Πεδία "Μονάδες ανάθεσης"

Τα πεδία "Μονάδες ανάθεσης" εμφανίζουν το ποσοστό ή τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη εκχώρηση των εκχωρημένων πόρων σε μια εργασία.

Για παράδειγμα, έστω ότι στον Πέτρο έχουν ανατεθεί η Εργασία Α και η Εργασία Β. Ως υπάλληλος μερικής απασχόλησης, ο Πέτρος εργάζεται 4 ώρες την ημέρα. Οι εργασίες Α και Β διεξάγονται ταυτόχρονα, επομένως ο Πέτρος πρέπει να μοιράσει το χρόνο του ανάμεσα στις δύο. Ο προϊστάμενος έργου αποφασίζει ότι ο Πέτρος θα πρέπει να καταναλώνει το 75% του χρόνου του στην Εργασία Α και το 25% του χρόνου του στην Εργασία Β. Αυτά τα ποσοστά είναι οι μονάδες ανάθεσης του Πέτρου για κάθε εργασία. Σε αυτό το παράδειγμα, το 75% των μονάδων ανάθεσης του Πέτρου εκχωρούνται στην Εργασία Α και το 25% των μονάδων ανάθεσής του εκχωρούνται στην Εργασία Β. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δεδομένη ημέρα, ο Πέτρος θα πρέπει να καταναλώνει 3 από τις 4 ώρες στην Εργασία Α και τη 1 ώρα που απομένει στην Εργασία Β.

Σημείωση: Στις εκδόσεις πριν από το Project 2010, το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" ενημερωνόταν για να εμφανίζει το μέγιστο ποσό κατά το οποίο ένας πόρος εργαζόταν σε μια ανάθεση οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Αυτό δημιουργούσε προβλήματα στο χρονοδιάγραμμα, καθώς το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" χρησιμοποιούταν επίσης για τον ορισμό ωρών για μελλοντική εργασία. Πλέον, το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" διατηρεί το ποσοστό ή τον αριθμό που ορίσατε αρχικά. Το μέγιστο ποσό εργασίας ενός πόρου σε μια ανάθεση οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή καταγράφεται σε ένα ξεχωριστό πεδίο, που ονομάζεται "Κορύφωση". Μάθετε περισσότερα για το πεδίο "Κορύφωση".

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Μονάδες ανάθεσης".

Τύπος δεδομένων    Ποσοστό/Αριθμός

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Null

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" στην προβολή "Χρήση εργασιών", όταν θέλετε να εμφανίσετε την κατανομή του χρόνου για κάθε μεμονωμένη ανάθεση. Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στο πεδίο εργασίας "Μονάδες ανάθεσης". Αποτελεί απλώς το αντίστοιχο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" για τις αναθέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες.

Παράδειγμα    Αναθεωρείτε τις μονάδες ανάθεσης για πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί διάφορες εργασίες. Προσθέτετε το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" στην προβολή "Χρήση εργασιών". Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" δίπλα στα ονόματα εργασιών. Ωστόσο, οι μονάδες ανάθεσης για τις μεμονωμένες αναθέσεις τους εμφανίζονται κάτω από το όνομα κάθε εργασίας στα πεδία "Μονάδες ανάθεσης".

Παρατηρήσεις    Η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης είναι 100 τοις εκατό (ή 1,0 σε δεκαδικές μονάδες), εκτός εάν η τιμή στο πεδίο πόρου "Μέγιστες μονάδες" είναι μικρότερη από 100 τοις εκατό. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης για τον πόρο είναι η τιμή του πεδίου μέγιστες μονάδες. Οι μονάδες μπορούν να εκφραστούν ως ποσοστά επί τοις εκατό ή ως δεκαδικές τιμές. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές στο μενού Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Χρονοδιάγραμμα. Στο πλαίσιο Εμφάνιση μονάδων ανάθεσης ως, επιλέξτε Ποσοστό ή Δεκαδικός.

