Πεδία "Υπόλοιπο κόστος"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Υπόλοιπο κόστος" εμφανίζουν το υπόλοιπο των προγραμματισμένων εξόδων που θα συγκεντρωθεί με την ολοκλήρωση της υπόλοιπης προγραμματισμένης εργασίας.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "Υπόλοιπο κόστος".

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν δημιουργείτε για πρώτη φορά μια εργασία, το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" είναι το ίδιο με το πεδίο "Κόστος". Όταν οι εκχωρημένοι πόροι αρχίσουν να εργάζονται στο έργο και να αναφέρουν την πραγματική εργασία, το Microsoft Office Project υπολογίζει το υπόλοιπο κόστος ως εξής:

Υπόλοιπο κόστος = (Υπόλοιπη εργασία * Βασική χρέωση) + Υπόλοιπο κόστος υπερωριών

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" σε ένα φύλλο εργασίας για να εξετάσετε πόσα ακόμα πρέπει να δαπανηθούν για μια εργασία.

Παράδειγμα    Η εργασία "Ανάπτυξη εκτίμησης" έχει ανατεθεί στον Κώστα και στην Κατερίνα για πέντε ώρες εργασίας ο καθένας. Οι βασικές χρεώσεις τους είναι και στους δύο 20 δολάρια ανά ώρα. Στην αρχή της εργασίας, το υπόλοιπο κόστος είναι $200. Όταν οι πόροι αναφέρουν δύο ώρες πραγματικής εργασίας (40 δολάρια), η υπόλοιπη εργασία είναι οκτώ ώρες και το υπόλοιπο κόστος γίνεται 160 δολάρια.

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν προσθέτετε για πρώτη φορά έναν πόρο, το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" είναι το ίδιο με το πεδίο "Κόστος". Όταν ο πόρος αρχίσει να αναφέρει την πραγματική εργασία σε διάφορες εργασίες, το Microsoft Office Project υπολογίζει το υπόλοιπο κόστος ως εξής:

Υπόλοιπο κόστος = (Υπόλοιπη εργασία * Βασική χρέωση) + Υπόλοιπο κόστος υπερωριών

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" σε ένα φύλλο πόρου για να εξετάσετε πόσα ακόμα πρέπει να δαπανηθούν για μια εργασία. Αυτό ισχύει για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στον πόρο.

Παράδειγμα    Παρακολουθείτε το κόστος για έναν πόρο με χρέωση 20 δολάρια ανά ώρα. Στον πόρο έχουν ανατεθεί πολλές διαφορετικές εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και για όλες μαζί θα χρειαστούν 100 ώρες. Πριν ο πόρος αρχίσει να αναφέρει την πραγματική εργασία, το υπόλοιπο κόστος για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στον πόρο είναι 2.000 δολάρια. Στη συνέχεια, ο πόρος αναφέρει 3 ώρες εργασίας σε μία εργασία και 7 ώρες εργασίας σε άλλη εργασία για 10 ώρες πραγματικής εργασίας, ή 200 δολάρια πραγματικού κόστους. Το υπόλοιπο κόστος αλλάζει από 2.000 δολάρια σε 1.800 δολάρια.

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια ανάθεση δημιουργείται για πρώτη φορά, το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" είναι το ίδιο με το πεδίο "Κόστος". Αφού ο πόρος αρχίσει να εργάζεται στην ανάθεση και αναφέρει πραγματική εργασία, το Microsoft Office Project υπολογίζει το υπόλοιπο κόστος ως εξής:

Υπόλοιπο κόστος = (Υπόλοιπη εργασία * Βασική χρέωση) + Υπόλοιπο κόστος υπερωριών

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" για να δείτε πόσα ακόμα πρέπει να δαπανηθούν για μια ανάθεση.

Παράδειγμα    Μια ανάθεση αποτελείται από 10 ώρες για έναν πόρο με χρέωση 20 € ανά ώρα. Στην αρχή της ανάθεσης, το υπόλοιπο κόστος είναι 200 €. Όταν ο πόρος αναφέρει δύο ώρες πραγματικής εργασίας (40 €), η υπόλοιπη εργασία είναι οκτώ ώρες και το υπόλοιπο κόστος γίνεται 160 €.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×