Πεδία "Συνδεδεμένα πεδία"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πεδίο "Συνδεδεμένα πεδία" σάς ενημερώνει εάν υπάρχουν συνδέσεις OLE με την εργασία, τον πόρο ή την ανάθεση, από κάποιο άλλο σημείο αυτού του αρχείου έργο, από ένα άλλο αρχείο του Microsoft Office Project ή από ένα άλλο πρόγραμμα.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "Συνδεδεμένα πεδία".

Τύπος δεδομένων    Ναι/Όχι

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "συνδεδεμένα πεδία" περιέχει την τιμή "Ναι" όταν υπάρχει μια σύνδεση OLE με ένα από τα πεδία της εργασίας. Το πεδίο περιέχει την τιμή "Όχι" όταν δεν υπάρχουν συνδέσεις OLE σε πεδίο εργασίας.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Συνδεδεμένα πεδία" σε ένα φύλλο εργασίας όταν θέλετε να δείτε εάν οι πληροφορίες για την εργασία είναι αποτέλεσμα συνδέσεων OLE από κάπου αλλού εντός του ενεργού έργου, ένα άλλο αρχείο του Project ή ένα άλλο πρόγραμμα.

Παράδειγμα    Έχετε δημιουργήσει συνδέσεις OLE από το Microsoft Office Excel προς διάφορες εργασίες του χρονοδιαγράμματός σας και θέλετε να δείτε ποιες εργασίες περιέχουν αυτές τις συνδέσεις. Προσθέτετε το πεδίο "Συνδεδεμένα πεδία" στην προβολή "Φύλλο εργασίας" για πρόσθετη ορατότητα.

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "συνδεδεμένα πεδία" περιέχει την τιμή "Ναι" όταν υπάρχει μια σύνδεση με ένα από τα πεδία του πόρου. Το πεδίο περιέχει την τιμή "Όχι" όταν δεν υπάρχουν συνδέσεις OLE με τον πόρο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Συνδεδεμένα πεδία" σε ένα φύλλο πόρου, όταν θέλετε να δείτε εάν οι πληροφορίες για έναν πόρο είναι αποτέλεσμα συνδέσεων OLE από κάπου αλλού.

Παράδειγμα    Έχετε συνδέσει πληροφορίες πόρου στο χρονοδιάγραμμά σας από ένα υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Office Excel, που περιέχει πληροφορίες για το προσωπικό. Θέλετε να ομαδοποιήσετε τους πόρους που περιέχουν αυτές τις συνδέσεις. Προσθέτετε το πεδίο "Συνδεδεμένα πεδία" στην προβολή "Φύλλο πόρου".

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Συνδεδεμένα πεδία" περιέχει την τιμή "Ναι" όταν υπάρχει μια σύνδεση OLE με ένα από τα πεδία της ανάθεσης. Το πεδίο περιέχει την τιμή "Όχι" όταν δεν υπάρχουν συνδέσεις OLE σε πεδίο ανάθεσης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Συνδεδεμένα πεδία" στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασίας" ή "Χρήση πόρου", όταν θέλετε να δείτε εάν οι πληροφορίες για μια ανάθεση είναι αποτέλεσμα συνδέσεων OLE από κάπου αλλού.

Παράδειγμα    Έχετε δημιουργήσει συνδέσεις OLE από το Microsoft Office Excel με διάφορες αναθέσεις στο χρονοδιάγραμμά σας και θέλετε να εφαρμόσετε ένα φίλτρο για να εμφανίζονται οι αναθέσεις που περιέχουν αυτές τις συνδέσεις. Προσθέστε το πεδίο "Συνδεδεμένα πεδία" στην προβολή "Χρήση εργασίας".

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×