλέγμα του PowerPoint

1. Χρησιμοποιήστε το πλέγμα για να διευκολυνθείτε στη στοίχιση των αντικειμένων με μεγαλύτερη ακρίβεια, κυρίως σε σύγκριση του ενός με το άλλο.

2. Χρησιμοποιήστε έναν ή περισσότερους οδηγούς για να τακτοποιήσετε ομοιόμορφα τα αντικείμενα, έχοντας ή μη το πλέγμα ενεργοποιημένο.

Τόσο οι οδηγοί όσο και το πλέγμα μπορούν να είναι φανερά ή κρυφά, ενώ μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να διαγράψετε οδηγούς. Μπορείτε να σύρετε οδηγούς για να τους προσαρμόσετε και μπορείτε επίσης να επιλέξετε από ένα σύνολο προκαθορισμένων διαστάσεων για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ των γραμμών πλέγματος. Οι οδηγοί και το πλέγμα δεν εμφανίζονται όταν παραδίδετε την παρουσίαση στο ακροατήριο σας και δεν εκτυπώνονται.

Συγκράτηση

Συγκράτηση στο πλέγμα     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να στοιχίσετε ένα σχήμα ή αντικείμενο στην κοντινότερη διασταύρωση του πλέγματος. Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και λειτουργεί ακόμα και όταν το πλέγμα δεν είναι ορατό.

Συγκράτηση σε άλλα αντικείμενα     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να στοιχίσετε σχήματα στα όριο των κοντινών σχημάτων.

Σημείωση: Συγκράτηση σε άλλα αντικείμενα δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε σχήματα στα γραφικά SmartArt.

Ρυθμίσεις πλέγματος

Διάστημα     Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το διάστημα σε ίντσες μεταξύ των γραμμών πλέγματος, επιλέξτε μια τιμή από τη λίστα.

Εμφάνιση πλέγματος στην οθόνη     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να δείτε τις γραμμές πλέγματος στην παρουσίασή σας.

Ρυθμίσεις οδηγού

Εμφάνιση οδηγών σχεδίασης στην οθόνη     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να δείτε τους οδηγούς στην παρουσίασή σας.

Ως προεπιλογή

Κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός ως προεπιλογής για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις αυτού του παραθύρου διαλόγου σε όλες σας τις παρουσιάσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×