Πεδία ονομάτων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πεδίο "Όνομα" περιλαμβάνει το όνομα μιας εργασίας ή ενός πόρου.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Όνομα".

Τύπος δεδομένων    Κείμενο

Όνομα (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Καλύτερη Χρήση    Πραγματοποιήστε μια καταχώρηση στο πεδίο "Όνομα" για αντιπροσώπευση, αναγνώριση και περιγραφή του ονόματος μιας εργασίας.

Παράδειγμα    Πρόκειται να προσθέσετε μια νέα εργασία που έχει σχέση με την σύνταξη πρότασης για έναν πιθανό, νέο πελάτη. Στο πεδίο "Όνομα" στην προβολή "Γράφημα Gantt", πληκτρολογήστε την έκφραση "Σύνταξη πρότασης" για την αναγνώριση και περιγραφή της εργασίας.

Όνομα (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Κάντε μια καταχώρηση στο πεδίο "Όνομα" για την αντιπροσώπευση και αναγνώριση του ονόματος ενός πόρου.

Παράδειγμα    Για την αναγνώριση του Γιάννη ως πόρου του έργου σας, πληκτρολογήστε "Γιάννης Μ. Παπαδόπουλος" στο πεδίο "Όνομα", στην προβολή "Φύλλο πόρου".

Παρατηρήσεις    Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε διαφορετικά ονόματα για τους διαφορετικούς πόρους του έργου σας. Εάν υπάρχουν ονόματα πόρων που είναι ακριβώς ίδια, μπορείτε να προσθέσετε το όνομα του τμήματος, ένα αρχικό γράμμα δεύτερου ονόματος ή κάποιο άλλο μοναδικό στοιχείο, που διαχωρίζει το όνομα. Για παράδειγμα, εάν στο έργο σας υπάρχουν δύο πόροι με το όνομα Ιωσήφ Πέτρου, ο ένας μπορεί να καταχωρηθεί ως "Ιωσήφ Πέτρου (Λογιστήριο)" και ο άλλος "Ιωσήφ Πέτρου (Εξυπηρέτηση πελατών)."

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×