Πεδία CV%

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία CV% (ποσοστό διακύμανσης κόστους) εμφανίζουν την αναλογία της διακύμανσης κόστους (CV) προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει εκτελεστεί (BCWP) σε ποσοστό. Κάτι τέτοιο υποδεικνύει τη διακύμανση ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πεδίων CV%.

Τύπος δεδομένων    Ποσοστό

% ΔΚ (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο ποσοστού διακύμανσης κόστους (% ΔΚ) είναι το ποσοστό της διακύμανσης κόστους (ΔΚ) διαιρεμένο με το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ). Το Project υπολογίζει το % ΔΚ για μια εργασία ως εξής:

CV% = [ (BCWP - ACWP) / BCWP ] * 100

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο CV% σε μια προβολή εργασίας όταν θέλετε να δείτε το ποσοστό κατά το οποίο είστε κάτω ή επάνω από τον προϋπολογισμό ή αν συμφωνείτε ακριβώς με τον προϋπολογισμό, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης εργασιών.

Παράδειγμα    Το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP για μια εργασία είναι 500€ και το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας ACWP είναι 400€. Το ποσοστό διακύμανσης κόστους (CV%) για την εργασία είναι για το λόγο αυτό 20%, δηλαδή είστε 20 τοις εκατό κάτω από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης.

Σχόλια    Εάν η τιμή του πεδίου CV% είναι θετικό ποσοστό, η εργασία είναι κάτω από τον προϋπολογισμό. Εάν είναι 0 ,;η εργασία είναι ακριβώς στον στόχο. Εάν το ποσοστό είναι αρνητικό η εργασία έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό.

Το πεδίο ποσοστού διακύμανσης κόστους % ΔΚ είναι διαθέσιμο από προεπιλογή στον πίνακα "Δείκτες κόστους εκτελεσθείσας αξίας". Μπορείτε να το εφαρμόσετε από το παράθυρο διαλόγου Περισσότεροι πίνακες.

% ΔΚ (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο % ΔΚ είναι το ποσοστό της διακύμανσης κόστους (ΔΚ) διαιρεμένο με το ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας). Οι τιμές χρονολογικής φάσης για τα πεδία ΠΚΥΕ και ΠΡΑΚYΕ παρέχουν τις τιμές του % ΔΚ. Το Project υπολογίζει το % ΔΚ για μια εργασία ως εξής:

CV% = [ (BCWP - ACWP) / BCWP ] * 100

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο CV% στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασίας" όταν θέλετε να δείτε το ποσοστό κατά το οποίο είστε κάτω ή επάνω από τον προϋπολογισμό ή αν είστε ακριβώς στον στόχο, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης εργασιών.

Παράδειγμα    Τη Δευτέρα, το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας για μια εργασία είναι 500€ και το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας ACWP είναι 400€. Αναθεωρείτε το ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% για την εργασία από την προβολή "Χρήση εργασίας" και βλέπετε ότι το ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% είναι 20 τοις εκατό, δηλαδή είστε αρκετά πιο κάτω από τον προϋπολογισμό, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης αυτής της εργασίας. Την Τρίτη, το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP για την ίδια εργασία είναι 500€ και το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας ACWP είναι 500€. Το ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% είναι 0 τοις εκατό και υποδεικνύει ότι είστε ακριβώς στο στόχο. Την Τετάρτη, το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP για την εργασία είναι 500€ και το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας ACWP είναι 550€. το ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% είναι -10% και υποδεικνύει ότι η εργασίας είναι 10  πιο επάνω από τον προϋπολογισμό, μέχρι αυτήν τη στιγμή.

Σχόλια    Εάν η τιμή του πεδίου CV% είναι θετικό ποσοστό, η εργασία είναι κάτω από τον προϋπολογισμό. Εάν είναι 0 ,;η εργασία είναι ακριβώς στον στόχο. Εάν το ποσοστό είναι αρνητικό η εργασία έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό.

Εκτός από το % ΔΚ χρονολογικής φάσης, μπορείτε να εμφανίσετε το % ΔΚ για εργασίες στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών". Μπορείτε είτε να προσθέσετε το πεδίο % ΔΚ στον τρέχοντα πίνακα είτε να εφαρμόσετε τον πίνακα "Δείκτες κόστους εκτελεσθείσας αξίας", στον οποίο περιλαμβάνεται το πεδίο % ΔΚ από προεπιλογή. Μπορείτε να το εφαρμόσετε από το παράθυρο διαλόγου Περισσότεροι πίνακες.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×