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Null

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" στην προβολή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε τις μονάδες ανάθεσης των πόρων για τις επιμέρους αναθέσεις τους. Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στο πεδίο πόρου "Μονάδες ανάθεσης". Αποτελεί απλώς το αντίστοιχο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" για τις αναθέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες.

Παράδειγμα     Αναθεωρείτε τις μονάδες ανάθεσης για εργασίες που έχουν ανατεθεί σε διάφορους πόρους. Προσθέτετε το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" στην προβολή "Χρήση πόρων". Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" δίπλα στα ονόματα πόρων. Ωστόσο, οι μονάδες ανάθεσης για τις μεμονωμένες αναθέσεις τους εμφανίζονται κάτω από το όνομα κάθε πόρου στα πεδία "Μονάδες ανάθεσης".

Παρατηρήσεις     Η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης είναι 100 τοις εκατό, εκτός εάν η τιμή στο πεδίο πόρου "Μέγιστες μονάδες" είναι μικρότερη από 100 τοις εκατό. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης για τον πόρο είναι η τιμή του πεδίου "Μέγιστες μονάδες". Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ποσοστών και δεκαδικών για τις αντιπροσωπευτικές μονάδες ανάθεσης. Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Χρονοδιάγραμμα. Στο πλαίσιο Εμφάνιση μονάδων ανάθεσης ως, επιλέξτε Ποσοστό ή Δεκαδικός.

Μπορείτε να ορίσετε τις μονάδες ανάθεσης στο παράθυρο διαλόγου "Πληροφορίες εργασίας", όταν αναθέτετε μια εργασία σε έναν πόρο για πρώτη φορά. Στην προβολή φύλλου πόρου, επιλέξτε την εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες εργασίας Εικόνα κουμπιού . Κάντε κλικ στην καρτέλα Πόροι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του πόρου. Στο πεδίο "Μονάδες", πληκτρολογήστε το ποσοστό ή τον αριθμό των μονάδων ανάθεσης για αυτόν τον πόρο σε αυτή την εργασία.

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Πεδίο υπολογισμού ή καταχώρησης

Τρόπος υπολογισμού     Μια ανάθεση που προϋποθέτει την πλήρη προσπάθεια ενός πόρου μπορεί συνήθως να εκφραστεί ως 100 τοις εκατό, θεωρώντας ότι η τιμή μέγιστες μονάδες του πόρου είναι 100 τοις εκατό. Δύο πόροι στους οποίους έχει ανατεθεί μια εργασία μπορούν να εκφραστούν με το ποσοστό 200 τοις εκατό, θεωρώντας πάλι μια τιμή μέγιστων μονάδων 100 τοις εκατό.

Από προεπιλογή, η τιμή στο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" ορίζεται σε 100 τοις εκατό (ή 1,0 σε δεκαδικές μονάδες). Εάν τροποποιήσετε απευθείας τις Μονάδες ανάθεσης, θα αλλάξει η τιμή εργασίας ή διάρκειας, ανάλογα με τον τύπο ρυθμίσεων της εργασίας. Εάν ο τύπος εργασίας είναι σταθερή εργασία και τροποποιήσετε τη διάρκεια, το Project αλλάζει τις μονάδες ανάθεσης. Εάν το πεδίο "Τύπος εργασίας" έχει οριστεί με σταθερή διάρκεια και τροποποιήσετε το πεδίο εργασίας, το Project υπολογίζει ξανά τις μονάδες ανάθεσης.

Τι γίνεται με τις υπερωρίες; Εάν ένας πόρος εργάζεται υπερωριακά, εργάζεται περισσότερο από την τιμή "Μονάδες ανάθεσης". Το προσαρμοσμένο ποσοστό ή δεκαδικός αντικατοπτρίζεται στο πεδίο "Κορύφωση".

Βέλτιστες χρήσεις    Προσθέστε το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" στην ενότητα φύλλο στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να τροποποιήσετε τον αριθμό των μονάδων με τις οποίες έχει ανατεθεί μια εργασία σε έναν πόρο. Η τιμή "Μονάδες ανάθεσης" αλληλεπιδρά με την τιμή στο πεδίο πόρου "Μέγιστες μονάδες". Εάν πραγματοποιήσετε μια ανάθεση με μια μεγαλύτερη μονάδα ανάθεσης από την τιμή στο πεδίο "Μέγιστες μονάδες", στον πόρο θα έχει πραγματοποιηθεί υπερ-ανάθεση.

