Πεδία "Κόστος1-10"

Τα πεδία "Κόστος1-10" αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης θέλετε. Από προεπιλογή το κόστος είναι 0€.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πεδίων "Κόστος1-10".

Τύπος δεδομένων    πεδίο νομισματικής μονάδας

Κόστος1-10 (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Πεδίο υπολογισμού ή καταχώρησης

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία κόστους σε ένα φύλλο εργασίας όταν θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένα δεδομένα νομισματικής μονάδας σε πληροφορίες εργασίας.

Παράδειγμα    Θέλετε να παρακολουθήσετε τις εκτιμώμενες υψηλές και χαμηλές τιμές κόστους στο έργο. Μπορείτε να καταχωρήσετε το υψηλότερο εκτιμώμενο κόστος για μια εργασία στο πεδίο "Κόστος 1" και το χαμηλότερο εκτιμώμενο κόστος στο πεδίο "Κόστος 2". Στη συνέχεια μπορείτε να μετονομάσετε το πεδίο "Κόστος1" ως "Υψηλό εκτιμ. κόστος" και το πεδίο "Κόστος2" ως "Χαμηλό εκτιμ. κόστος".

Σχόλια    Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες τιμών, τύπους και γραφικές ενδείξεις για οποιοδήποτε από τα προσαρμοσμένα πεδία κόστους. Για να προσθέσετε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή να μετονομάσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο κόστους, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Προσαρμογή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Πεδία. Ο ορισμός ενός τύπου δίνει στο πεδίο την ιδιότητα "Μόνο για ανάγνωση".

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε, συμπεριλαμβάνοντας τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά, σε άλλα αρχεία του έργου. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Οργάνωση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πεδία.

Κόστος1-10 (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Πεδίο υπολογισμού ή καταχώρησης

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία κόστους σε ένα φύλλο πόρου όταν θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένα δεδομένα νομισματικής μονάδας σε πληροφορίες πόρου.

Παράδειγμα    Θέλετε να παρακολουθήσετε τις εκτιμώμενες υψηλές και χαμηλές τιμές κόστους πόρου στο έργο. Μπορείτε να καταχωρήσετε το υψηλότερο εκτιμώμενο κόστος πόρου για μια εργασία στο πεδίο "Κόστος 1" και το χαμηλότερο εκτιμώμενο κόστος πόρου στο πεδίο "Κόστος 2". Στη συνέχεια μπορείτε να μετονομάσετε το πεδίο "Κόστος1" ως "Υψηλό εκτιμ. κόστος" και το πεδίο "Κόστος2" ως "Χαμηλό εκτιμ. κόστος".

Σχόλια    Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες τιμών, τύπους και γραφικές ενδείξεις για οποιοδήποτε από τα προσαρμοσμένα πεδία κόστους. Για να προσθέσετε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή να μετονομάσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο κόστους, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Προσαρμογή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Πεδία.Ο ορισμός ενός τύπου δίνει στο πεδίο την ιδιότητα "Μόνο για ανάγνωση".

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε, συμπεριλαμβάνοντας τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά τους, σε άλλα αρχεία. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Οργάνωση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πεδία.

Κόστος1-10 (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    πεδίο καταχώρησης

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Κόστος" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολή "Χρήση εργασίας" ή "Χρήση πόρου", όταν θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένα δεδομένα νομισματικής μονάδας στις πληροφορίες μιας ανάθεσης.

Παράδειγμα    Θέλετε να παρακολουθείτε τις τιμές υψηλού και χαμηλού κόστους στο έργο σας. Μπορείτε να καταχωρήσετε την υψηλότερη εκτιμώμενη τιμή κόστους για μια ανάθεση στο πεδίο "Κόστος1" και την χαμηλότερη εκτιμώμενη τιμή κόστους στο πεδίο "Κόστος2".

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×