Πεδία "Κείμενο1-30"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Κείμενο1" ως "Κείμενο30" είναι προσαρμοσμένα πεδία στα οποία αποθηκεύονται οποιεσδήποτε πληροφορίες κειμένου θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας σχετικά με εργασίες, πόρους ή αναθέσεις. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε στα πεδία "Κείμενο1-30" είναι 255.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "Κείμενο1-30".

Τύπος δεδομένων    Κείμενο

Κείμενο1-30 (πεδία εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη ή καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα προσαρμοσμένα πεδία κειμένου σε μια προβολή εργασίας όταν θέλετε να εμφανίσετε, φιλτράρισμα, ταξινόμηση ή επεξεργαστείτε τις προσαρμοσμένες πληροφορίες που περιέχουν κείμενο. Χρησιμοποιήστε αυτά τα προσαρμοσμένα πεδία κειμένου για περαιτέρω περιγραφή λεπτομερειών της εργασίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα πεδία, εάν υπάρχει μια στήλη πληροφοριών που θέλετε να εισαγάγετε στο Project, αλλά για την οποία το Project δεν έχει ένα αντίστοιχο πεδίο.

Παράδειγμα    Θέλετε να παρουσιάσετε το τμήμα που είναι αρμόδιο για κάθε εργασία. Προσθέτετε το πεδίο Κείμενο1 στην προβολή "Φύλλο εργασιών" και το μετονομάζετε σε "Όνομα τμήματος". Εισάγετε το όνομα τμήματος για κάθε εργασία. Ταξινομείτε τις εργασίες χρησιμοποιώντας το πεδίο ονόματος τμήματος για να παρουσιάσετε τον τρόπο ομαδοποίησης των εργασιών κατά τμήμα ή για να παρουσιάσετε την οργανωτική δομή ενός έργου.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λίστες τιμών, τύπους και δείκτες γραφικών για οποιαδήποτε από τα προσαρμοσμένα πεδία κειμένου και μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή να μετονομάσετε το προσαρμοσμένο πεδίο κειμένου στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία. Εάν καθορίσετε έναν τύπο, το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε σε άλλα αρχεία έργου, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

Κείμενο1-30 (πεδία πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη ή καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα προσαρμοσμένα πεδία κειμένου σε μια προβολή πόρου όταν θέλετε να εμφανίσετε, να φιλτράρετε, να ταξινομήσετε ή να επεξεργαστείτε οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες σε μορφή κειμένου. Χρησιμοποιήστε αυτά τα προσαρμοσμένα πεδία κειμένου για περαιτέρω περιγραφή λεπτομερειών του πόρου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα πεδία, εάν θέλετε να κάνετε εισαγωγή μιας στήλης πληροφοριών στο Project, για την οποία το Project δεν διαθέτει ένα αντίστοιχο πεδίο.

Παράδειγμα    Θέλετε να παρουσιάσετε το τμήμα στο οποίο ανήκει κάθε πόρος. Προσθέτετε το πεδίο Κείμενο1 στο τμήμα φύλλου της προβολής "Φύλλο πόρων" και το μετονομάζετε σε "Όνομα τμήματος". Στη συνέχεια, εισάγετε το όνομα τμήματος για κάθε πόρο. Ταξινομείτε τους πόρους χρησιμοποιώντας το πεδίο ονόματος τμήματος για να παρουσιάσετε τον τρόπο κατανομής των πόρων κατά τμήμα ή για να παρουσιάσετε την οργανωτική συμμετοχή σε ένα έργο.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λίστες τιμών, τύπους και δείκτες γραφικών για οποιαδήποτε από τα προσαρμοσμένα πεδία κειμένου και μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή να μετονομάσετε το προσαρμοσμένο πεδίο κειμένου στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία. Εάν καθορίσετε έναν τύπο, το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργείτε, μαζί με τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά τους, σε άλλα αρχεία του έργου, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

Κείμενο1-30 (πεδία ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα προσαρμοσμένα πεδία κειμένου στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" όταν θέλετε να εμφανίσετε, να φιλτράρετε, να ταξινομήσετε ή να επεξεργαστείτε οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες σε μορφή κειμένου. Χρησιμοποιήστε αυτά τα προσαρμοσμένα πεδία κειμένου για περαιτέρω περιγραφή λεπτομερειών της ανάθεσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα πεδία, εάν θέλετε να κάνετε εισαγωγή μιας στήλης πληροφοριών στο Project, για την οποία το Project δεν διαθέτει ένα αντίστοιχο πεδίο.

Παράδειγμα    Θέλετε να παρουσιάσετε το τμήμα που είναι αρμόδιο για κάθε ανάθεση. Προσθέτετε το πεδίο Κείμενο1 στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών". Στη συνέχεια, εισάγετε το όνομα τμήματος για κάθε ανάθεση. Ταξινομείτε τις αναθέσεις κατά το πεδίο ονόματος τμήματος για να παρουσιάσετε τον τρόπο ομαδοποίησης των αναθέσεων κατά τμήμα ή για να παρουσιάσετε την οργανωτική δομή ενός έργου.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×