Πεδία ανάθεσης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Ανάθεση" υποδεικνύουν αν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, αντί για γραμμή εργασίας ή πόρου.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων Ανάθεσης.

Τύπος δεδομένων    Ναι/Όχι

Ανάθεση (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, το πεδίο "Ανάθεση" περιέχει την τιμή "Ναι". Εάν δεν είναι το πεδίο "Ανάθεση" περιέχει την τιμή "Όχι". Το πεδίο "Ανάθεση" για εργασίες περιέχει πάντα την τιμή "Όχι".

Καλύτερη Χρήση    Η προβολή "Χρήση εργασίας" εμφανίζει γραμμές ανάθεσης, που υποδεικνύουν σε ποιους πόρους έχει ανατεθεί ή εργασία. Προσθέστε το πεδίο "Ανάθεση" στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασίας", όταν θέλετε να εμφανιστεί αν το πεδίο είναι γραμμή ανάθεσης. Πραγματοποιήστε φιλτράρισμα για το πεδίο "Ανάθεση" όταν θέλετε να εμφανίζονται μόνο γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Ναι) ή όταν θέλετε να εξαιρούνται οι γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Όχι).

Παράδειγμα    Στην προβολή "Χρήση εργασίας", θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι γραμμές ανάθεσης για αναθέσεις που έχουν περισσότερες από 80 ώρες απασχόλησης. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός φίλτρων, πραγματοποιείται φιλτράρισμα για όλα τα πεδία "Ανάθεση" που έχουν την τιμή "Ναι" μαζί με τα πεδία "Εργασία" που έχουν τιμές μεγαλύτερες από 80 ώρες.

Ανάθεση (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, το πεδίο "Ανάθεση" περιέχει την τιμή "Ναι". Εάν δεν είναι, περιέχει την τιμή "Όχι". Το πεδίο "Ανάθεση" για πόρους περιέχει πάντα την τιμή "Όχι".

Καλύτερη Χρήση    Η προβολή "Χρήση πόρου" εμφανίζει γραμμές ανάθεσης, που υποδεικνύουν σε ποιες εργασίες έχουν ανατεθεί στον πόρο. Προσθέστε το πεδίο "Ανάθεση" στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση πόρου", όταν θέλετε να εμφανιστεί αν το πεδίο είναι γραμμή ανάθεσης. Πραγματοποιήστε φιλτράρισμα για το πεδίο "Ανάθεση" όταν θέλετε να εμφανίζονται μόνο γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Ναι) ή όταν θέλετε να εξαιρούνται οι γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Όχι).

Παράδειγμα    Στην προβολή "Χρήση πόρου", θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι γραμμές ανάθεσης για αναθέσεις που έχουν περισσότερες από 80 ώρες απασχόλησης. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός φίλτρων, πραγματοποιείται φιλτράρισμα για όλα τα πεδία "Ανάθεση" που έχουν την τιμή "Ναι" μαζί με τα πεδία "Εργασία" που έχουν τιμές μεγαλύτερες από 80 ώρες.

Ανάθεση (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, το πεδίο "Ανάθεση" περιέχει την τιμή "Ναι". Εάν δεν είναι, περιέχει την τιμή "Όχι". Το πεδίο "Ανάθεση" για αναθέσεις περιέχει πάντα την τιμή "Ναι".

Καλύτερη Χρήση    Οι προβολές "Χρήση εργασίας" και "Χρήση πόρου" εμφανίζουν γραμμές ανάθεσης. Στην προβολή "Χρήση εργασίας", οι γραμμές ανάθεσης υποδεικνύουν τους πόρους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία. Στην προβολή "Χρήση πόρου", οι γραμμές ανάθεσης υποδεικνύουν ποιες εργασίες έχουν ανατεθεί στον πόρο. Προσθέστε το πεδίο "Ανάθεση" στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασίας" ή της προβολής "Χρήση πόρου" όταν θέλετε να εμφανίζεται η πληροφορία να η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης. Πραγματοποιήστε φιλτράρισμα για το πεδίο "Ανάθεση" όταν θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Ναι) ή όταν θέλετε να εξαιρούνται οι γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Όχι).

Παράδειγμα    Στην προβολή "Χρήση εργασίας", θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι γραμμές ανάθεσης για αναθέσεις που έχουν περισσότερες από 80 ώρες απασχόλησης. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός φίλτρων, πραγματοποιείται φιλτράρισμα για όλα τα πεδία "Ανάθεση" που έχουν την τιμή "Ναι" μαζί με τα πεδία "Εργασία" που έχουν τιμές μεγαλύτερες από 80 ώρες.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×