Παράδειγμα     Θέλετε να αναθέσετε σε τρεις ξυλουργούς μια εργασία, οπότε πληκτρολογείτε την τιμή 300% στο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" για την ανάθεση των ξυλουργών. Για να χρησιμοποιήσετε έναν πόρο σε μια εργασία με μερική απασχόληση, πληκτρολογήστε το ποσοστό στο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του καθημερινού χρόνου που θα αφιερώνει ο πόρος στην εργασία. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε την τιμή 25% στο πεδίο "Μονάδες", πραγματοποιείτε ανάθεση για το ένα τέταρτο της ημέρας του πόρου.

Εάν σε ένα μόνο πόρο έχουν ανατεθεί 24 ώρες εργασίας στο 100% για τρεις ημέρες των 8 ωρών και ο πόρος εργαστεί 10 ώρες την τρίτη ημέρα για να ολοκληρώσει την εργασία εγκαίρως, αυτός ο πόρος εργάζεται υπερωριακά. Το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" θα συνεχίσει να αντικατοπτρίζει την ανάθεση 100%, αλλά το πεδίο "Κορύφωση" θα ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει την υπερωριακή εργασία. Την τρίτη ημέρα, ο πόρος εργάστηκε 2 επιπλέον ώρες ή 25% περισσότερο από τις 8 ώρες που του είχαν ανατεθεί. Το πεδίο "Κορύφωση" εμφανίζει ότι, για τη συγκεκριμένη εργασία, ο συγκεκριμένος πόρος εργάστηκε κατά το μέγιστο 125% οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Αυτή είναι μια χρήσιμη τιμή για εξέταση όταν κοιτάζετε τις απαιτήσεις πόρων για το έργο σας, ακόμη και συνολικά για την εταιρεία σας. Εάν έχετε έναν πόρο ο οποίος εμφανίζει συνεχώς τιμές κορύφωσης που είναι υψηλότερες από τις τιμές μονάδων ανάθεσης, αξίζει τον κόπο να εξετάσετε τη συνεισφορά αυτού του πόρου στο έργο. Ενδέχεται να χρειάζεται να εκχωρήσετε περισσότερα άτομα για να βοηθήσουν ή να αντικαταστήσετε τον πόρο με κάποιον που ταιριάζει καλύτερα στην εργασία.

Παρατηρήσεις    Η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης είναι 100 τοις εκατό (ή 1,0 σε δεκαδικές μονάδες), εκτός εάν η τιμή στο πεδίο εκχωρημένου πόρου "Μέγιστες μονάδες" είναι μικρότερη από 100 τοις εκατό. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης για τον πόρο είναι η τιμή των μέγιστων μονάδων του. Οι μονάδες μπορούν να εκφραστούν ως ποσοστά επί τοις εκατό ή ως δεκαδικές τιμές. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές στο μενού Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Χρονοδιάγραμμα. Στο πλαίσιο Εμφάνιση μονάδων ανάθεσης ως, επιλέξτε Ποσοστό ή Δεκαδικός.

Από προεπιλογή, το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" συμπεριλαμβάνεται στο παράθυρο διαλόγου Ανάθεση πόρων, ώστε να μπορείτε να ορίσετε μονάδες ανάθεσης όταν αναθέτετε μια εργασία σε έναν πόρο για πρώτη φορά. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις μονάδες ανάθεσης στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας. Στην προβολή φύλλου πόρου, επιλέξτε την εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες εργασίας Εικόνα κουμπιού . Κάντε κλικ στην καρτέλα Πόροι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του πόρου. Στο πεδίο "Μονάδες", πληκτρολογήστε το ποσοστό ή τον αριθμό των μονάδων ανάθεσης για αυτόν τον πόρο σε αυτή την εργασία.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×