Πεδία CPI (Δείκτης απόδοσης κόστους)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία CPI (Δείκτης απόδοσης κόστους) εμφανίζουν την αναλογία του κόστους προϋπολογισμού (ή κόστους βασικής γραμμής) της εργασίας που έχει εκτελεστεί προς το πραγματικό κόστος εργασίας που έχει εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία. Η έκδοση χρονολογικής φάσης αυτού του πεδίου εμφανίζει τις τιμές κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πεδίων CPI.

Τύπος δεδομένων    Ποσοστό/Αριθμός

CPI (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Η τιμή CPI είναι η αναλογία της τιμής του πεδίου BCWP (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) έως την τιμή του πεδίου ACWP (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας):

CPI = BCWP / ACWP

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο CPI σε μια προβολή εργασίας για να δείτε την αναλογία των προϋπολογισμένων και των πραγματικών τιμών κόστους. Η τιμή αυτή υποδεικνύει αν είστε εντός ή εκτός του προϋπολογισμού από την ημερομηνία κατάστασης.

Παράδειγμα     Θεωρήσατε ότι μετά από δύο ημέρες, το 50 τοις εκατό μιας εργασίας τεσσάρων ημερών θα είχε κόστος 60€ BCWP. Η εργασία αυτή έχει ένα συνολικό κόστος 70€ για τις πρώτες δύο ημέρες. Ο δείκτης απόδοσης κόστους CPI είναι περίπου 0,85 ή 85 τοις εκατό.

CPI (πεδίο εργασίας, χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Η τιμή CPI είναι η αναλογία της τιμής του πεδίου BCWP (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) έως την τιμή του πεδίου ACWP (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας):

CPI = BCWP / ACWP

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο CPI στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασίας" για να δείτε την αναλογία των προϋπολογισμένων και των πραγματικών τιμών κόστους. Η τιμή αυτή υποδεικνύει αν είστε εντός ή εκτός του προϋπολογισμού από την ημερομηνία κατάστασης.

Παράδειγμα     Θεωρήσατε ότι μετά από δύο ημέρες, το 50% μιας εργασίας τεσσάρων ημερών θα είχε κόστος 60€ BCWP. Η εργασία αυτή έχει ένα συνολικό κόστος 70€ για τις πρώτες δύο ημέρες. Ο δείκτης απόδοσης κόστους CPI είναι περίπου 0,85 ή 85 τοις εκατό και για τις δύο ημέρες.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×