Πεδία "Εκτελεσθείσα αξία"

Τα πεδία που ακολουθούν αντιπροσωπεύουν όλα τα πεδίο νομισματικής μονάδας εκτελεσθείσας αξίας του Microsoft Office Project. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ σε ένα όνομα πεδίου. Μπορείτε επίσης να μάθετε τον τρόπο εξαγωγής πληροφοριών εκτελεσθείσα αξία στο Microsoft Office Excel για περαιτέρω ανάλυση.

Πεδία "Πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας"

Πεδία 'Κόστος γραμμής βάσης" (BAC)

Πεδία "Προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας" (BCWP)

Πεδία CPI (Δείκτης απόδοσης κόστους)

Πεδία "Διακύμανση κόστους" (CV)

Πεδία "% διακύμανσης κόστους" (CV)

Εκτίμηση ολοκλήρωσης (EAC) (πεδίο εργασίας)

Μέθοδος εκτελεσθείσας αξίας (πεδίο εργασίας)

Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης φυσικού (πεδίο εργασίας)

Πεδία SPI (Δείκτης εκτέλεσης χρονοδιαγράμματος)

Πεδία SV (Διακύμανση χρονοδιαγράμματος)

Πεδία "% διακύμανσης χρονοδιαγράμματος"

Δείκτης εκτέλεσης για την ολοκλήρωση (TCPI) (πεδίο εργασίας)

Πεδία VAC (Διακύμανση ολοκλήρωσης)

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×