Πεδία "Αντικείμενα"

Το πεδίο "Αντικείμενα" περιέχει τον αριθμό των αντικείμενο που έχουν επισυναφθεί σε μια εργασία ή που σχετίζονται με έναν πόρο.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων αντικειμένων.

Τύπος δεδομένων    αριθμητικό πεδίο

Αντικείμενα (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    πεδίο υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει τον αριθμό των αντικειμένων που είναι σύνδεση ή ενσωμάτωση σε μια εργασία. Όμως, τα αντικείμενα που υπάρχουν στο πλαίσιο Σημειώσεις στη "Φόρμα εργασιών" δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον υπολογισμό.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Αντικείμενα" σε ένα φύλλο εργασίας όταν θέλετε να δείτε τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν επισυναφθεί σε μια εργασία.

Παράδειγμα    Έχετε δημιουργήσει ένα γράφημα με το Microsoft Office Excel και το έχετε επισυνάψει σε μια εργασία σύνοψης. Μπορείτε να προβάλετε το αντικείμενο στη "Φόρμα πόρων". Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Αντικείμενα" για να υποδείξετε τις εργασίες που έχουν αντικείμενα και τον αριθμό αυτών.

Παρατηρήσεις    Ένα αντικείμενο είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε αντιγράψει από άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι συνδεδεμένο ή ενσωματωμένο στο Project. Μπορείτε να προβάλετε αντικείμενα στο πλαίσιο Αντικείμενα ή Σημειώσεις τα οποία μπορείτε να προσθέσετε στη "Φόρμα εργασιών". Για να προσθέσετε το πλαίσιο Αντικείμενα ή Σημειώσεις στη φόρμα εργασιών, από το μενού Μορφή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικείμενα ή Σημειώσεις.

Αντικείμενα (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    πεδίο υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει τον αριθμό των αντικειμένων που είναι συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα σε έναν πόρο. Όμως, τα αντικείμενα που υπάρχουν στο πλαίσιο Σημειώσεις στη "Φόρμα πόρων" δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον υπολογισμό.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Αντικείμενα" σε ένα φύλλο πόρου όταν θέλετε να δείτε τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν επισυναφθεί σε έναν πόρο.

Παράδειγμα    Έχετε δημιουργήσει ένα γράφημα με το Microsoft Office Excel και το έχετε επισυνάψει σε έναν πόρο. Μπορείτε να προβάλετε το αντικείμενο στη "Φόρμα πόρων". Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Αντικείμενα" για να υποδείξετε τους πόρους που έχουν αντικείμενα και τον αριθμό αυτών.

Παρατηρήσεις    Ένα αντικείμενο είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε αντιγράψει από άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι συνδεδεμένο ή ενσωματωμένο στο Project . Μπορείτε να προβάλετε αντικείμενα στο πλαίσιο Αντικείμενα ή Σημειώσεις τα οποία μπορείτε να προσθέσετε στη "Φόρμα πόρων". Για να προσθέσετε το πλαίσιο Αντικείμενα ή Σημειώσεις στη φόρμα πόρων, από το μενού Μορφή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικείμενα ή Σημειώσεις.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×