Πεδία "Σημαία1-20"

Τα πεδία "Σημαία1" έως και "Σημαία20" υποδεικνύουν εάν μια εργασία, ένας πόρος ή μια ανάθεση έχει επισημανθεί για περαιτέρω ενέργειες ή κάποιο είδος αναγνώρισης. Για να επισημάνετε μια εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι σε ένα πεδίο "Σημαία". Εάν δεν θέλετε να επισημάνετε μια εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Όχι. Από προεπιλογή τα πεδία σημαίας έχουν την τιμή "Όχι".

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Σημαία1-20".

Τύπος δεδομένων    Πεδίο Ναι/Όχι

"Σημαία1-20" (πεδία εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Πεδίο υπολογισμού ή καταχώρησης

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα πεδία "Σημαία" όταν θέλετε να προσθέσετε οποιαδήποτε δεδομένα "Ναι/Όχι" στις πληροφορίες εργασίας. Προσθέστε ένα προσαρμοσμένο πεδίο "Σημαία" σε ένα φύλλο εργασίας όταν θέλετε να επισημάνετε συγκεκριμένες εργασίες για την προβολή, το φιλτράρισμα, τη μορφοποίηση ή την επεξεργασία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πεδίο¨"Σημαία" για να μορφοποιήσετε τις προσαρμοσμένες ράβδους Gantt σε ειδικές εργασίες.

Παράδειγμα    Είναι απαραίτητο να παρακολουθήσετε λογιστικά στοιχεία σε συγκεκριμένες εργασίες. Προσθέστε ένα πεδίο "Σημαία" και κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στο πεδίο για κάθε εργασία που απαιτεί την ειδική παρακολούθηση. Στη συνέχεια εφαρμόζετε ένα φίλτρο για αυτό το πεδίο "Σημαία", για να λειτουργεί μόνο στις εργασίες, στις οποίες έχετε επισημάνει την τιμή "Ναι".

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να ορίσετε λίστες τιμών, τύπων και δεικτών με γραφικά για ένα πεδίο "Σημαία". Ο ορισμός ενός τύπου εφαρμόζει στο πεδίο την ιδιότητα "Μόνο για ανάγνωση". Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Προσαρμογή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πεδία.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε σε άλλα αρχεία του έργου. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε οποιαδήποτε προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά έχετε εκχωρήσει σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Οργάνωση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πεδία.

"Σημαία1-20" (πεδία πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Πεδίο υπολογισμού ή καταχώρησης

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα πεδία "Σημαία", όταν θέλετε να προσθέσετε οποιαδήποτε δεδομένα "Ναι/Όχι" σε πληροφορίες πόρου. Προσθέστε ένα προσαρμοσμένο πεδίο "Σημαία" σε ένα φύλλο πόρου όταν θέλετε να επισημάνετε συγκεκριμένες εργασίες για την προβολή, το φιλτράρισμα, τη μορφοποίηση ή την επεξεργασία.

Παράδειγμα    Θέλετε να αναθεωρήσετε τους πόρους της σύμβασης που ανήκουν σε διάφορες ομάδες. Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "Σημαία" και να κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι στο πεδίο για κάθε συμβαλλόμενο πόρο. Στη συνέχεια, μπορείτε να φιλτράρετε αυτό το πεδίο "Σημαία" ώστε να εμφανίζει μόνο τους πόρους που έχουν επισημανθεί με την ιδιότητα "Ναι".

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να ορίσετε λίστες τιμών, τύπων και δεικτών με γραφικά για ένα πεδίο "Σημαία". Ο ορισμός ενός τύπου εφαρμόζει στο πεδίο την ιδιότητα "Μόνο για ανάγνωση". Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Προσαρμογή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογήΠεδία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή πεδίων για να μετονομάσετε το πεδίο "Σημαία", ώστε να περιγράφει τις πληροφορίες που ορίζετε ή να διαγράψετε οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες έχετε αναθέσει σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε σε άλλα αρχεία του έργου. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Οργάνωση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πεδία.

"Σημαία1-20" (πεδία ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    πεδίο καταχώρησης

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα πεδία "Σημαία", όταν θέλετε να προσθέσετε οποιαδήποτε δεδομένα "Ναι/Όχι" σε πληροφορίες ανάθεσης. Προσθέστε ένα πεδίο "Σημαία" στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασίας" ή "Χρήση πόρου" όταν θέλετε να επισημάνετε συγκεκριμένες αναθέσεις για την προβολή, το φιλτράρισμα, τη μορφοποίηση ή την επεξεργασία.

Παράδειγμα    Θέλετε να αναθεωρήσετε τις αναθέσεις σε συμβαλλόμενους. Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "Σημαία" και να κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι στο πεδίο για κάθε συμβαλλόμενο πόρο. Στη συνέχεια, μπορείτε να φιλτράρετε αυτό το πεδίο "Σημαία" ώστε να εμφανίζει μόνο τους πόρους που έχουν επισημανθεί με την ιδιότητα "Ναι".

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να ορίσετε λίστες τιμών, τύπων και δεικτών με γραφικά για ένα πεδίο "Σημαία". Ο ορισμός ενός τύπου εφαρμόζει στο πεδίο την ιδιότητα "Μόνο για ανάγνωση". Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Προσαρμογή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογήΠεδία.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×