Πεδία "Κόστος1-10"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Κόστος1-10" αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης θέλετε. Από προεπιλογή το κόστος είναι 0€.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πεδίων "Κόστος1-10".

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Κόστος1-10 (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη ή καταχωρημένη

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία κόστους σε ένα φύλλο εργασίας όταν θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένα δεδομένα νομισματικής μονάδας σε πληροφορίες εργασίας.

Παράδειγμα    Θέλετε να παρακολουθήσετε τις εκτιμώμενες υψηλές και χαμηλές τιμές κόστους στο έργο. Μπορείτε να καταχωρήσετε το υψηλότερο εκτιμώμενο κόστος για μια εργασία στο πεδίο "Κόστος 1" και το χαμηλότερο εκτιμώμενο κόστος στο πεδίο "Κόστος 2". Στη συνέχεια μπορείτε να μετονομάσετε το πεδίο "Κόστος1" ως "Υψηλό εκτιμ. κόστος" και το πεδίο "Κόστος2" ως "Χαμηλό εκτιμ. κόστος".

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες τιμών, τύπους και γραφικές ενδείξεις για οποιοδήποτε από τα προσαρμοσμένα πεδία κόστους. Προσθέστε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή μετονομάστε ένα προσαρμοσμένο πεδίο κόστους στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία. Εάν καθορίσετε έναν τύπο, το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε, συμπεριλαμβάνοντας τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά, σε άλλα αρχεία του έργου. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Οργάνωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πεδία.

Κόστος1-10 (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη ή καταχωρημένη

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία κόστους σε ένα φύλλο πόρου όταν θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένα δεδομένα νομισματικής μονάδας σε πληροφορίες πόρου.

Παράδειγμα    Θέλετε να παρακολουθήσετε τις εκτιμώμενες υψηλές και χαμηλές τιμές κόστους πόρου στο έργο. Μπορείτε να καταχωρήσετε το υψηλότερο εκτιμώμενο κόστος πόρου για μια εργασία στο πεδίο "Κόστος 1" και το χαμηλότερο εκτιμώμενο κόστος πόρου στο πεδίο "Κόστος 2". Στη συνέχεια μπορείτε να μετονομάσετε το πεδίο "Κόστος1" ως "Υψηλό εκτιμ. κόστος" και το πεδίο "Κόστος2" ως "Χαμηλό εκτιμ. κόστος".

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες τιμών, τύπους και γραφικές ενδείξεις για οποιοδήποτε από τα προσαρμοσμένα πεδία κόστους. Προσθέστε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή μετονομάστε ένα προσαρμοσμένο πεδίο κόστους στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία. Εάν καθορίσετε έναν τύπο, το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε, συμπεριλαμβάνοντας τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά, σε άλλα αρχεία του έργου. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Οργάνωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πεδία.

Κόστος1-10 (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Κόστος" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολή "Χρήση εργασίας" ή "Χρήση πόρου", όταν θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένα δεδομένα νομισματικής μονάδας στις πληροφορίες μιας ανάθεσης.

Παράδειγμα    Θέλετε να παρακολουθείτε τις τιμές υψηλού και χαμηλού κόστους στο έργο σας. Μπορείτε να καταχωρήσετε την υψηλότερη εκτιμώμενη τιμή κόστους για μια ανάθεση στο πεδίο "Κόστος1" και την χαμηλότερη εκτιμώμενη τιμή κόστους στο πεδίο "Κόστος2".

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×