Πεδία σημειώσεων

Τα πεδία σημειώσεων περιέχουν σχόλια που μπορείτε να καταχωρήσετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων σημειώσεων.

Τύπος δεδομένων    πεδίο RTF

Σημειώσεις (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    πεδίο καταχώρησης

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Σημειώσεις" σε προβολή εργασίας όταν θέλετε να εμφανίσετε σημειώσεις για μια εργασία. Όταν προσθέτετε μια σημείωση σε μια εργασία, ο δείκτες σημείωσης εμφανίζεται στο πεδίο δεικτών. Εάν προβάλετε το κείμενο στο πεδίο "Σημειώσεις" ή τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στο δείκτη σημείωσης, εμφανίζεται το πρώτο τμήμα της σημείωσης. Εάν κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο "Σημειώσεις" και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην καρτέλα "Σημειώσεις", το πλήρες μορφοποιημένο κείμενο της σημείωσης εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Παράδειγμα    Στον Κώστα, στην Κατερίνα και στον Γιάννη έχει ανατεθεί η εργασία "Συντονισμός εμπορικής έκθεσης". Έχετε μια λίστα σημαντικών επαφών που είναι δυνατό να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Προσθέστε το πεδίο "Σημειώσεις" στο φύλλο "Εργασία" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη σημείωση Να θυμηθώ να δώσω στους πόρους ένα αντίγραφο με τις επαφές της εμπορικής έκθεσης.

Σχόλια    Ο πιο εύκολος τρόπος για εισαγωγή σημειώσεων είναι μέσα στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας. Επιλέξτε την εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις εργασίας Button image . Πληκτρολογήστε και μορφοποιήστε τη σημείωση. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα των χαρακτήρων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη στοίχιση κειμένου, να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες και να εισαγάγετε ένα αντικείμενο. Οι σημειώσεις που εισάγετε στο πεδίο "Σημειώσεις" μιας προβολής φύλλου εμφανίζονται χωρίς μορφοποίηση. Οι σημειώσεις που εισάγετε στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας εμφανίζονται μορφοποιημένες.

Για να αποφύγετε τυχαία διαγραφή κειμένου ή κατάργηση πληροφοριών μορφοποίησης σε μια μεγάλη σημείωση, πρέπει να επεξεργάζεστε σημειώσεις μόνο στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας και όχι στο πεδίο "Σημειώσεις" σε μια προβολή φύλλου.

Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις σημειώσεις και να μην έχουν ουσιαστικά όριο μεγέθους. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε αντικείμενα OLE και bitmap στο πεδίο "Σημειώσεις".

Σημειώσεις (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    πεδίο καταχώρησης

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε το πεδίο "Σημειώσεις" σε προβολή πόρου όταν θέλετε να εμφανίσετε σχόλια για έναν πόρο. Όταν προσθέτετε μια σημείωση σε έναν πόρο, ο δείκτης σημείωσης εμφανίζεται στο πεδίο "Δείκτες" σε μια προβολή φύλλου πόρου. Εάν προβάλετε το κείμενο στο πεδίο "Σημειώσεις" ή τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στο δείκτη σημείωσης, εμφανίζεται η αρχή της σημείωσης. Εάν κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο "Σημειώσεις" και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην καρτέλα Σημειώσεις, το πλήρες μορφοποιημένο κείμενο της σημείωσης εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρου.

Παράδειγμα     Έχετε παρατηρήσει ότι ο Κώστας ολοκληρώνει συνεχώς εργασίες πριν από το χρονοδιάγραμμα και με υψηλό επίπεδο ποιότητας. Προσθέτετε το πεδίο "Σημειώσεις" στην προβολή "Φύλλο πόρων" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια σημείωση για αυτό. Αργότερα, θα μπορείτε να συμβουλεύεστε τις σημειώσεις σας για τους πόρους κατά την εξέταση της επιτυχίας του έργου ή του σχεδιασμού για αναγνώριση υπαλλήλου.

Σχόλια     Ο πιο εύκολος τρόπος για εισαγωγή σημειώσεων πόρου είναι μέσα στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρου. Στην προβολή πόρου, επιλέξτε τον πόρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις πόρου Button image . Πληκτρολογήστε και μορφοποιήστε τη σημείωση. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα των χαρακτήρων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη στοίχιση κειμένου, να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες και να εισαγάγετε ένα αντικείμενο OLE. Οι σημειώσεις που εισάγετε στο πεδίο "Σημειώσεις" ενός φύλλου πόρου εμφανίζονται χωρίς μορφοποίηση. Οι σημειώσεις που εισάγετε στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρου εμφανίζονται μορφοποιημένες.

Για να αποφύγετε τυχαία διαγραφή κειμένου ή κατάργηση πληροφοριών μορφοποίησης σε μια μεγάλη σημείωση, πρέπει να επεξεργάζεστε σημειώσεις μόνο στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρου και όχι στο πεδίο "Σημειώσεις" σε μια προβολή φύλλου.

Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις σημειώσεις και να μην έχουν ουσιαστικά όριο μεγέθους. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε αντικείμενα OLE και bitmap στο πεδίο "Σημειώσεις".

Σημειώσεις (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    πεδίο καταχώρησης

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε το πεδίο "Σημειώσεις" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" όταν θέλετε να εμφανίσετε σημειώσεις για μια ανάθεση. Όταν προσθέτετε μια σημείωση σε μια ανάθεση, ο δείκτης σημείωσης εμφανίζεται στο πεδίο "Δείκτες". Εάν προβάλετε το κείμενο στο πεδίο "Σημειώσεις" ή τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στο δείκτη σημείωσης, εμφανίζεται η αρχή της σημείωσης. Εάν κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο "Σημειώσεις" και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην καρτέλα Σημειώσεις, το πλήρες μορφοποιημένο κείμενο της σημείωσης εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες ανάθεσης.

Παράδειγμα     Στον Κώστα έχει ανατεθεί η εργασία "Συντονισμός της εμπορικής έκθεσης". Έχετε μια λίστα με σημαντικές επαφές που είναι δυνατό να βοηθήσει στην ολοκλήρωση αυτής της ανάθεσης. Μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο "Σημειώσεις" στην προβολή "Χρήση πόρων" και, στη συνέχεια, να εισάγετε τη σημείωση "Να θυμηθώ να δώσω στον Κώστα ένα αντίγραφο με τις επαφές της εμπορικής έκθεσης".

Σχόλια     Ο πιο εύκολος τρόπος για εισαγωγή σημειώσεων ανάθεσης είναι μέσα στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες ανάθεσης. Επιλέξτε την ανάθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις ανάθεσης Button image . Πληκτρολογήστε και μορφοποιήστε τη σημείωση. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα των χαρακτήρων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη στοίχιση κειμένου, να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες και να εισαγάγετε ένα αντικείμενο OLE. Οι σημειώσεις που εισάγετε στο πεδίο "Σημειώσεις" στην προβολή "Χρήση εργασίας" ή "Χρήση πόρου" εμφανίζονται χωρίς μορφοποίηση. Οι σημειώσεις που εισάγετε στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες ανάθεσης εμφανίζονται μορφοποιημένες.

Για να αποφύγετε τυχαία διαγραφή κειμένου ή κατάργηση πληροφοριών μορφοποίησης σε μια μεγάλη σημείωση, πρέπει να επεξεργάζεστε σημειώσεις μόνο στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες ανάθεσης και όχι στο πεδίο "Σημειώσεις" σε μια προβολή φύλλου.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×